Spanningsregeling bij Unity PF Oplossing

STAP 0: Samenvatting voorberekening
Formule gebruikt
Percentageregeling van transformator = ((Secundaire Stroom*Weerstand van secundair*cos(Secundaire arbeidsfactorhoek))/Secundaire spanning)*100
% = ((I2*R2*cos(φ2))/V2)*100
Deze formule gebruikt 1 Functies, 5 Variabelen
Functies die worden gebruikt
cos - Trigonometric cosine function, cos(Angle)
Variabelen gebruikt
Percentageregeling van transformator - De procentuele regeling van de transformator is de procentuele verandering in de uitgangsspanning van onbelast naar vollast.
Secundaire Stroom - (Gemeten in Ampère) - Secundaire stroom is de stroom die vloeit in de secundaire wikkeling van de transformator.
Weerstand van secundair - (Gemeten in Ohm) - Weerstand van secundaire wikkeling is de weerstand van secundaire wikkeling.
Secundaire arbeidsfactorhoek - (Gemeten in radiaal) - Secundaire arbeidsfactorhoek is de hoek tussen secundaire stroom en spanning. De arbeidsfactor wordt gedefinieerd als de cosinus van de hoek tussen spanning en stroom.
Secundaire spanning - (Gemeten in Volt) - Secundaire spanning wordt gedefinieerd als de spanning aan de secundaire zijde van een transformator of de zijde waarop belasting is aangesloten.
STAP 1: converteer ingang (en) naar basiseenheid
Secundaire Stroom: 10.5 Ampère --> 10.5 Ampère Geen conversie vereist
Weerstand van secundair: 25.9 Ohm --> 25.9 Ohm Geen conversie vereist
Secundaire arbeidsfactorhoek: 30 Graad --> 0.5235987755982 radiaal (Bekijk de conversie hier)
Secundaire spanning: 288 Volt --> 288 Volt Geen conversie vereist
STAP 2: Evalueer de formule
Invoerwaarden in formule vervangen
% = ((I2*R2*cos(φ2))/V2)*100 --> ((10.5*25.9*cos(0.5235987755982))/288)*100
Evalueren ... ...
% = 81.7762529719368
STAP 3: converteer het resultaat naar de eenheid van de uitvoer
81.7762529719368 --> Geen conversie vereist
DEFINITIEVE ANTWOORD
81.7762529719368 81.77625 <-- Percentageregeling van transformator
(Berekening voltooid in 00.020 seconden)

Credits

Gemaakt door Jaffer Ahmad Khan
Technische Hogeschool, Poona (COEP), Poona
Jaffer Ahmad Khan heeft deze rekenmachine gemaakt en nog 10+ meer rekenmachines!
Geverifieërd door Parminder Singh
Universiteit van Chandigarh (CU), Punjab
Parminder Singh heeft deze rekenmachine geverifieerd en nog 300+ rekenmachines!

25 Transformator circuit Rekenmachines

EMF geïnduceerd in secundaire wikkeling
Gaan EMF-geïnduceerd in het secundair = 4.44*Aantal bochten in secundair*Leveringsfrequentie*Gebied van kern*Maximale fluxdichtheid
EMF geïnduceerd in primaire wikkeling
Gaan EMF-geïnduceerd in het primair = 4.44*Aantal beurten in het primair*Leveringsfrequentie*Gebied van kern*Maximale fluxdichtheid
Equivalente impedantie van transformator vanaf secundaire zijde
Gaan Equivalente impedantie van secundair = sqrt(Gelijkwaardige weerstand van secundair^2+Equivalente reactantie van secundair^2)
Equivalente impedantie van transformator vanaf primaire zijde
Gaan Equivalente impedantie van primair = sqrt(Gelijkwaardige weerstand van primair^2+Equivalente reactantie van primair^2)
PU primaire weerstandsval
Gaan PU Primaire weerstandsval = (Primaire Stroom*Gelijkwaardige weerstand van primair)/EMF-geïnduceerd in het primair
Equivalente weerstand van secundaire zijde
Gaan Gelijkwaardige weerstand van secundair = Weerstand van secundair+Weerstand van Primair*Transformatieverhouding^2
Equivalente weerstand van primaire zijde
Gaan Gelijkwaardige weerstand van primair = Weerstand van Primair+Weerstand van secundair/Transformatieverhouding^2
Klemspanning tijdens onbelast
Gaan Geen laadklemspanning = (Primaire spanning* Aantal bochten in secundair)/Aantal beurten in het primair
Transformatieverhouding gegeven secundaire lekreactantie
Gaan Transformatieverhouding = sqrt(Secundaire Lekkage Reactantie/Reactantie van secundair in primair)
Transformatieverhouding gegeven primaire lekreactantie
Gaan Transformatieverhouding = sqrt(Reactantie van primair in secundair/Primaire lekreactantie)
Equivalente reactantie van transformator van secundaire zijde
Gaan Equivalente reactantie van secundair = Secundaire Lekkage Reactantie+Reactantie van primair in secundair
Equivalente reactantie van transformator van primaire zijde
Gaan Equivalente reactantie van primair = Primaire lekreactantie+Reactantie van secundair in primair
Reactie van secundaire wikkeling in primair
Gaan Reactantie van secundair in primair = Secundaire Lekkage Reactantie/(Transformatieverhouding^2)
Primaire lekreactie
Gaan Primaire lekreactantie = Reactantie van primair in secundair/(Transformatieverhouding^2)
Reactantie van primaire wikkeling in secundair
Gaan Reactantie van primair in secundair = Primaire lekreactantie*Transformatieverhouding^2
Weerstand van secundaire wikkeling in primair
Gaan Weerstand van secundair in primair = Weerstand van secundair/Transformatieverhouding^2
Secundaire wikkelingsweerstand
Gaan Weerstand van secundair = Weerstand van secundair in primair*Transformatieverhouding^2
Primaire wikkelingsweerstand
Gaan Weerstand van Primair = Weerstand van primair in secundair/(Transformatieverhouding^2)
Weerstand van primaire wikkeling in secundair
Gaan Weerstand van primair in secundair = Weerstand van Primair*Transformatieverhouding^2
Transformatieverhouding gegeven primair en secundair aantal beurten
Gaan Transformatieverhouding = Aantal bochten in secundair/Aantal beurten in het primair
Secundaire lekreactantie
Gaan Secundaire Lekkage Reactantie = Zelfgeïnduceerde EMF in secundair/Secundaire Stroom
Transformatieverhouding gegeven primaire en secundaire spanning
Gaan Transformatieverhouding = Secundaire spanning/Primaire spanning
Secundaire spanning gegeven spanningstransformatieverhouding:
Gaan Secundaire spanning = Primaire spanning*Transformatieverhouding
Primaire spanning gegeven spanningstransformatieverhouding:
Gaan Primaire spanning = Secundaire spanning/Transformatieverhouding
Transformatieverhouding gegeven primaire en secundaire stroom
Gaan Transformatieverhouding = Primaire Stroom/Secundaire Stroom

6 Efficiëntie Rekenmachines

Spanningsregeling bij achterblijvende PF
Gaan Percentageregeling van transformator = ((Secundaire Stroom*Weerstand van secundair*cos(Secundaire arbeidsfactorhoek)+Secundaire Stroom*Secundaire reactantie*sin(Secundaire arbeidsfactorhoek))/Secundaire spanning)*100
Spanningsregeling bij toonaangevende PF
Gaan Percentageregeling van transformator = ((Secundaire Stroom*Weerstand van secundair*cos(Secundaire arbeidsfactorhoek)-Secundaire Stroom*Secundaire reactantie*sin(Secundaire arbeidsfactorhoek))/Secundaire spanning)*100
Spanningsregeling bij Unity PF
Gaan Percentageregeling van transformator = ((Secundaire Stroom*Weerstand van secundair*cos(Secundaire arbeidsfactorhoek))/Secundaire spanning)*100
Percentage regulering van transformator
Gaan Percentageregeling van transformator = ((Geen laadklemspanning-Eindspanning bij volledige belasting)/Geen laadklemspanning)*100
Gebruiksfactor van Transformer Core
Gaan Gebruiksfactor van Transformer Core = Netto dwarsdoorsnede/Totale dwarsdoorsnede
Percentage efficiëntie gedurende de hele dag van transformator
Gaan Efficiëntie de hele dag door = ((Uitgangsenergie)/(Voer energie in))*100

Spanningsregeling bij Unity PF Formule

Percentageregeling van transformator = ((Secundaire Stroom*Weerstand van secundair*cos(Secundaire arbeidsfactorhoek))/Secundaire spanning)*100
% = ((I2*R2*cos(φ2))/V2)*100
Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!