Frequentie gegeven EMF geïnduceerd in primaire wikkeling Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Leveringsfrequentie = EMF-geïnduceerd in het primair/(4.44*Aantal beurten in het primair*Gebied van kern*Maximale fluxdichtheid)
f = E1/(4.44*N1*Acore*Bmax)
Deze formule gebruikt 5 Variabelen
Variabelen gebruikt
Leveringsfrequentie - (Gemeten in Hertz) - Voedingsfrequentie betekent dat inductiemotoren zijn ontworpen voor een specifieke spanning per frequentieverhouding (V/Hz). De spanning wordt de voedingsspanning genoemd en de frequentie wordt de 'voedingsfrequentie' genoemd.
EMF-geïnduceerd in het primair - (Gemeten in Volt) - EMF geïnduceerd in primaire wikkeling is de productie van spanning in een spoel vanwege de verandering in magnetische flux door een spoel.
Aantal beurten in het primair - Het aantal windingen in primaire wikkeling is het aantal windingen primaire wikkeling is de wikkeling van een transformator.
Gebied van kern - (Gemeten in Plein Meter) - Area of Core wordt gedefinieerd als de ruimte die wordt ingenomen door de kern van een transformator in een tweedimensionale ruimte.
Maximale fluxdichtheid - (Gemeten in Tesla) - Maximale fluxdichtheid wordt gedefinieerd als het aantal krachtlijnen dat door een oppervlakte-eenheid van materiaal gaat.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
EMF-geïnduceerd in het primair: 13.2 Volt --> 13.2 Volt Geen conversie vereist
Aantal beurten in het primair: 20 --> Geen conversie vereist
Gebied van kern: 2500 Plein Centimeter --> 0.25 Plein Meter (Bekijk de conversie hier)
Maximale fluxdichtheid: 0.0012 Tesla --> 0.0012 Tesla Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
f = E1/(4.44*N1*Acore*Bmax) --> 13.2/(4.44*20*0.25*0.0012)
Evalueren ... ...
f = 495.495495495495
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
495.495495495495 Hertz --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
495.495495495495 495.4955 Hertz <-- Leveringsfrequentie
(Berekening voltooid in 00.005 seconden)

Credits

Gemaakt door Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 1700+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Anirudh Singh
Nationaal Instituut voor Technologie (NIT), Jamshedpur
Anirudh Singh heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 50+ rekenmachines!

2 Frequentie Rekenmachines

Frequentie gegeven EMF geïnduceerd in secundaire wikkeling
Gaan Leveringsfrequentie = EMF-geïnduceerd in het secundair/(4.44*Aantal bochten in secundair*Gebied van kern*Maximale fluxdichtheid)
Frequentie gegeven EMF geïnduceerd in primaire wikkeling
Gaan Leveringsfrequentie = EMF-geïnduceerd in het primair/(4.44*Aantal beurten in het primair*Gebied van kern*Maximale fluxdichtheid)

25 Transformator circuit Rekenmachines

EMF geïnduceerd in secundaire wikkeling
Gaan EMF-geïnduceerd in het secundair = 4.44*Aantal bochten in secundair*Leveringsfrequentie*Gebied van kern*Maximale fluxdichtheid
EMF geïnduceerd in primaire wikkeling
Gaan EMF-geïnduceerd in het primair = 4.44*Aantal beurten in het primair*Leveringsfrequentie*Gebied van kern*Maximale fluxdichtheid
Equivalente impedantie van transformator vanaf secundaire zijde
Gaan Equivalente impedantie van secundair = sqrt(Gelijkwaardige weerstand van secundair^2+Equivalente reactantie van secundair^2)
Equivalente impedantie van transformator vanaf primaire zijde
Gaan Equivalente impedantie van primair = sqrt(Gelijkwaardige weerstand van primair^2+Equivalente reactantie van primair^2)
PU primaire weerstandsval
Gaan PU Primaire weerstandsval = (Primaire Stroom*Gelijkwaardige weerstand van primair)/EMF-geïnduceerd in het primair
Equivalente weerstand van secundaire zijde
Gaan Gelijkwaardige weerstand van secundair = Weerstand van secundair+Weerstand van Primair*Transformatieverhouding^2
Equivalente weerstand van primaire zijde
Gaan Gelijkwaardige weerstand van primair = Weerstand van Primair+Weerstand van secundair/Transformatieverhouding^2
Klemspanning tijdens onbelast
Gaan Geen laadklemspanning = (Primaire spanning* Aantal bochten in secundair)/Aantal beurten in het primair
Transformatieverhouding gegeven secundaire lekreactantie
Gaan Transformatieverhouding = sqrt(Secundaire Lekkage Reactantie/Reactantie van secundair in primair)
Transformatieverhouding gegeven primaire lekreactantie
Gaan Transformatieverhouding = sqrt(Reactantie van primair in secundair/Primaire lekreactantie)
Equivalente reactantie van transformator van secundaire zijde
Gaan Equivalente reactantie van secundair = Secundaire Lekkage Reactantie+Reactantie van primair in secundair
Equivalente reactantie van transformator van primaire zijde
Gaan Equivalente reactantie van primair = Primaire lekreactantie+Reactantie van secundair in primair
Reactie van secundaire wikkeling in primair
Gaan Reactantie van secundair in primair = Secundaire Lekkage Reactantie/(Transformatieverhouding^2)
Primaire lekreactie
Gaan Primaire lekreactantie = Reactantie van primair in secundair/(Transformatieverhouding^2)
Reactantie van primaire wikkeling in secundair
Gaan Reactantie van primair in secundair = Primaire lekreactantie*Transformatieverhouding^2
Weerstand van secundaire wikkeling in primair
Gaan Weerstand van secundair in primair = Weerstand van secundair/Transformatieverhouding^2
Secundaire wikkelingsweerstand
Gaan Weerstand van secundair = Weerstand van secundair in primair*Transformatieverhouding^2
Primaire wikkelingsweerstand
Gaan Weerstand van Primair = Weerstand van primair in secundair/(Transformatieverhouding^2)
Weerstand van primaire wikkeling in secundair
Gaan Weerstand van primair in secundair = Weerstand van Primair*Transformatieverhouding^2
Transformatieverhouding gegeven primair en secundair aantal beurten
Gaan Transformatieverhouding = Aantal bochten in secundair/Aantal beurten in het primair
Secundaire lekreactantie
Gaan Secundaire Lekkage Reactantie = Zelfgeïnduceerde EMF in secundair/Secundaire Stroom
Transformatieverhouding gegeven primaire en secundaire spanning
Gaan Transformatieverhouding = Secundaire spanning/Primaire spanning
Secundaire spanning gegeven spanningstransformatieverhouding:
Gaan Secundaire spanning = Primaire spanning*Transformatieverhouding
Primaire spanning gegeven spanningstransformatieverhouding:
Gaan Primaire spanning = Secundaire spanning/Transformatieverhouding
Transformatieverhouding gegeven primaire en secundaire stroom
Gaan Transformatieverhouding = Primaire Stroom/Secundaire Stroom

Frequentie gegeven EMF geïnduceerd in primaire wikkeling Formule

Leveringsfrequentie = EMF-geïnduceerd in het primair/(4.44*Aantal beurten in het primair*Gebied van kern*Maximale fluxdichtheid)
f = E1/(4.44*N1*Acore*Bmax)

Wat is geïnduceerde EMF?

Afwisselende flux wordt gekoppeld aan de secundaire wikkeling en vanwege het fenomeen van wederzijdse inductie wordt een emf geïnduceerd in de secundaire wikkeling. De omvang van deze geïnduceerde emf kan worden gevonden door de volgende EMF-vergelijking van de transformator te gebruiken.

Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!