Hoekgolfgetal Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Hoekgolfgetal = (2*pi)/Golflengte van Golf
k = (2*pi)/λwave
Deze formule gebruikt 1 Constanten, 2 Variabelen
Gebruikte constanten
pi - Archimedes' constant Waarde genomen als 3.14159265358979323846264338327950288
Variabelen gebruikt
Hoekgolfgetal - (Gemeten in Meter) - Hoekgolfgetal is het aantal radialen per afstandseenheid en staat bekend als ruimtelijke frequentie.
Golflengte van Golf - (Gemeten in Meter) - Golflengte van golf is de afstand tussen twee opeenvolgende compressies of twee opeenvolgende verdunningen van een golf.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Golflengte van Golf: 9.9 Meter --> 9.9 Meter Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
k = (2*pi)/λwave --> (2*pi)/9.9
Evalueren ... ...
k = 0.634665182543393
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.634665182543393 Meter --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.634665182543393 Meter <-- Hoekgolfgetal
(Berekening voltooid in 00.000 seconden)

Credits

Gemaakt door Soupayan banerjee
Nationale Universiteit voor Juridische Wetenschappen (NUJS), Calcutta
Soupayan banerjee heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 200+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Prerana Bakli
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Meghalaya
Prerana Bakli heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 1300+ rekenmachines!

7 Elektronische spectroscopie Rekenmachines

Eigenwaarde van energie gegeven Hoekmoment Kwantumgetal
Gaan Eigenwaarde van energie = (Hoekmomentum kwantumgetal*(Hoekmomentum kwantumgetal+1)*([hP])^2)/(2*Traagheidsmoment)
Bindende energie van foto-elektron
Gaan Bindende energie van foto-elektron = ([hP]*Foton Frequentie)-Kinetische energie van foto-elektron-Werk functie
Frequentie van geabsorbeerde straling
Gaan Frequentie van geabsorbeerde straling = (Energie van hogere staat-Energie van de lagere staat)/[hP]
Coherentie Lengte van de golf
Gaan Coherentie lengte = (Golflengte van Golf)^2/(2*Bereik van golflengten)
Rydberg-constante gegeven Compton-golflengte
Gaan Rydberg Constant = (Fijnstructuurconstante)^2/(2*Compton-golflengte)
Hoekgolfgetal
Gaan Hoekgolfgetal = (2*pi)/Golflengte van Golf
Spectroscopisch golfgetal
Gaan Spectroscopisch golfgetal = 1/Golflengte van lichtgolf

Hoekgolfgetal Formule

Hoekgolfgetal = (2*pi)/Golflengte van Golf
k = (2*pi)/λwave
Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!