Download Wortel formule pdf

Filter

Downloaden 2D-geometrie PDF

Belangrijke formules van Annulus  
Belangrijke formules van cyclische vierhoek  
Belangrijke formules van Decagon  
Belangrijke formules van dodecagon  
Belangrijke formules van ellips  
Belangrijke formules van Heptagon  
Belangrijke formules van Hexadecagon  
Belangrijke formules van Hexagon  
Belangrijke formules van hyperbool  
Belangrijke formules van gelijkbenige trapezium  
Belangrijke formules van Nonagon  
Belangrijke formules van Octagon  
Belangrijke formules van Pentagram  
Belangrijke formules van rechthoek  
Belangrijke formules van Rhombus  
Belangrijke formules van trapezium  
Belangrijke formules van de driehoek  
Belangrijke Pentagon-formules  
Vlieger  
Astroïde  
Cardioïde  
Cirkel  
Cycloid  
Gouden rechthoek  
hexagram  
Lijn  
Parallellogram  
Vierhoek  
Kwart cirkel  
Regelmatige veelhoek  
Halve cirkel  
Vierkant  

Downloaden 3D-geometrie PDF

Belangrijke formules van kegel  
Belangrijke formules van kubus  
Belangrijke formules van kubusvormig  
Belangrijke formules van cilinder  
Belangrijke formules van dodecaëder  
Belangrijke formules van afgeknotte kegel  
Belangrijke formules van een halve cilinder  
Belangrijke formules van halfrond  
Belangrijke formules van Hollow Cuboid  
Belangrijke formules van holle cilinders  
Belangrijke formules van hol halfrond  
Belangrijke formules van holle bol  
Belangrijke formules van Icosaëder  
Belangrijke formules van octaëder  
Belangrijke formules van paraboloïde  
Belangrijke formules van parallellepipedum  
Belangrijke formules van tetraëder  
Belangrijke formules van Toroid en Toroid Sector  
Belangrijke formules van Torus en Torus Sector  
Circulaire hyperboloïde  
Ellipsoïde  
Rhombicosidodecaëder  
Gebied  
Afgeknotte kegel  

Downloaden AC-machines PDF

Inductiemotorcircuit  
Synchroon motorcircuit  
Transformator circuit  
Transformator ontwerp  

Downloaden Versterkers PDF

Versterkerfuncties en netwerk  
BJT differentiële versterkers  
Versterkers met lage frequentierespons  
Versterkers met negatieve feedback  
Operationele versterkers  
Uitgangstrappen en eindversterkers  
Signaal- en IC-versterkers  

Downloaden Analytische scheikunde PDF

Verdelingsverhouding en lengte van de kolom  
Aantal theoretische platen  
Aantal theoretische platen en capaciteitsfactor  
Hoekmomentum en snelheid van diatomisch molecuul  
Elektronische spectroscopie  
Belangrijke formules over retentie en afwijking  
Nucleaire magnetische resonantiespectroscopie  
Raman-spectroscopie  
Retentietijd  
Rotatie-energie  
Vibrationele energieniveaus  

Downloaden Rekenkundig PDF

Belangrijke formules van samengestelde rente  
Belangrijke formules van eenvoudig belang  
Percentage getallen  

Downloaden Brug- en ophangkabel PDF

Algemene relatie voor ophangkabels  
Aantal connectoren in bruggen  
Parabolische kabelspanning en lengte  

Downloaden Chemische technologie PDF

Basisformules van mechanische bewerkingen  
Basisprincipes van warmteoverdracht  
Basisprincipes van warmteoverdrachtswijzen  
Basisprincipes van parallel  
Basisprincipes van reactorontwerp en temperatuurafhankelijkheid uit de wet van Arrhenius  
Kokend  
Condensatie  
Convectie warmteoverdracht  
Co-relatie van dimensieloze getallen  
Ontwerp van ankerbout  
Ontwerp van componenten van het roersysteem  
Ontwerp Dikte van Rok  
Warmtewisselaar en zijn effectiviteit  
Warmteoverdracht van verlengde oppervlakken (vinnen), kritieke isolatiedikte en thermische weerstand  
Belangrijke formules in de basisprincipes van chemische reactie-engineering  
Belangrijke formules in Batch Reactor met constant en variabel volume  
Belangrijke formules in Batch Reactor met constant volume voor eerste, tweede  
Belangrijke formules bij het ontwerpen van reactoren  
Belangrijke formules bij destillatie-massaoverdracht  
Belangrijke formules bij het overbrengen van droogmassa's  
Belangrijke formules in gasabsorptie  
Belangrijke formules in gasstraling, stralingsuitwisseling met spiegelende oppervlakken  
Belangrijke formules bij vloeistof-vloeistofextractie  
Belangrijke formules in massaoverdrachtscoëfficiënt, drijvende kracht en theorieën  
Belangrijke formules in Potpourri van meerdere reacties  
Belangrijke formules bij stralingswarmteoverdracht  
Belangrijke formules in wetten voor het verkleinen van de grootte  
Belangrijke formules bij vaste-vloeistofextractie  
Ommanteld reactievat  
Lug- of beugelsteun  
Reactorprestatievergelijkingen voor reacties met constant volume  
Reactorprestatievergelijkingen voor variabele volumereacties  
Zadel Ondersteuning  
Warmtegeleiding in onstabiele toestand  

Downloaden Chemische reactietechniek PDF

Basisprincipes van parallel  
Basisprincipes van reactorontwerp en temperatuurafhankelijkheid uit de wet van Arrhenius  
Belangrijke formules in de basisprincipes van chemische reactie-engineering  
Belangrijke formules in Batch Reactor met constant en variabel volume  
Belangrijke formules in Batch Reactor met constant volume voor eerste, tweede  
Belangrijke formules bij het ontwerpen van reactoren  
Belangrijke formules in Potpourri van meerdere reacties  
Reactorprestatievergelijkingen voor reacties met constant volume  
Reactorprestatievergelijkingen voor variabele volumereacties  

Downloaden Chemie PDF

Verdelingsverhouding en lengte van de kolom  
Aantal theoretische platen  
Aantal theoretische platen en capaciteitsfactor  
Hoekmomentum en snelheid van diatomisch molecuul  
Atmosferische Chemie  
Gemiddelde gassnelheid en acentrische factor  
Covalente binding  
Kristalliniteit in polymeren  
Dichtheid van gas  
Bepaling van de equivalente massa  
elektrolyten  
Elektronegativiteit  
Elektronische spectroscopie  
EMF van concentratiecel  
EPR-spectroscopie  
Niet mengbare vloeistoffen  
Belangrijke rekenmachine voor samendrukbaarheid  
Belangrijke formules over het Equipartition-principe en warmtecapaciteit  
Belangrijke formules over retentie en afwijking  
Belangrijke formules van basischemie  
Belangrijke formules van de Clausius-Clapeyron-vergelijking  
Belangrijke formules van ionische activiteit  
Belangrijke formules van polymeren  
Ionische binding  
Laplace en oppervlaktedruk  
Nucleaire magnetische resonantiespectroscopie  
PIB  
Plasma  
Raman-spectroscopie  
Retentietijd  
Rotatie-energie  
Spectrometrische karakterisering van polymeren  
Van't Hoff-factor  
Vibrationele energieniveaus  

Downloaden Civiel PDF

Mohr's Circle of Stresses  
Fotogrammetrie en Stadia Landmeten  
Aanpassingsfactoren voor ontwerpwaarden  
Schatting van de lengte van de start- en landingsbaan van het vliegtuig  
Luchthavendistributiemodellen  
Luchthavenvoorspellingsmethoden  
Arch Dammen  
Basisformules in bouwplanning en -beheer  
Beam-momenten  
Ontwerpmethoden voor balken, kolommen en andere leden  
Drijfvermogen en drijfvermogen  
Buttress Dammen  
Berekening van krachten op oceaanstructuren  
Berekening van uniforme stroom  
Bouwmanagement  
Duikers  
Dammen en reservoirs  
Dichtheidsstromen in havens  
Schatting van zee- en kustwinden  
Algemene relatie voor ophangkabels  
Hydrostatica  
Nivellering  
Meteorologie en golfklimaat  
Aantal connectoren in bruggen  
Parabolische kabelspanning en lengte  
Projectevaluatie en beoordelingstechniek  
Relatie tussen krachten op het prototype en krachten op het model  
Helling en afbuiging  
Theorie van fouten  
Houten balken en kolommen  
Waardering Engineering  

Downloaden Kust- en oceaantechniek PDF

Berekening van krachten op oceaanstructuren  
Dichtheidsstromen in havens  
Schatting van zee- en kustwinden  
Hydrostatica  
Meteorologie en golfklimaat  
Relatie tussen krachten op het prototype en krachten op het model  

Downloaden Bouwpraktijk, planning en beheer PDF

Basisformules in bouwplanning en -beheer  
Bouwmanagement  
Projectevaluatie en beoordelingstechniek  
Waardering Engineering  

Downloaden DC-machines PDF

Kenmerken DC-generator  
DC-machinekarakteristieken  
DC-motorkarakteristieken  
DC-serie generator  
DC-shuntgenerator  

Downloaden Ontwerp van machine-elementen PDF

Ontwerp van vliegwiel  
Ontwerp van starre flenskoppeling  
Spur Gear basisparameters  
Theorieën over falen  

Downloaden EDC PDF

Kenmerken van ladingdragers  
Diode-eigenschappen  
Elektrostatische parameters  
Halfgeleiderkenmerken  
Transistor-bedrijfsparameters  

Downloaden Elektrisch PDF

AC-circuitontwerp  
AC-machines  
Choppers  
Circuitgrafiektheorie  
Ontwerp van het besturingssysteem  
DC-circuits  
Kenmerken DC-generator  
DC-machinekarakteristieken  
DC-machines  
DC-motorkarakteristieken  
DC-serie generator  
DC-shuntgenerator  
Dieselmotor Power Plant  
Elektrische verwarming  
Fysica van elektrische treinen  
Waterkrachtcentrale  
Verlichtingsparameters  
Inductiemotorcircuit  
Lange transmissielijn  
Magnetische schakeling  
Kenmerken van de stroomomvormer  
Operationele factoren van elektriciteitscentrales  
Siliciumgestuurde gelijkrichter (SCR)  
Synchroon motorcircuit  
Tractie fysica  
Transformator circuit  
Transformator ontwerp  
Transistor apparaten  
Twee poortparameters  

Downloaden Electronisch circuit PDF

AC-circuitontwerp  
DC-circuits  
Magnetische schakeling  
Twee poortparameters  

Downloaden Elektrostatica PDF

Condensator  
Elektromagnetische inductie  
Elektrostatica  
Magnetisch veld als gevolg van stroom  

Downloaden Elektronica PDF

Versterkerfuncties en netwerk  
Kenmerken van amplitudemodulatie  
Antenne Theorie Parameters  
BJT-circuit  
BJT differentiële versterkers  
Mobiele concepten  
Kenmerken van ladingdragers  
Kenmerken van CMOS-vertraging  
Gegevensanalyse  
Digitale communicatie  
Digitaal schakelsysteem  
Diode-eigenschappen  
DSB en frequentiemodulatie  
elektronen  
Elektrostatische parameters  
Ingebouwd systeem  
Energieband  
Glasvezelcommunicatie  
Frequentie Hergebruik Concept  
Grondbeginselen van analoge communicatie  
Geostationaire baan  
Informatietheorie en codering  
Versterkers met lage frequentierespons  
Magnetron oscillator  
Voortplanting van mobiele radio  
Versterkers met negatieve feedback  
Niet-lineaire schakelingen  
Operationele versterkers  
Uitgangstrappen en eindversterkers  
Parametrische apparaten  
Radar  
Karakteristieken van de satellietbaan  
Halfgeleider dragers  
Halfgeleiderkenmerken  
Signaal- en IC-versterkers  
Radars voor speciale doeleinden  
SSD-knooppunt  
Telecommunicatie Verkeerssysteem  
Televisie techniek  
Transistor-bedrijfsparameters  
Transmissielijn  
Kenmerken van transmissielijnen  
Golf Voortplanting  

Downloaden Technische mechanica PDF

Lineaire beweging  
Massa traagheidsmoment  
Motie van verbonden lichamen  
Projectiel Beweging  

Downloaden Vloeistofmechanica PDF

Grenslaagstroom  
Samendrukbare stroom  
Francis Turbine  
Tandwielpompen  
Hydraulische accumulator  
Hydraulische lineaire actuatoren  
Hydraulische motoren  
Hydraulische pers  
Hydraulische ram  
Inkepingen en stuwen  
Pelton Turbine  
Zuiger pompen  
Turbulente stroom  
Schoepenpompen  

Downloaden Warmte- en massaoverdracht PDF

Geleiding in cilinder  
Geleiding in vlakke wand  
Geleiding in bol  
Geleidingsvormfactoren voor verschillende configuraties  
Constante warmtegeleiding met warmteontwikkeling  

Downloaden Warmteoverdracht PDF

Basisprincipes van warmteoverdracht  
Basisprincipes van warmteoverdrachtswijzen  
Kokend  
Condensatie  
Convectie warmteoverdracht  
Co-relatie van dimensieloze getallen  
Warmtewisselaar en zijn effectiviteit  
Warmteoverdracht van verlengde oppervlakken (vinnen), kritieke isolatiedikte en thermische weerstand  
Belangrijke formules in gasstraling, stralingsuitwisseling met spiegelende oppervlakken  
Belangrijke formules bij stralingswarmteoverdracht  
Warmtegeleiding in onstabiele toestand  

Downloaden Bewerkingen voor massaoverdracht PDF

Belangrijke formules bij destillatie-massaoverdracht  
Belangrijke formules bij het overbrengen van droogmassa's  
Belangrijke formules in gasabsorptie  
Belangrijke formules bij vloeistof-vloeistofextractie  
Belangrijke formules in massaoverdrachtscoëfficiënt, drijvende kracht en theorieën  
Belangrijke formules bij vaste-vloeistofextractie  

Downloaden Wiskunde PDF

Belangrijke formules van Annulus  
Belangrijke formules van AP, GP en HP  
Belangrijke formules van samengestelde rente  
Belangrijke formules van kegel  
Belangrijke formules van kubus  
Belangrijke formules van kubusvormig  
Belangrijke formules van cyclische vierhoek  
Belangrijke formules van cilinder  
Belangrijke formules van Decagon  
Belangrijke formules van dodecagon  
Belangrijke formules van dodecaëder  
Belangrijke formules van ellips  
Belangrijke formules van afgeknotte kegel  
Belangrijke formules van een halve cilinder  
Belangrijke formules van halfrond  
Belangrijke formules van Heptagon  
Belangrijke formules van Hexadecagon  
Belangrijke formules van Hexagon  
Belangrijke formules van Hollow Cuboid  
Belangrijke formules van holle cilinders  
Belangrijke formules van hol halfrond  
Belangrijke formules van holle bol  
Belangrijke formules van hyperbool  
Belangrijke formules van Icosaëder  
Belangrijke formules van gelijkbenige trapezium  
Belangrijke formules van Nonagon  
Belangrijke formules van Octagon  
Belangrijke formules van octaëder  
Belangrijke formules van paraboloïde  
Belangrijke formules van parallellepipedum  
Belangrijke formules van Pentagram  
Belangrijke formules van rechthoek  
Belangrijke formules van Rhombus  
Belangrijke formules van eenvoudig belang  
Belangrijke formules van tetraëder  
Belangrijke formules van Toroid en Toroid Sector  
Belangrijke formules van Torus en Torus Sector  
Belangrijke formules van trapezium  
Belangrijke formules van de driehoek  
Belangrijke Pentagon-formules  
Vlieger  
Astroïde  
Cardioïde  
Cirkel  
Circulaire hyperboloïde  
Combinaties  
Cycloid  
Ellipsoïde  
Algemene serie  
Gouden rechthoek  
hexagram  
Lijn  
Gemeen  
Negatieve, halve, dubbele en drievoudige trigonometrische identiteiten  
Parallellogram  
Percentage getallen  
Periodiciteit of cofunctie-identiteiten  
Permutaties  
Product naar som, som naar product, som  
Kwadratische vergelijking  
Vierhoek  
Kwart cirkel  
Regelmatige veelhoek  
Relaties en functies  
Rhombicosidodecaëder  
Halve cirkel  
sets  
Gebied  
Vierkant  
Trigonometrische verhoudingen, wederzijdse en Pythagoras-identiteiten  
Afgeknotte kegel  

Downloaden Magnetron theorie PDF

Magnetron oscillator  
Niet-lineaire schakelingen  
Parametrische apparaten  

Downloaden Moleculaire spectroscopie PDF

Hoekmomentum en snelheid van diatomisch molecuul  
Elektronische spectroscopie  
Nucleaire magnetische resonantiespectroscopie  
Raman-spectroscopie  
Rotatie-energie  
Vibrationele energieniveaus  

Downloaden Fysica PDF

Lucht-standaard cycli  
Basisprincipes van gasturbines  
Grenslaagstroom  
Condensator  
Samendrukbare stroom  
Geleiding in cilinder  
Geleiding in vlakke wand  
Geleiding in bol  
Geleidingsvormfactoren voor verschillende configuraties  
Kristallografie  
Huidige elektriciteit  
Ontwerp van vliegwiel  
Ontwerp van starre flenskoppeling  
Dynamometer  
Elektromagnetische inductie  
Elektrostatica  
Distributie elliptische lift  
Uitdrukkingen voor verlammende belasting  
Stroom over bol  
Francis Turbine  
Wrijving  
Wrijvingsapparaten  
Brandstofinjectie in IC-motor  
Grondbeginselen van roterende machines  
Tandwielpompen  
Gear Treinen  
Algemene liftdistributie  
Geometrie van het draaiproces  
Zwaartekracht  
Hydraulische accumulator  
Hydraulische lineaire actuatoren  
Hydraulische motoren  
Hydraulische pers  
Hydraulische ram  
Kinematica  
Lineaire beweging  
Bewerkingstijd  
Magnetisch veld als gevolg van stroom  
Massa traagheidsmoment  
Microscopen en telescopen  
Mohr's Circle  
Motie van verbonden lichamen  
Inkepingen en stuwen  
Kern  
Optiek  
Parameters  
Pelton Turbine  
Zuiger pompen  
Belangrijkste spanningen  
Projectiel Beweging  
psychrometrie  
Sectiemodulus voor verschillende liggers of vormsecties  
Afschuifspanning in cirkelvormige sectie  
Schuifspanning in I-sectie  
Schuifspanning in rechthoekige doorsnede  
Spur Gear basisparameters  
Constante warmtegeleiding met warmteontwikkeling  
Theorieën over falen  
Driedimensionale onsamendrukbare stroom  
Tribologie  
Turbulente stroom  
Schoepenpompen  
Wave-optiek  
Golven en geluid  

Downloaden Polymeerchemie PDF

Kristalliniteit in polymeren  
Belangrijke formules van polymeren  
Spectrometrische karakterisering van polymeren  

Downloaden Vermogenselektronica PDF

Choppers  
Kenmerken van de stroomomvormer  
Siliciumgestuurde gelijkrichter (SCR)  
Transistor apparaten  

Downloaden Operaties van elektriciteitscentrales PDF

Dieselmotor Power Plant  
Waterkrachtcentrale  
Operationele factoren van elektriciteitscentrales  

Downloaden Ontwerp van procesapparatuur PDF

Ontwerp van ankerbout  
Ontwerp van componenten van het roersysteem  
Ontwerp Dikte van Rok  
Ommanteld reactievat  
Lug- of beugelsteun  
Zadel Ondersteuning  

Downloaden Volgorde en serie PDF

Belangrijke formules van AP, GP en HP  
Algemene serie  
Gemeen  

Downloaden Solid State-apparaten PDF

elektronen  
Energieband  
Halfgeleider dragers  
SSD-knooppunt  

Downloaden Oplossings- en colligatieve eigenschappen PDF

Niet mengbare vloeistoffen  
Belangrijke formules van de Clausius-Clapeyron-vergelijking  
Van't Hoff-factor  

Downloaden Sterkte van materialen PDF

Uitdrukkingen voor verlammende belasting  
Mohr's Circle  
Belangrijkste spanningen  
Sectiemodulus voor verschillende liggers of vormsecties  
Afschuifspanning in cirkelvormige sectie  
Schuifspanning in I-sectie  
Schuifspanning in rechthoekige doorsnede  

Downloaden Landmeetkundige formules PDF

Fotogrammetrie en Stadia Landmeten  
Nivellering  
Theorie van fouten  

Downloaden Theorie van de machine PDF

Dynamometer  
Wrijving  
Wrijvingsapparaten  
Gear Treinen  
Kinematica  

Downloaden Transporttechniek PDF

Schatting van de lengte van de start- en landingsbaan van het vliegtuig  
Luchthavendistributiemodellen  
Luchthavenvoorspellingsmethoden  

Downloaden Trigonometrie en inverse trigonometrie PDF

Negatieve, halve, dubbele en drievoudige trigonometrische identiteiten  
Periodiciteit of cofunctie-identiteiten  
Product naar som, som naar product, som  
Trigonometrische verhoudingen, wederzijdse en Pythagoras-identiteiten  

Downloaden Gebruik van elektrische energie PDF

Elektrische verwarming  
Fysica van elektrische treinen  
Verlichtingsparameters  
Tractie fysica  

Downloaden Draadloze communicatie PDF

Mobiele concepten  
Gegevensanalyse  
Frequentie Hergebruik Concept  
Voortplanting van mobiele radio  

Download Wortel formule pdf

Download Wortel formule PDF met snelle rekenmachines en voorbeelden voor elk van de formules samen met beschrijvingen van termen die in de formules worden gebruikt. Alle belangrijke Wortel formules worden op een beknopte manier gepresenteerd, verder gegroepeerd op subonderwerpen. Deze pdf's bevatten ook voorbeelden voor elk van de formules met eenheden. Aan het einde worden beschrijvingen van variabelen, constanten en functies die in de formules worden gebruikt, ter referentie samengevat. Voel je vrij om Wortel formule PDF te downloaden en te delen met anderen.

Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!