Percentage regulering van transformator Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Percentageregeling van transformator = ((Geen laadklemspanning-Eindspanning bij volledige belasting)/Geen laadklemspanning)*100
% = ((Vno-load-Vfull-load)/Vno-load)*100
Deze formule gebruikt 3 Variabelen
Variabelen gebruikt
Percentageregeling van transformator - De procentuele regeling van de transformator is de procentuele verandering in de uitgangsspanning van onbelast naar vollast.
Geen laadklemspanning - (Gemeten in Volt) - De nullastklemspanning is de nullastspanning wanneer er geen stroom uit de voeding wordt gehaald. De klemspanning is gelijk aan nul wanneer er geen belasting is in het elektrische circuit.
Eindspanning bij volledige belasting - (Gemeten in Volt) - Volledige belastingsklemspanning wordt gedefinieerd als wanneer volledige belastingsstroom wordt getrokken, wordt de klemspanning volledige belastingsspanning genoemd.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Geen laadklemspanning: 288.1 Volt --> 288.1 Volt Geen conversie vereist
Eindspanning bij volledige belasting: 54.29 Volt --> 54.29 Volt Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
% = ((Vno-load-Vfull-load)/Vno-load)*100 --> ((288.1-54.29)/288.1)*100
Evalueren ... ...
% = 81.1558486636585
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
81.1558486636585 --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
81.1558486636585 81.15585 <-- Percentageregeling van transformator
(Berekening voltooid in 00.003 seconden)

Credits

Gemaakt door Satyajit Dano
Guru Nanak Institute of Technology (GNIT), Calcutta
Satyajit Dano heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 5 meer rekenmachines!
Geverifieërd door Ayush Gupta
Universitaire School voor Chemische Technologie-USCT (GGSIPU), New Delhi
Ayush Gupta heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 10+ rekenmachines!

19 Transformator ontwerp Rekenmachines

Wervelstroomverlies
Gaan Wervelstroomverlies = Wervelstroomcoëfficiënt*Maximale fluxdichtheid^2*Leveringsfrequentie^2*Lamineringsdikte^2*Kernvolume
Hystereseverlies
Gaan Hysteresis verlies = Hysteresis constante*Leveringsfrequentie*(Maximale fluxdichtheid ^Steinmetz-coëfficiënt)*Kernvolume
Aantal beurten in primaire wikkeling
Gaan Aantal beurten in het primair = EMF-geïnduceerd in het primair/(4.44*Leveringsfrequentie*Gebied van kern*Maximale fluxdichtheid)
Kerngebied gegeven EMF geïnduceerd in secundaire wikkeling
Gaan Gebied van kern = EMF-geïnduceerd in het secundair/(4.44*Leveringsfrequentie*Aantal bochten in secundair*Maximale fluxdichtheid)
Kerngebied gegeven EMF geïnduceerd in primaire wikkeling
Gaan Gebied van kern = EMF-geïnduceerd in het primair/(4.44*Leveringsfrequentie*Aantal beurten in het primair*Maximale fluxdichtheid)
Aantal windingen in secundaire wikkeling
Gaan Aantal bochten in secundair = EMF-geïnduceerd in het secundair/(4.44*Leveringsfrequentie*Gebied van kern*Maximale fluxdichtheid)
Percentage regulering van transformator
Gaan Percentageregeling van transformator = ((Geen laadklemspanning-Eindspanning bij volledige belasting)/Geen laadklemspanning)*100
Maximale flux in kern met secundaire wikkeling
Gaan Maximale kernflux = EMF-geïnduceerd in het secundair/(4.44*Leveringsfrequentie*Aantal bochten in secundair)
Maximale flux in kern met primaire wikkeling
Gaan Maximale kernflux = EMF-geïnduceerd in het primair/(4.44*Leveringsfrequentie*Aantal beurten in het primair)
Secundaire wikkelingsweerstand gegeven Impedantie van secundaire wikkeling
Gaan Weerstand van secundair = sqrt(Impedantie van secundair^2-Secundaire Lekkage Reactantie^2)
EMF geïnduceerd in primaire wikkeling gegeven ingangsspanning
Gaan EMF-geïnduceerd in het primair = Primaire spanning-Primaire Stroom*Impedantie van primair
Primaire wikkelingsweerstand gegeven Impedantie van primaire wikkeling
Gaan Weerstand van Primair = sqrt(Impedantie van primair^2-Primaire lekreactantie^2)
Zelf-geïnduceerde EMF in secundaire zijde
Gaan EMF-geïnduceerd in het secundair = Secundaire Lekkage Reactantie*Secundaire Stroom
Gebruiksfactor van Transformer Core
Gaan Gebruiksfactor van Transformer Core = Netto dwarsdoorsnede/Totale dwarsdoorsnede
Stapelfactor van transformator
Gaan Stapelfactor van transformator = Netto dwarsdoorsnede/Bruto dwarsdoorsnedegebied
Zelf-geïnduceerde EMF aan primaire zijde
Gaan Zelfopgewekte EMF in het primair = Primaire lekreactantie*Primaire Stroom
Percentage efficiëntie gedurende de hele dag van transformator
Gaan Efficiëntie de hele dag door = ((Uitgangsenergie)/(Voer energie in))*100
Maximale kernflux
Gaan Maximale kernflux = Maximale fluxdichtheid*Gebied van kern
Transformator ijzer verlies
Gaan IJzer verliezen = Wervelstroomverlies+Hysteresis verlies

6 Efficiëntie Rekenmachines

Spanningsregeling bij achterblijvende PF
Gaan Percentageregeling van transformator = ((Secundaire Stroom*Weerstand van secundair*cos(Secundaire arbeidsfactorhoek)+Secundaire Stroom*Secundaire reactantie*sin(Secundaire arbeidsfactorhoek))/Secundaire spanning)*100
Spanningsregeling bij toonaangevende PF
Gaan Percentageregeling van transformator = ((Secundaire Stroom*Weerstand van secundair*cos(Secundaire arbeidsfactorhoek)-Secundaire Stroom*Secundaire reactantie*sin(Secundaire arbeidsfactorhoek))/Secundaire spanning)*100
Spanningsregeling bij Unity PF
Gaan Percentageregeling van transformator = ((Secundaire Stroom*Weerstand van secundair*cos(Secundaire arbeidsfactorhoek))/Secundaire spanning)*100
Percentage regulering van transformator
Gaan Percentageregeling van transformator = ((Geen laadklemspanning-Eindspanning bij volledige belasting)/Geen laadklemspanning)*100
Gebruiksfactor van Transformer Core
Gaan Gebruiksfactor van Transformer Core = Netto dwarsdoorsnede/Totale dwarsdoorsnede
Percentage efficiëntie gedurende de hele dag van transformator
Gaan Efficiëntie de hele dag door = ((Uitgangsenergie)/(Voer energie in))*100

Percentage regulering van transformator Formule

Percentageregeling van transformator = ((Geen laadklemspanning-Eindspanning bij volledige belasting)/Geen laadklemspanning)*100
% = ((Vno-load-Vfull-load)/Vno-load)*100

Wat zijn stroomtransformatoren?

Een stroomtransformator is een statische machine die wordt gebruikt voor het transformeren van stroom van het ene circuit naar het andere zonder de frequentie te veranderen. Omdat er geen roterende of bewegende delen zijn, wordt een transformator geclassificeerd als een statisch apparaat. Transformator werkt op wisselstroom. Transformatoren werken volgens het principe van wederzijdse inductie.

Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!