Botsingsfrequentie in ideaal gas Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Botsingsfrequentie: = Getaldichtheid voor A-moleculen*Getaldichtheid voor B-moleculen*Botsende dwarsdoorsnede*sqrt((8*[BoltZ]*Tijd in termen van ideaal gas/pi*Verminderde massa van reactanten A en B))
Z = nA*nB*σAB*sqrt((8*[BoltZ]*t/pi*μAB))
Deze formule gebruikt 2 Constanten, 1 Functies, 6 Variabelen
Gebruikte constanten
[BoltZ] - Boltzmann constant Waarde genomen als 1.38064852E-23 Joule/Kelvin
pi - Archimedes' constant Waarde genomen als 3.14159265358979323846264338327950288
Functies die worden gebruikt
sqrt - Squre root function, sqrt(Number)
Variabelen gebruikt
Botsingsfrequentie: - (Gemeten in Meter³ / Seconde) - Botsingsfrequentie wordt gedefinieerd als het aantal botsingen per seconde per volume-eenheid van het reagerende mengsel.
Getaldichtheid voor A-moleculen - (Gemeten in mole/meter³) - Getaldichtheid voor A-moleculen wordt uitgedrukt als een aantal mol per volume-eenheid (en dus molaire concentratie genoemd).
Getaldichtheid voor B-moleculen - (Gemeten in mole/meter³) - Getaldichtheid voor B-moleculen wordt uitgedrukt als een aantal mol per volume-eenheid (en dus molaire concentratie genoemd) van B-moleculen.
Botsende dwarsdoorsnede - (Gemeten in Plein Meter) - Botsingsdoorsnede wordt gedefinieerd als het gebied rond een deeltje waarin het centrum van een ander deeltje moet zijn om een botsing te laten plaatsvinden.
Tijd in termen van ideaal gas - (Gemeten in Seconde) - Tijd in termen van Ideaal Gas is de voortdurende opeenvolging van bestaan en gebeurtenissen die zich voordoen in een schijnbaar onomkeerbare opeenvolging van het verleden, door het heden, naar de toekomst.
Verminderde massa van reactanten A en B - (Gemeten in Kilogram) - Gereduceerde massa van reactanten A en B is traagheidsmassa die voorkomt in het tweelichamenprobleem van de Newtoniaanse mechanica.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Getaldichtheid voor A-moleculen: 18 millimole/centimeter³ --> 18000 mole/meter³ (Bekijk de conversie hier)
Getaldichtheid voor B-moleculen: 14 millimole/centimeter³ --> 14000 mole/meter³ (Bekijk de conversie hier)
Botsende dwarsdoorsnede: 5.66 Plein Meter --> 5.66 Plein Meter Geen conversie vereist
Tijd in termen van ideaal gas: 2.55 Jaar --> 80470227.6 Seconde (Bekijk de conversie hier)
Verminderde massa van reactanten A en B: 30 Kilogram --> 30 Kilogram Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Z = nA*nBAB*sqrt((8*[BoltZ]*t/pi*μAB)) --> 18000*14000*5.66*sqrt((8*[BoltZ]*80470227.6/pi*30))
Evalueren ... ...
Z = 415.53426078593
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
415.53426078593 Meter³ / Seconde --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
415.53426078593 Meter³ / Seconde <-- Botsingsfrequentie:
(Berekening voltooid in 00.031 seconden)

Credits

Gemaakt door Soupayan banerjee
Nationale Universiteit voor Juridische Wetenschappen (NUJS), Calcutta
Soupayan banerjee heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 200+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Prerana Bakli
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Meghalaya
Prerana Bakli heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 800+ rekenmachines!

10+ Moleculaire reactiedynamica Rekenmachines

Botsingsdwarsdoorsnede in ideaal gas
Botsende dwarsdoorsnede = (Botsingsfrequentie:/Getaldichtheid voor A-moleculen*Getaldichtheid voor B-moleculen)*sqrt(pi*Verminderde massa van reactanten A en B/8*[BoltZ]*Temperatuur in termen van moleculaire dynamiek) Gaan
Botsingsfrequentie in ideaal gas
Botsingsfrequentie: = Getaldichtheid voor A-moleculen*Getaldichtheid voor B-moleculen*Botsende dwarsdoorsnede*sqrt((8*[BoltZ]*Tijd in termen van ideaal gas/pi*Verminderde massa van reactanten A en B)) Gaan
Verminderde massa van de reactanten met behulp van botsingsfrequentie
Verminderde massa van reactanten A en B = ((Getaldichtheid voor A-moleculen*Getaldichtheid voor B-moleculen*Botsende dwarsdoorsnede/Botsingsfrequentie:)^2)*(8*[BoltZ]*Temperatuur in termen van moleculaire dynamiek/pi) Gaan
Aantal botsingen per seconde in deeltjes van gelijke grootte
Aantal botsingen per seconde = ((8*[BoltZ]*Temperatuur in termen van moleculaire dynamiek*Concentratie van deeltjes van gelijke grootte in oplossing)/(3*Viscositeit van vloeistof in Quantum)) Gaan
Concentratie van deeltjes van gelijke grootte in oplossing met behulp van botsingssnelheid
Concentratie van deeltjes van gelijke grootte in oplossing = (3*Viscositeit van vloeistof in Quantum*Aantal botsingen per seconde)/(8*[BoltZ]*Temperatuur in termen van moleculaire dynamiek) Gaan
Dwarsdoorsnede-oppervlak met behulp van snelheid van moleculaire botsingen
Dwarsdoorsnede voor Quantum = Botsingsfrequentie:/(Snelheid van bundelmoleculen*Getaldichtheid voor B-moleculen*Getaldichtheid voor A-moleculen) Gaan
Getaldichtheid voor A-moleculen met behulp van botsingssnelheidsconstante
Getaldichtheid voor A-moleculen = Botsingsfrequentie:/(Snelheid van bundelmoleculen*Getaldichtheid voor B-moleculen*Dwarsdoorsnede voor Quantum) Gaan
Aantal bimoleculaire botsingen per tijdseenheid per volume-eenheid
Botsingsfrequentie: = Getaldichtheid voor A-moleculen*Getaldichtheid voor B-moleculen*Snelheid van bundelmoleculen*Dwarsdoorsnede voor Quantum Gaan
Verminderde massa van reactanten A en B
Verminderde massa van reactanten A en B = (Massa van reactant B*Massa van reactant B)/(Massa van reactant A+Massa van reactant B) Gaan
Trillingsfrequentie in termen van de constante van Boltzmann
Trillingsfrequentie = ([BoltZ]*Temperatuur in termen van moleculaire dynamiek)/[hP] Gaan

Botsingsfrequentie in ideaal gas Formule

Botsingsfrequentie: = Getaldichtheid voor A-moleculen*Getaldichtheid voor B-moleculen*Botsende dwarsdoorsnede*sqrt((8*[BoltZ]*Tijd in termen van ideaal gas/pi*Verminderde massa van reactanten A en B))
Z = nA*nB*σAB*sqrt((8*[BoltZ]*t/pi*μAB))
Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!