Wervelstroomverlies Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Wervelstroomverlies = Wervelstroomcoëfficiënt*Maximale fluxdichtheid^2*Leveringsfrequentie^2*Lamineringsdikte^2*Kernvolume
Pe = Ke*Bmax^2*f^2*w^2*Vcore
Deze formule gebruikt 6 Variabelen
Variabelen gebruikt
Wervelstroomverlies - (Gemeten in Watt) - Wervelstroomverlies wordt gedefinieerd als het verlies dat optreedt als gevolg van lussen van elektrische stroom die in geleiders worden geïnduceerd door een veranderend magnetisch veld in de geleider volgens de inductiewet van Faraday.
Wervelstroomcoëfficiënt - (Gemeten in Siemens/Meter) - Wervelstroomcoëfficiënt is een coëfficiënt die afhangt van het omgekeerde van de soortelijke weerstand van het materiaal dat wordt gebruikt bij het opwikkelen van de transformator.
Maximale fluxdichtheid - (Gemeten in Tesla) - Maximale fluxdichtheid wordt gedefinieerd als het aantal krachtlijnen dat door een oppervlakte-eenheid van materiaal gaat.
Leveringsfrequentie - (Gemeten in Hertz) - Voedingsfrequentie betekent dat inductiemotoren zijn ontworpen voor een specifieke spanning per frequentieverhouding (V/Hz). De spanning wordt de voedingsspanning genoemd en de frequentie wordt de 'voedingsfrequentie' genoemd.
Lamineringsdikte - (Gemeten in Meter) - Lamineringsdikte wordt gedefinieerd als de gecombineerde breedte van alle laminering in de kern van een transformator.
Kernvolume - (Gemeten in Kubieke meter) - Volume of Core wordt gedefinieerd als het totale volume van het materiaal dat wordt gebruikt om de kern van een transformator te construeren.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Wervelstroomcoëfficiënt: 0.98 Siemens/Meter --> 0.98 Siemens/Meter Geen conversie vereist
Maximale fluxdichtheid: 0.0012 Tesla --> 0.0012 Tesla Geen conversie vereist
Leveringsfrequentie: 500 Hertz --> 500 Hertz Geen conversie vereist
Lamineringsdikte: 0.7 Meter --> 0.7 Meter Geen conversie vereist
Kernvolume: 2.32 Kubieke meter --> 2.32 Kubieke meter Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Pe = Ke*Bmax^2*f^2*w^2*Vcore --> 0.98*0.0012^2*500^2*0.7^2*2.32
Evalueren ... ...
Pe = 0.40106304
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.40106304 Watt --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
0.40106304 0.401063 Watt <-- Wervelstroomverlies
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Gemaakt door Parminder Singh
Universiteit van Chandigarh (CU), Punjab
Parminder Singh heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 100+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Rachita C
BMS College of Engineering (BMSCE), Banglore
Rachita C heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 50+ rekenmachines!

3 Verliezen Rekenmachines

Wervelstroomverlies
Gaan Wervelstroomverlies = Wervelstroomcoëfficiënt*Maximale fluxdichtheid^2*Leveringsfrequentie^2*Lamineringsdikte^2*Kernvolume
Hystereseverlies
Gaan Hysteresis verlies = Hysteresis constante*Leveringsfrequentie*(Maximale fluxdichtheid ^Steinmetz-coëfficiënt)*Kernvolume
Transformator ijzer verlies
Gaan IJzer verliezen = Wervelstroomverlies+Hysteresis verlies

19 Transformator ontwerp Rekenmachines

Wervelstroomverlies
Gaan Wervelstroomverlies = Wervelstroomcoëfficiënt*Maximale fluxdichtheid^2*Leveringsfrequentie^2*Lamineringsdikte^2*Kernvolume
Hystereseverlies
Gaan Hysteresis verlies = Hysteresis constante*Leveringsfrequentie*(Maximale fluxdichtheid ^Steinmetz-coëfficiënt)*Kernvolume
Aantal beurten in primaire wikkeling
Gaan Aantal beurten in het primair = EMF-geïnduceerd in het primair/(4.44*Leveringsfrequentie*Gebied van kern*Maximale fluxdichtheid)
Kerngebied gegeven EMF geïnduceerd in secundaire wikkeling
Gaan Gebied van kern = EMF-geïnduceerd in het secundair/(4.44*Leveringsfrequentie*Aantal bochten in secundair*Maximale fluxdichtheid)
Kerngebied gegeven EMF geïnduceerd in primaire wikkeling
Gaan Gebied van kern = EMF-geïnduceerd in het primair/(4.44*Leveringsfrequentie*Aantal beurten in het primair*Maximale fluxdichtheid)
Aantal windingen in secundaire wikkeling
Gaan Aantal bochten in secundair = EMF-geïnduceerd in het secundair/(4.44*Leveringsfrequentie*Gebied van kern*Maximale fluxdichtheid)
Percentage regulering van transformator
Gaan Percentageregeling van transformator = ((Geen laadklemspanning-Eindspanning bij volledige belasting)/Geen laadklemspanning)*100
Maximale flux in kern met secundaire wikkeling
Gaan Maximale kernflux = EMF-geïnduceerd in het secundair/(4.44*Leveringsfrequentie*Aantal bochten in secundair)
Maximale flux in kern met primaire wikkeling
Gaan Maximale kernflux = EMF-geïnduceerd in het primair/(4.44*Leveringsfrequentie*Aantal beurten in het primair)
Secundaire wikkelingsweerstand gegeven Impedantie van secundaire wikkeling
Gaan Weerstand van secundair = sqrt(Impedantie van secundair^2-Secundaire Lekkage Reactantie^2)
EMF geïnduceerd in primaire wikkeling gegeven ingangsspanning
Gaan EMF-geïnduceerd in het primair = Primaire spanning-Primaire Stroom*Impedantie van primair
Primaire wikkelingsweerstand gegeven Impedantie van primaire wikkeling
Gaan Weerstand van Primair = sqrt(Impedantie van primair^2-Primaire lekreactantie^2)
Zelf-geïnduceerde EMF in secundaire zijde
Gaan EMF-geïnduceerd in het secundair = Secundaire Lekkage Reactantie*Secundaire Stroom
Gebruiksfactor van Transformer Core
Gaan Gebruiksfactor van Transformer Core = Netto dwarsdoorsnede/Totale dwarsdoorsnede
Stapelfactor van transformator
Gaan Stapelfactor van transformator = Netto dwarsdoorsnede/Bruto dwarsdoorsnedegebied
Zelf-geïnduceerde EMF aan primaire zijde
Gaan Zelfopgewekte EMF in het primair = Primaire lekreactantie*Primaire Stroom
Percentage efficiëntie gedurende de hele dag van transformator
Gaan Efficiëntie de hele dag door = ((Uitgangsenergie)/(Voer energie in))*100
Maximale kernflux
Gaan Maximale kernflux = Maximale fluxdichtheid*Gebied van kern
Transformator ijzer verlies
Gaan IJzer verliezen = Wervelstroomverlies+Hysteresis verlies

Wervelstroomverlies Formule

Wervelstroomverlies = Wervelstroomcoëfficiënt*Maximale fluxdichtheid^2*Leveringsfrequentie^2*Lamineringsdikte^2*Kernvolume
Pe = Ke*Bmax^2*f^2*w^2*Vcore
Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!