Zwiększanie momentu obrotowego na obracających się częściach silnika Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Przyspieszający moment obrotowy = Moment obrotowy na wale korbowym w każdej chwili-Średni moment obrotowy oporowy
Taccelerating = T-Tmean
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Przyspieszający moment obrotowy - (Mierzone w Newtonometr) - Przyspieszony moment obrotowy jest miarą siły, która może spowodować obrót obiektu wokół osi.
Moment obrotowy na wale korbowym w każdej chwili - (Mierzone w Newtonometr) - Moment obrotowy na wale korbowym w dowolnym momencie jest miarą siły, która może spowodować obrót obiektu wokół osi.
Średni moment obrotowy oporowy - (Mierzone w Newtonometr) - Średni moment obrotowy jest miarą siły, która może spowodować obrót obiektu wokół osi.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Moment obrotowy na wale korbowym w każdej chwili: 11.2 Newtonometr --> 11.2 Newtonometr Nie jest wymagana konwersja
Średni moment obrotowy oporowy: 5 Newtonometr --> 5 Newtonometr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Taccelerating = T-Tmean --> 11.2-5
Ocenianie ... ...
Taccelerating = 6.2
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
6.2 Newtonometr --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
6.2 Newtonometr <-- Przyspieszający moment obrotowy
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Anshika Arya
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Hamirpur
Anshika Arya utworzył ten kalkulator i 2000+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indie
Team Softusvista zweryfikował ten kalkulator i 1100+ więcej kalkulatorów!

12 Diagramy momentów obrotowych i koło zamachowe Kalkulatory

Współczynnik stałości
Iść Współczynnik stałości = Średnia prędkość w obr./min/(Maksymalna prędkość w obr./min podczas cyklu-Minimalna prędkość w obr./min podczas cyklu)
Maksymalna fluktuacja energii
Iść Maksymalne wahania energii = Masa koła zamachowego*Średnia prędkość liniowa^2*Współczynnik stałości
Średnia prędkość w obr./min
Iść Średnia prędkość w obr./min = (Maksymalna prędkość w obr./min podczas cyklu+Minimalna prędkość w obr./min podczas cyklu)/2
Zwiększanie momentu obrotowego na obracających się częściach silnika
Iść Przyspieszający moment obrotowy = Moment obrotowy na wale korbowym w każdej chwili-Średni moment obrotowy oporowy
Średnia prędkość liniowa
Iść Średnia prędkość liniowa = (Maksymalna prędkość liniowa podczas cyklu+Minimalna prędkość liniowa podczas cyklu)/2
Średnia prędkość kątowa
Iść Średnia prędkość kątowa = (Maksymalna prędkość kątowa podczas cyklu+Minimalna prędkość kątowa podczas cyklu)/2
Naprężenie odśrodkowe lub naprężenie obwodowe
Iść Naprężenie odśrodkowe = 2*Naprężenie rozciągające*Powierzchnia przekroju
Maksymalna siła ścinająca wymagana do wykrawania
Iść Siła ścinająca = Obszar strzyżony*Ostateczne naprężenie ścinające
Naprężenie rozciągające lub naprężenie obręczy w kole zamachowym
Iść Naprężenie rozciągające = Gęstość*Średnia prędkość liniowa^2
Praca wykonana dla dziurkowania
Iść Praca = Siła ścinająca*Grubość materiału do wykrawania
Współczynnik stabilności podany Współczynnik fluktuacji prędkości
Iść Współczynnik stałości = 1/Współczynnik fluktuacji prędkości
Uderzenie ciosu
Iść Uderzenie ciosu = 2*Promień korby

Zwiększanie momentu obrotowego na obracających się częściach silnika Formułę

Przyspieszający moment obrotowy = Moment obrotowy na wale korbowym w każdej chwili-Średni moment obrotowy oporowy
Taccelerating = T-Tmean

Jak odnosi się moment obrotowy do przyspieszenia?

Po przyłożeniu momentu obrotowego do obiektu zaczyna się on obracać z przyspieszeniem odwrotnie proporcjonalnym do jego momentu bezwładności. Relację tę można traktować jako drugie prawo dynamiki Newtona dotyczące rotacji. Jeśli na obiekt nie działają żadne siły zewnętrzne, obiekt w ruchu pozostaje w ruchu, a obiekt w spoczynku pozostaje w spoczynku.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!