Rekenmachines gemaakt door Ayush Gupta

Universitaire School voor Chemische Technologie-USCT (GGSIPU), New Delhi
302
Formules Gemaakt
22
Formules Geverifieerd
42
Over categorieën heen

Lijst met rekenmachines op Ayush Gupta

Hieronder volgt een gecombineerde lijst van alle rekenmachines die zijn gemaakt en geverifieerd door Ayush Gupta. Ayush Gupta heeft tot op heden 302 en geverifieerde 22 rekenmachines in 42 verschillende categorieën gemaakt.
Geverifieerd Radius van kogelmolen
3 Meer Apparatuur voor het verkleinen van de maat -rekenmachines
Gemaakt Aantal Gram-Atomen van Element
Gemaakt Aantal moedervlekken dat aanvankelijk werd gegeven Omvang van de reactie
Gemaakt Aantal mol bij evenwicht gegeven Mate van reactie
Gemaakt Algehele conversie in recycleproces
Gemaakt Algehele materiaalbalans voor kristallisator
Gemaakt Druk met behulp van Virial Staatsvergelijking
Gemaakt Massafractie van soorten A
Gemaakt Mate van reactie gegeven Verandering in aantal mol
Gemaakt Meterdruk
Gemaakt Omvang van de reactie gegeven Aantal mol aanvankelijk en bij evenwicht
Gemaakt Selectiviteit
Gemaakt Vacuümdruk
Gemaakt Verandering in aantal moedervlekken als gevolg van reactie
1 Meer Basisformules -rekenmachines
Geverifieerd Sauter gemiddelde diameter
7 Meer Basisformules -rekenmachines
Gemaakt Afschuifkracht die inwerkt op de Newtoniaanse vloeistoflaag
Gemaakt Viscositeit met Viscometer
7 Meer Basisformules -rekenmachines
Gemaakt Bevochtigde omtrek gegeven hydraulische straal
Gemaakt Colburn Factor met behulp van Chilton Colburn Analogy
Gemaakt Colburn J-Factor krijgt Fanning Friction Factor
Gemaakt Equivalente diameter bij stroming in rechthoekig kanaal
Gemaakt Equivalente diameter van niet-cirkelvormig kanaal
Gemaakt Hydraulische straal
Gemaakt Interne diameter van pijp gegeven warmteoverdrachtscoëfficiënt voor gas in turbulente beweging
Gemaakt J-factor voor pijpstroom
Gemaakt Lokale warmteoverdrachtsweerstand van luchtfilm
Gemaakt Reynoldsgetal gegeven Colburn-factor
Gemaakt Waaierwrijvingsfactor gegeven Colburn J-factor
Gemaakt Warmteoverdracht van gasstroom die in turbulente beweging stroomt
Gemaakt Warmteoverdrachtscoëfficiënt gegeven lokale warmteoverdrachtsweerstand van luchtfilm
Gemaakt Warmteoverdrachtscoëfficiënt op basis van temperatuurverschil
3 Meer Basisprincipes van warmteoverdracht -rekenmachines
Gemaakt Radiosity
Gemaakt Snelheid van convectieve warmteoverdracht
Gemaakt Totale warmteoverdracht op basis van thermische weerstand
10 Meer Basisprincipes van warmteoverdrachtswijzen -rekenmachines
Gemaakt condensatie nummer:
Gemaakt Condensatiegetal wanneer turbulentie wordt aangetroffen in film
Gemaakt Condensatienummer gegeven Reynolds-nummer
Gemaakt Condensatienummer voor horizontale cilinder
Gemaakt Condensatienummer voor verticale plaat
Gemaakt Correlatie voor Heat Flux voorgesteld door Mostinski
Gemaakt Gemiddelde warmteoverdrachtscoëfficiënt gegeven Reynoldsgetal en eigenschappen bij filmtemperatuur
Gemaakt Gemiddelde warmteoverdrachtscoëfficiënt voor condensatie in horizontale buizen voor lage dampsnelheid
Gemaakt Gemiddelde warmteoverdrachtscoëfficiënt voor condensatie van damp op plaat
Gemaakt Gemiddelde warmteoverdrachtscoëfficiënt voor filmcondensatie op plaat voor golvende laminaire stroming
Gemaakt Gemiddelde warmteoverdrachtscoëfficiënt voor laminaire filmcondensatie buiten de bol
Gemaakt Gemiddelde warmteoverdrachtscoëfficiënt voor laminaire filmcondensatie van buis
Gemaakt Kritische warmteflux door Zuber
Gemaakt Warmteflux in volledig ontwikkelde kooktoestand voor druk tot 0,7 megapascal
Gemaakt Warmteflux in volledig ontwikkelde kooktoestand voor hogere drukken
Gemaakt Warmteoverdrachtssnelheid voor condensatie van oververhitte dampen
Gemaakt Absolute luchtvochtigheid
Gemaakt Absolute vochtigheid op basis van molaire vochtigheid
Gemaakt Mengverhouding op basis van specifieke vochtigheid
Gemaakt Molale vochtigheid
Gemaakt Percentage vochtigheid
Gemaakt Specifieke vochtigheid op basis van mengverhouding
Gemaakt Verzadiging Vochtigheid
Gemaakt Vochtige hitte
9 Meer Bevochtiging -rekenmachines
Geverifieerd Oppervlaktevormfactor
3 Meer Bolvormigheid van deeltjes -rekenmachines
Gemaakt Calorische nettowaarde op basis van gewichtspercentage waterstof
Gemaakt Netto calorische waarde
Gemaakt Netto calorische waarde gegeven Gewichtsfractie
Gemaakt Percentage overtollige lucht
Gemaakt Percentage overtollige zuurstof
Gemaakt Theoretisch luchtvereiste:
Gemaakt Bevochtigde omtrek gegeven Reynolds-filmnummer
Gemaakt Filmdikte in filmcondensatie
Gemaakt Laagdikte gegeven massastroom van condensaat
Gemaakt Massastroom van condensaat door elke X-positie van film
Gemaakt Massastroomsnelheid door een bepaald gedeelte van de condensaatfilm gegeven het Reynolds-nummer van de film
Gemaakt Reynolds-getal met behulp van gemiddelde warmteoverdrachtscoëfficiënt voor condensaatfilm
Gemaakt Reynolds-nummer voor condensaatfilm
Gemaakt Viscositeit van film gegeven massastroom van condensaat
Gemaakt Viscositeit van film gegeven Reynolds nummer van film
Gemaakt Warmteoverdrachtscoëfficiënt voor condensatie op vlakke plaat voor niet-lineair temperatuurprofiel in film
12 Meer Condensatie -rekenmachines
Gemaakt Algehele efficiëntie van destillatiekolom
Gemaakt Murphree-efficiëntie van destillatiekolom op basis van dampfase
11 Meer Continue destillatie -rekenmachines
Gemaakt Correlatie voor lokaal Nusselt-getal voor laminaire stroming op isotherme vlakke plaat
Gemaakt Correlatie voor Nusselt-getal voor constante warmteflux
Gemaakt Drag Force voor Bluff-lichamen
Gemaakt Gegeven Reynoldsgetal Wrijvingsfactor voor stroming in gladde buizen
Gemaakt Herstelfactor
Gemaakt Herstelfactor voor gassen met Prandtl-getal nabij eenheid onder laminaire stroming
Gemaakt Herstelfactor voor gassen met Prandtl-getal nabij eenheid onder turbulente stroming
Gemaakt Lokaal Nusselt-nummer voor constante warmteflux gegeven Prandtl-nummer
Gemaakt Lokaal Nusselt-nummer voor plaatverwarmd over de gehele lengte
Gemaakt Lokaal Stantongetal gegeven Lokale wrijvingscoëfficiënt
Gemaakt Lokaal Stanton-nummer
Gemaakt Lokaal Stanton-nummer gegeven Prandtl-nummer
Gemaakt Lokale geluidssnelheid
Gemaakt Lokale geluidssnelheid wanneer lucht zich gedraagt als ideaal gas
Gemaakt Lokale huidwrijvingscoëfficiënt voor turbulente stroming op vlakke platen
Gemaakt Lokale wrijvingscoëfficiënt gegeven lokaal Reynolds-getal
Gemaakt Luchtweerstandscoëfficiënt voor Bluff Bodies
Gemaakt Massasnelheid
Gemaakt Massasnelheid gegeven gemiddelde snelheid
Gemaakt Massasnelheid gegeven Reynoldsgetal
Gemaakt Massastroomsnelheid gegeven massasnelheid
Gemaakt Massastroomsnelheid van continuïteitsrelatie voor ééndimensionale stroom in buis
Gemaakt Nusselt-getal voor turbulente stroming in gladde buis
Gemaakt Nusselt-nummer voor plaat verwarmd over de gehele lengte
Gemaakt Prandtl-getal gegeven Herstelfactor voor gassen voor laminaire stroming
Gemaakt Reynoldsgetal gegeven massasnelheid
Gemaakt Schuifspanning bij muur gegeven wrijvingscoëfficiënt
Gemaakt Stantongetal gegeven Wrijvingsfactor voor turbulente stroming in buis
Gemaakt Wrijvingscoëfficiënt gegeven schuifspanning aan de wand
Gemaakt Wrijvingsfactor gegeven Reynoldsgetal voor stroming in gladde buizen
Gemaakt Wrijvingsfactor gegeven Stanton-getal voor turbulente stroming in buis
Gemaakt Nusselt-getal met behulp van Dittus Boelter-vergelijking voor koeling
Gemaakt Nusselt-getal met behulp van Dittus Boelter-vergelijking voor verwarming
Gemaakt Stanton-getal gegeven Fanning-wrijvingsfactor
8 Meer Co-relatie van dimensieloze getallen -rekenmachines
Gemaakt Bodemkracht gegeven drijfvermogen en bovenkracht
Gemaakt Bodemkracht op plaat
Gemaakt Drijfkracht gegeven bodem- en bovenkracht
Gemaakt Drijfkracht op vlakke plaat van uniforme dikte
Gemaakt Gewicht van ondergedompeld deel van drijvend lichaam
Gemaakt Ondergedompeld volume gegeven gewicht van vloeistoflichaam
Gemaakt Opwaartse kracht gegeven volume van het lichaam
Gemaakt Topkracht gegeven drijfkracht en bodemkracht
Gemaakt Topkracht op plaat
Gemaakt Volume van de plaat
Gemaakt Volume van het lichaam gegeven drijfkracht
Gemaakt Gebied op punt 1 met behulp van de wet van Pascal
Gemaakt Gebied op punt 2 met behulp van de wet van Pascal
Gemaakt Kracht op punt 1 met behulp van de wet van Pascal
Gemaakt Kracht op punt 2 met behulp van de wet van Pascal
Gemaakt Luchtdruk of atmosferische druk
Gemaakt Overdruk gegeven absolute druk
Gemaakt Vacuümdruk gegeven atmosferische druk
2 Meer Druk en de meting ervan -rekenmachines
Gemaakt Effectiviteit van parallelle warmtewisselaar als hete vloeistof minimale vloeistof is
Gemaakt Effectiviteit van parallelle warmtewisselaar als koude vloeistof minimale vloeistof is
Gemaakt Effectiviteit van tegenstroomwarmtewisselaar als hete vloeistof minimale vloeistof is
Gemaakt Effectiviteit van tegenstroomwarmtewisselaar als koude vloeistof minimale vloeistof is
Gemaakt Effectiviteit van warmtewisselaar voor minimale vloeistof
Gemaakt Effectiviteit warmtewisselaar
Gemaakt Afschuifspanning die op de vloeistoflaag werkt
Gemaakt Dichtheid van vloeistof
Gemaakt Enthalpie gegeven Flow Work
Gemaakt Enthalpie gegeven specifiek volume
Gemaakt Flow Werk gegeven dichtheid
Gemaakt Flow Work gegeven specifiek volume
Gemaakt Gewicht van vloeistofkolom in capillaire buis
Gemaakt Gewichtsdichtheid gegeven dichtheid
Gemaakt Hoeksnelheid gegeven revolutie per tijdseenheid
Gemaakt Hoogte van capillaire stijging in capillaire buis
Gemaakt Koppel op cilinder gegeven hoeksnelheid en straal van binnencilinder
Gemaakt Koppel op cilinder gegeven straal, lengte en viscositeit
Gemaakt Mach-getal van samendrukbare vloeistofstroom
Gemaakt Natte oppervlakte
Gemaakt Relatieve dichtheid van vloeistof
Gemaakt Schuifkracht gegeven schuifspanning
Gemaakt Specifiek gewicht van de stof
Gemaakt Specifiek volume gegeven dichtheid
Gemaakt Specifiek volume vloeistof gegeven massa
Gemaakt Specifieke totale energie
Gemaakt Specifieke zwaartekracht van vloeistof gegeven dichtheid van water
Gemaakt Tangentiële snelheid gegeven hoeksnelheid
Gemaakt Volume-uitbreiding voor ideaal gas
Gemaakt Volume-uitbreidingscoëfficiënt voor ideaal gas
2 Meer Eigenschappen van vloeistoffen -rekenmachines
Geverifieerd Equivalente diameter met behulp van Reynoldsgetal
2 Meer Filtratie -rekenmachines
Geverifieerd Drukgradiënt met behulp van Kozeny Carman-vergelijking
Geverifieerd Porositeit of lege fractie
Geverifieerd Energie geabsorbeerd door materiaal tijdens het verpletteren
Geverifieerd Gebied van voer gegeven verpletterende efficiëntie
Geverifieerd Maximale diameter van deeltjes die door rollen worden gesmoord
Geverifieerd Mechanische efficiëntie gegeven Energie toegevoerd aan systeem
Geverifieerd Straal van verpletterende rollen
Geverifieerd Stroomverbruik alleen voor verpletteren
Geverifieerd Werk vereist voor reductie van deeltjes
3 Meer Formules over wetten voor groottevermindering -rekenmachines
Gemaakt Initiële stralingsintensiteit
Gemaakt Monochromatische absorptiecoëfficiënt als gas niet-reflecterend is
Gemaakt Monochromatische doorlaatbaarheid
Gemaakt Monochromatische doorlaatbaarheid als gas niet-reflecterend is
Gemaakt Stralingsintensiteit op gegeven afstand met behulp van de wet van Beer
Gemaakt Geleidingsvormfactor van hoek
Gemaakt Geleidingsvormfactor van muur
Gemaakt Geleidingsvormfactor van rand
3 Meer Geleiding -rekenmachines
Gemaakt Absolute druk op elk punt op de ondergedompelde plaat
Gemaakt Absolute druk op elk punt op de ondergedompelde plaat, gezien de snijhoek
Gemaakt Gemiddelde druk gegeven resulterende kracht
Gemaakt Omvang van de resulterende hydrostatische kracht die op een gebogen oppervlak inwerkt
Gemaakt Resulterende kracht die werkt op een volledig ondergedompelde plaat met een snijhoek
Gemaakt Resulterende kracht die werkt op het vlakke oppervlak van een volledig ondergedompelde plaat
Gemaakt Resulterende kracht die werkt op het vlakke oppervlak van een volledig ondergedompelde plaat bij gemiddelde druk
Gemaakt Resulterende kracht die werkt op horizontaal rechthoekig oppervlak
Gemaakt Resulterende kracht die werkt op volledig ondergedompelde plaat gegeven verticale afstand van zwaartepunt
Gemaakt Resulterende kracht die werkt op volledig ondergedompelde rechthoekige vlakke plaat
Kokend (10)
Gemaakt Gemodificeerde verdampingswarmte
Gemaakt Gewijzigde warmteoverdrachtscoëfficiënt onder invloed van druk
Gemaakt Oppervlaktetemperatuur gegeven overtemperatuur
Gemaakt Overtemperatuur bij koken
Gemaakt Straal van dampbel in mechanisch evenwicht in oververhitte vloeistof
Gemaakt Straling Warmteoverdrachtscoëfficiënt
Gemaakt Totale warmteoverdrachtscoëfficiënt
Gemaakt Verzadigde temperatuur gegeven overtemperatuur
Gemaakt Warmteoverdrachtscoëfficiënt gegeven Biot-nummer
Gemaakt Warmteoverdrachtscoëfficiënt voor geforceerde convectie Lokaal koken in verticale buizen
4 Meer Kokend -rekenmachines
Geverifieerd Diameter van draad in termen van maasnummer
Geverifieerd Gecombineerde algehele efficiëntie van het scherm
Geverifieerd Massafractie van materiaal in onderstroom
Geverifieerd Massafractie van materiaal in voer
Geverifieerd Schermeffectiviteit gebaseerd op overmaats materiaal van algemene efficiëntie
7 Meer Mechanische scheiding -rekenmachines
Geverifieerd Toegepaste druk in termen van vloeicoëfficiënt voor vaste stoffen
2 Meer Opslag en transport van vaste stoffen -rekenmachines
Gemaakt Tijdconstante voor kwik in glazen thermometer
Gemaakt Tijdconstante voor mengproces
Gemaakt Tijdconstante voor verwarmingsproces
Gemaakt Tijdsperiode van oscillaties met behulp van tijdconstante en dempingsfactor
Gemaakt Transport Lag
Gemaakt Relatieve vluchtigheid met behulp van dampdruk
Gemaakt Relatieve volatiliteit met behulp van molfractie
Gemaakt Totale druk met behulp van molfractie en verzadigde druk
7 Meer Relatieve volatiliteit -rekenmachines
Gemaakt Gemiddeld molecuulgewicht
Gemaakt Opbrengst chemische fabriek
Gemaakt Percentage opbrengst van chemische reactie
Gemaakt Stoichiometrisch getal gegeven aantal mol aanvankelijk en in evenwicht
Gemaakt Stoichiometrisch getal gegeven Verandering in aantal mol en mate van reactie
Gemaakt Netto warmteoverdracht van het oppervlak gegeven emissiviteit, radiositeit en emissievermogen
Gemaakt Netto warmte-uitwisseling gegeven gebied 1 en vormfactor 12
Gemaakt Netto warmte-uitwisseling gegeven gebied 2 en vormfactor 21
Gemaakt Netto warmte-uitwisseling tussen twee oppervlakken gegeven radiositeit voor beide oppervlakken
Gemaakt Stralingswarmteoverdracht tussen vlak 1 en schild gegeven temperatuur en emissiviteit van beide oppervlakken
Gemaakt Stralingswarmteoverdracht tussen vlak 2 en stralingsscherm gegeven temperatuur en emissiviteit
Gemaakt Warmteoverdracht tussen concentrische bollen
Gemaakt Warmteoverdracht tussen klein convex object in grote behuizing
Gemaakt Warmteoverdracht tussen twee lange concentrische cilinders gegeven temperatuur, emissiecoëfficiënt en oppervlakte van beide oppervlakken
Gemaakt Warmteoverdracht tussen twee oneindige parallelle vlakken gegeven temperatuur en emissiviteit van beide oppervlakken
Gemaakt Absorptie gegeven reflectiviteit en doorlaatbaarheid
Gemaakt Doorlaatbaarheid gegeven reflectiviteit en absorptievermogen
Gemaakt Emissieve kracht van Blackbody
Gemaakt Emissievermogen van niet-zwart lichaam gegeven Emissiviteit
Gemaakt Emissiviteit van lichaam
Gemaakt Energie van elke Quanta
Gemaakt Frequentie gegeven Lichtsnelheid en golflengte
Gemaakt Gereflecteerde straling gegeven absorptievermogen en doorlaatbaarheid
Gemaakt Golflengte gegeven lichtsnelheid en frequentie
Gemaakt Massa van deeltje gegeven frequentie en lichtsnelheid
Gemaakt Maximale golflengte bij gegeven temperatuur
Gemaakt Netto energieverbruik gezien radiosity en bestraling
Gemaakt Oppervlakte van oppervlak 1 gegeven gebied 2 en stralingsvormfactor voor beide oppervlakken
Gemaakt Oppervlakte van oppervlak 2 gegeven gebied 1 en stralingsvormfactor voor beide oppervlakken
Gemaakt Radiosity gegeven emissievermogen en bestraling
Gemaakt Reflectiviteit gegeven Absorptievermogen voor Blackbody
Gemaakt Reflectiviteit gegeven Emissiviteit voor Blackbody
Gemaakt Stralingstemperatuur gegeven Maximale golflengte
Gemaakt Temperatuur van stralingsscherm geplaatst tussen twee parallelle oneindige vlakken met gelijke emissiviteiten
Gemaakt Totale weerstand in stralingswarmteoverdracht gegeven emissiviteit en aantal schilden
Gemaakt Vormfactor 12 gegeven oppervlakte van zowel oppervlakte als vormfactor 21
Gemaakt Vormfactor 21 gegeven oppervlakte van zowel oppervlakte als vormfactor 12
Gemaakt Weerstand bij stralingswarmteoverdracht wanneer er geen afscherming aanwezig is en gelijke emissiviteiten
Gemaakt Doorlaatbaarheid van transparant medium gegeven radiositeit en vormfactor
Gemaakt Emissieve kracht van Blackbody via Medium
Gemaakt Emissive Power of Blackbody through Medium gegeven Emissiviteit van Medium
Gemaakt Emissiviteit van medium gegeven emissievermogen van Blackbody via medium
Gemaakt Energie uitgestraald door medium
Gemaakt Energie verlatend oppervlak 1 dat wordt verzonden via Medium
Gemaakt Netto warmte-uitwisseling in transmissieproces
Gemaakt Temperatuur van medium gegeven emissievermogen van Blackbody
Gemaakt Diffuse Radiosity
Gemaakt Diffuse stralingsuitwisseling van oppervlak 1 naar oppervlak 2
Gemaakt Diffuse stralingsuitwisseling van oppervlak 2 naar oppervlak 1
Gemaakt Directe diffuse straling van oppervlak 2 naar oppervlak 1
Gemaakt Doorlaatbaarheid gegeven spiegelende en diffuse component
Gemaakt Netto warmteverlies door oppervlak gegeven Diffuse Radiosity
Gemaakt Netto warmteverlies per oppervlak
Gemaakt Reflectiviteit gegeven spiegelende en diffuse component
Geverifieerd Activeringsenergie met behulp van reactiesnelheid bij twee verschillende temperaturen
Geverifieerd Activeringsenergie met behulp van snelheidsconstante bij twee verschillende temperaturen
9 Meer Temperatuurafhankelijkheid van de wet van Arrhenius -rekenmachines
Gemaakt Binnengebied gegeven thermische weerstand voor binnenoppervlak
Gemaakt Buitengebied gegeven buitenste thermische weerstand
Gemaakt Innerlijke warmteoverdrachtscoëfficiënt gegeven innerlijke thermische weerstand
Gemaakt Thermische weerstand voor convectie aan het binnenoppervlak
Gemaakt Thermische weerstand voor convectie aan het buitenoppervlak
Gemaakt Thermische weerstand voor geleiding bij buiswand
Gemaakt Totale thermische weerstand:
Gemaakt Warmteoverdrachtscoëfficiënt buiten gegeven thermische weerstand
Geverifieerd Percentage regulering van transformator
18 Meer Transformator ontwerp -rekenmachines
Gemaakt Gemiddelde snelheid gegeven inlaat- en uitlaatsnelheid
Gemaakt Inlaatdiameter gegeven inlaatsnelheid van vloeistof in mondstuk
Gemaakt Inlaatgebied gegeven inlaatsnelheid van vloeistof in mondstuk
Gemaakt Inlaatgebied van mondstuk gegeven diameter van mondstuk
Gemaakt Inlaatsnelheid gegeven gemiddelde snelheid
Gemaakt Inlaatsnelheid in mondstuk gegeven inlaatdiameter van mondstuk
Gemaakt Inlaatsnelheid in mondstuk gegeven inlaatgebied van mondstuk
Gemaakt Uitlaatsnelheid gegeven gemiddelde snelheid
Gemaakt Versnelling in X-richting gegeven gemiddelde snelheid in mondstuk
Gemaakt Versnelling in X-richting in mondstuk gegeven inlaat- en uitlaatsnelheid
Gemaakt Centripetale versnelling van vloeistofdeeltjes die roteren met constante hoeksnelheid
Gemaakt Druk op punt in starre lichaamsbeweging van vloeistof in lineair versnellende tank
Gemaakt Helling van Isobar
Gemaakt Helling van Isobar gegeven hellingshoek van vrij oppervlak
Gemaakt Hoeksnelheid van vloeistof in roterende cilinder bij constante druk wanneer r gelijk is aan R
Gemaakt Hoeksnelheid van vloeistof in roterende cilinder net voordat vloeistof begint te morsen
Gemaakt Hoogte van de container gegeven straal en hoeksnelheid van de container
Gemaakt Vergelijking voor vrij vloeistofoppervlak in roterende cilinder bij constante druk
Gemaakt Vergelijking voor vrij vloeistofoppervlak in roterende cilinder bij constante druk wanneer r gelijk is aan R
Gemaakt Verticale opkomst van vrij oppervlak
Gemaakt Verticale stijging of daling van vrij oppervlak gegeven versnelling in X- en Z-richting
Gemaakt Vrije oppervlakte-isobaren in onsamendrukbare vloeistof met constante versnelling
Gemaakt Begintemperatuur van het lichaam door de Lumped Heat Capacity-methode
Gemaakt Biot-nummer gegeven karakteristieke dimensie en Fourier-nummer
Gemaakt Biot-nummer gegeven warmteoverdrachtscoëfficiënt en tijdconstante
Gemaakt Biot-nummer met behulp van warmteoverdrachtscoëfficiënt
Gemaakt Biot-nummer met Fourier-nummer
Gemaakt Capaciteit van thermisch systeem door Lumped Heat Capacity-methode
Gemaakt Fourier-getal
Gemaakt Fouriergetal gegeven warmteoverdrachtscoëfficiënt en tijdconstante
Gemaakt Fourier-getal met behulp van thermische geleidbaarheid
Gemaakt Fourier-nummer gegeven karakteristieke dimensie en biot-nummer
Gemaakt Fourier-nummer met behulp van Biot-nummer
Gemaakt Initiële interne energie-inhoud van het lichaam met betrekking tot de omgevingstemperatuur
Gemaakt Lichaamstemperatuur door Lumped Heat Capacity-methode
Gemaakt Temperatuurrespons van momentane energiepuls in semi-oneindig vast lichaam
Gemaakt Temperatuurrespons van momentane energiepuls in semi-oneindig vast lichaam aan het oppervlak
Gemaakt Thermische geleidbaarheid gegeven Biot-nummer
Gemaakt Tijd genomen door object voor verwarming of koeling door Lumped Heat Capacity-methode
Gemaakt Tijdconstante van thermisch systeem
Gemaakt Warmteoverdracht in vinnen gegeven Fin Efficiency
8 Meer Warmteoverdracht van vergrote oppervlakken (vinnen) -rekenmachines
Gemaakt Aantal warmteoverdrachtseenheden
Gemaakt Algehele warmteoverdrachtscoëfficiënt voor buis zonder vinnen
Gemaakt Bevuilingsfactor
Gemaakt Capaciteitstarief:
Gemaakt Maximaal mogelijke warmteoverdracht
Gemaakt Snelheid van warmteoverdracht met behulp van correctiefactor en LMTD
Gemaakt Totale warmteoverdrachtscoëfficiënt voor lange cilinder
3 Meer Warmtewisselaar -rekenmachines
Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!