Schakelvermogen in CMOS Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Wisselend vermogen = (Positieve spanning^2)*Frequentie*Capaciteit
Pswitching = (Vdd^2)*f*C
Deze formule gebruikt 4 Variabelen
Variabelen gebruikt
Wisselend vermogen - (Gemeten in Watt) - Schakelvermogen wordt het dynamische vermogen genoemd omdat het voortkomt uit het schakelen van de belasting.
Positieve spanning - (Gemeten in Volt) - De positieve spanning wordt meestal V genoemd
Frequentie - (Gemeten in Hertz) - Frequentie verwijst naar het aantal keren dat een periodieke gebeurtenis per keer voorkomt en wordt gemeten in cycli/seconde.
Capaciteit - (Gemeten in Farad) - Capaciteit is de verhouding tussen de hoeveelheid elektrische lading die op een geleider is opgeslagen en een verschil in elektrische potentiaal.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Positieve spanning: 0.68 Volt --> 0.68 Volt Geen conversie vereist
Frequentie: 3.5 Gigahertz --> 3500000000 Hertz (Bekijk de conversie hier)
Capaciteit: 4.2 Picofarad --> 4.2E-12 Farad (Bekijk de conversie hier)
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
Pswitching = (Vdd^2)*f*C --> (0.68^2)*3500000000*4.2E-12
Evalueren ... ...
Pswitching = 0.00679728
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
0.00679728 Watt -->6.79728 Milliwatt (Bekijk de conversie hier)
DEFINITIEVE ANTWOORD
6.79728 Milliwatt <-- Wisselend vermogen
(Berekening voltooid in 00.004 seconden)

Credits

Gemaakt door Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institute of Technology (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 900+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 2100+ rekenmachines!

13 Fundamentele parameters Rekenmachines

Ingebouwd potentieel
Gaan Ingebouwd potentieel = Thermische spanning*ln((Acceptor concentratie*Donor concentratie)/(Intrinsieke elektronenconcentratie^2))
Voedingsafwijzingsverhouding:
Gaan Afwijzingsratio voeding = 20*log10(Rimpel ingangsspanning/Uitgangsspanning Rimpel)
Schakelvermogen in CMOS
Gaan Wisselend vermogen = (Positieve spanning^2)*Frequentie*Capaciteit
Geschaalde afvoerstroom van MOSFET
Gaan Afvoerstroom van geschaalde MOSFET = Afvoerstroom van MOSFET/Schaalfactor van MOSFET
Oxidecapaciteit van geschaalde MOSFET
Gaan Geschaalde MOSFET-capaciteit van oxide = Oxide capaciteit/Schaalfactor van MOSFET
Capaciteit Onpath
Gaan Capaciteit Onpath = Totale capaciteit gezien door een fase-Capaciteit Offpath
Totale capaciteit gezien per fase
Gaan Totale capaciteit gezien door een fase = Capaciteit Onpath+Capaciteit Offpath
Capaciteit Offpath
Gaan Capaciteit Offpath = Totale capaciteit gezien door een fase-Capaciteit Onpath
Ingangscapaciteit van poort
Gaan Ingangscapaciteit = Aandrijving van willekeurige poort*Logische inspanning
Capaciteit van externe belasting
Gaan Capaciteit van externe belasting = Uitwaaieren*Ingangscapaciteit
Uitgang klokfase
Gaan Uitgang klokfase = 2*3.14*VCO-stuurspanning*VCO-winst
Statische stroom
Gaan Statische stroom = Statische kracht/Afvoerspanning
Statische vermogensdissipatie
Gaan Statische kracht = Statische stroom*Afvoerspanning

Schakelvermogen in CMOS Formule

Wisselend vermogen = (Positieve spanning^2)*Frequentie*Capaciteit
Pswitching = (Vdd^2)*f*C

Wat is statische en dynamische kracht in VLSI?

Statisch vermogen is het verbruikte vermogen terwijl er geen circuitactiviteit is. Bijvoorbeeld het vermogen dat wordt verbruikt door een D-flip-flop wanneer noch de klok, noch de D-ingang actieve ingangen hebben (dwz alle ingangen zijn "statisch" omdat ze op vaste gelijkstroomniveaus zijn). Dynamisch vermogen is het verbruikte vermogen terwijl de ingangen actief zijn.

Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!