Uitgang klokfase Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Uitgangsklokfase = 2*3.14*VCO-stuurspanning*VCO-winst
ΔΦout = 2*3.14*Vctrl*Kvco
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Uitgangsklokfase - Output Clock Phase is een kloksignaal dat oscilleert tussen een hoge en een lage toestand en wordt gebruikt als een metronoom om de acties van digitale circuits te coördineren.
VCO-stuurspanning - (Gemeten in Volt) - VCO-stuurspanning is de toegestane spanning in VCO.
VCO-winst - VCO Gain is afstemmingsversterking en ruis in het stuursignaal beïnvloedt de faseruis.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
VCO-stuurspanning: 7 Volt --> 7 Volt Geen conversie vereist
VCO-winst: 0.65 --> Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
ΔΦout = 2*3.14*Vctrl*Kvco --> 2*3.14*7*0.65
Evalueren ... ...
ΔΦout = 28.574
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
28.574 --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
28.574 <-- Uitgangsklokfase
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Gemaakt door Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institute of Technology (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 900+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 2000+ rekenmachines!

24 CMOS-kenmerken Rekenmachines

Ground to Agression Capaciteit
Gaan Aangrenzende capaciteit = ((Slachtoffer chauffeur*Tijdconstante verhouding tussen agressie en slachtoffer*Grond V-capaciteit)-(Agressie-driver*Aard A-capaciteit))/(Agressie-driver-Slachtoffer chauffeur*Tijdconstante verhouding tussen agressie en slachtoffer)
Slachtofferbestuurder
Gaan Slachtoffer chauffeur = (Agressie-driver*(Aard A-capaciteit+Aangrenzende capaciteit))/(Tijdconstante verhouding tussen agressie en slachtoffer*(Aangrenzende capaciteit+Grond V-capaciteit))
Agressie Driver
Gaan Agressie-driver = (Slachtoffer chauffeur*Tijdconstante verhouding tussen agressie en slachtoffer*(Aangrenzende capaciteit+Grond V-capaciteit))/(Aard A-capaciteit+Aangrenzende capaciteit)
Ingebouwd potentieel
Gaan Ingebouwd potentieel = Thermische spanning*ln((Acceptorconcentratie*Donorconcentratie)/(Intrinsieke elektronenconcentratie^2))
Agressor-spanning
Gaan Agressieve spanning = (Slachtofferspanning*(Grond V-capaciteit+Aangrenzende capaciteit))/Aangrenzende capaciteit
Slachtoffervoltage
Gaan Slachtofferspanning = (Agressieve spanning*Aangrenzende capaciteit)/(Grond V-capaciteit+Aangrenzende capaciteit)
aangrenzende capaciteit
Gaan Aangrenzende capaciteit = (Slachtofferspanning*Grond V-capaciteit)/ (Agressieve spanning-Slachtofferspanning)
Vertakkende inspanning
Gaan Vertakkingsinspanning = (Capaciteit op pad+Capaciteit buiten pad)/Capaciteit op pad
Slachtoffer Tijdconstante
Gaan Slachtoffertijdconstante = Tijdconstante van agressie/Tijdconstante verhouding tussen agressie en slachtoffer
Agressie Tijdconstante
Gaan Tijdconstante van agressie = Tijdconstante verhouding tussen agressie en slachtoffer*Slachtoffertijdconstante
Tijdconstante verhouding tussen agressie en slachtoffer
Gaan Tijdconstante verhouding tussen agressie en slachtoffer = Tijdconstante van agressie/Slachtoffertijdconstante
Capaciteit Onpath
Gaan Capaciteit op pad = Totale capaciteit gezien door een podium-Capaciteit buiten pad
Totale capaciteit gezien per fase
Gaan Totale capaciteit gezien door een podium = Capaciteit op pad+Capaciteit buiten pad
Capaciteit Offpath
Gaan Capaciteit buiten pad = Totale capaciteit gezien door een podium-Capaciteit op pad
Ingangscapaciteit van poort
Gaan Ingangscapaciteit = Aandrijving van willekeurige poort*Logische inspanning
Logische inspanning(G)
Gaan Logische inspanning = Ingangscapaciteit/Aandrijving van willekeurige poort
Aandrijving van willekeurige poort
Gaan Aandrijving van willekeurige poort = Ingangscapaciteit/Logische inspanning
VCO enkele versterkingsfactor
Gaan VCO-winst = Verandering in frequentie van de klok/VCO-stuurspanning
Vergrendel spanning
Gaan Vergrendel spanning = VCO-stuurspanning-VCO-offsetspanning
VCO-offset-spanning
Gaan VCO-offsetspanning = VCO-stuurspanning-Vergrendel spanning
VCO-stuurspanning
Gaan VCO-stuurspanning = Vergrendel spanning+VCO-offsetspanning
Uitgang klokfase
Gaan Uitgangsklokfase = 2*3.14*VCO-stuurspanning*VCO-winst
Statische stroom
Gaan Statische stroom = Statische kracht/Afvoerspanning
Statische vermogensdissipatie
Gaan Statische kracht = Statische stroom*Afvoerspanning

Uitgang klokfase Formule

Uitgangsklokfase = 2*3.14*VCO-stuurspanning*VCO-winst
ΔΦout = 2*3.14*Vctrl*Kvco

Wat is jitteraccumulatie?

Acute lezers kunnen opmerken dat de verandering in de stuurspanning de klokfase van een VCO niet onmiddellijk verschuift. De fase verandert nogal met de tijdintegratie van de stuurspanning. Met andere woorden, het kost tijd om de fase van een VCO te veranderen. Dit kenmerk leidt tot een vaak genoemd fenomeen dat jitteraccumulatie wordt genoemd.

Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!