Kąt akceptacji koncentratora 2-D przy danym maksymalnym współczynniku koncentracji Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Kąt akceptacji = asin(1/Maksymalny stosunek stężenia)
θa = asin(1/Cm)
Ta formuła używa 2 Funkcje, 2 Zmienne
Używane funkcje
sin - Trigonometric sine function, sin(Angle)
asin - Inverse trigonometric sine function, asin(Number)
Używane zmienne
Kąt akceptacji - (Mierzone w Radian) - Kąt akceptacji definiuje się jako kąt, o jaki promieniowanie wiązki może odchylić się od normalnej do płaszczyzny apertury, a mimo to dotrzeć do obserwatora.
Maksymalny stosunek stężenia - Maksymalny stosunek stężeń to maksymalna wartość stosunku efektywnej powierzchni apertury do powierzchni absorbera.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Maksymalny stosunek stężenia: 1.5 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
θa = asin(1/Cm) --> asin(1/1.5)
Ocenianie ... ...
θa = 0.729727656226966
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.729727656226966 Radian -->41.8103148957865 Stopień (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
41.8103148957865 41.81031 Stopień <-- Kąt akceptacji
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez ADITYA RAWAT
DIT UNIWERSYTET (DITU), Dehradun
ADITYA RAWAT utworzył ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Ravi Chiyani
Instytut Technologii i Nauki Shri Govindram Seksaria (SGSITS), Indore
Ravi Chiyani zweryfikował ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!

23 Koncentracja Kolekcjonerów Kalkulatory

Użyteczny zysk ciepła, gdy występuje współczynnik sprawności kolektora
Iść Użyteczny zysk ciepła = (Masowe natężenie przepływu*Molowe ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu)*(((Współczynnik koncentracji*Strumień pochłaniany przez płytkę)/Całkowity współczynnik strat)+(Temperatura otoczenia-Płaski kolektor o temperaturze cieczy na wlocie))*(1-e^(-(Współczynnik wydajności kolektora*pi*Średnica zewnętrzna rury absorbera*Całkowity współczynnik strat*Długość koncentratora)/(Masowe natężenie przepływu*Molowe ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu)))
Kolektor koncentrujący współczynnik odprowadzania ciepła
Iść Współczynnik odprowadzania ciepła przez kolektor = ((Masowe natężenie przepływu*Molowe ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu)/(pi*Średnica zewnętrzna rury absorbera*Długość koncentratora*Całkowity współczynnik strat))*(1-e^(-(Współczynnik wydajności kolektora*pi*Średnica zewnętrzna rury absorbera*Całkowity współczynnik strat*Długość koncentratora)/(Masowe natężenie przepływu*Molowe ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu)))
Współczynnik odprowadzania ciepła w złożonym kolektorze parabolicznym
Iść Współczynnik odprowadzania ciepła przez kolektor = ((Masowe natężenie przepływu*Molowe ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu)/(Szerokość powierzchni absorbera*Całkowity współczynnik strat*Długość koncentratora))*(1-e^(-(Współczynnik wydajności kolektora*Szerokość powierzchni absorbera*Całkowity współczynnik strat*Długość koncentratora)/(Masowe natężenie przepływu*Molowe ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu)))
Współczynnik przyrostu ciepła użytkowego w kolektorze koncentracyjnym, gdy występuje współczynnik stężeń
Iść Użyteczny zysk ciepła = Współczynnik odprowadzania ciepła przez kolektor*(Przysłona koncentratora-Średnica zewnętrzna rury absorbera)*Długość koncentratora*(Strumień pochłaniany przez płytkę-(Całkowity współczynnik strat/Współczynnik koncentracji)*(Płaski kolektor o temperaturze cieczy na wlocie-Temperatura otoczenia))
Zysk ciepła użytkowego w złożonym kolektorze parabolicznym
Iść Użyteczny zysk ciepła = Współczynnik odprowadzania ciepła przez kolektor*Przysłona koncentratora*Długość koncentratora*(Strumień pochłaniany przez płytkę-((Całkowity współczynnik strat/Współczynnik koncentracji)*(Płaski kolektor o temperaturze cieczy na wlocie-Temperatura otoczenia)))
Topnik zaabsorbowany w złożonym kolektorze parabolicznym
Iść Strumień pochłaniany przez płytkę = ((Komponent wiązki godzinowej*Współczynnik nachylenia dla promieniowania wiązki)+(Godzinowy składnik rozproszony/Współczynnik koncentracji))*Przepuszczalność pokrycia*Efektywny współczynnik odbicia koncentratora*Chłonność powierzchni absorbera
Chwilowa wydajność zbierania kolektora koncentrującego
Iść Natychmiastowa wydajność zbierania = Użyteczny zysk ciepła/((Komponent wiązki godzinowej*Współczynnik nachylenia dla promieniowania wiązki+Godzinowy składnik rozproszony*Współczynnik nachylenia dla promieniowania rozproszonego)*Przysłona koncentratora*Długość koncentratora)
Użyteczny zysk ciepła, gdy występuje wydajność zbierania
Iść Użyteczny zysk ciepła = Natychmiastowa wydajność zbierania*(Komponent wiązki godzinowej*Współczynnik nachylenia dla promieniowania wiązki+Godzinowy składnik rozproszony*Współczynnik nachylenia dla promieniowania rozproszonego)*Przysłona koncentratora*Długość koncentratora
Współczynnik sprawności kolektora złożonego kolektora parabolicznego
Iść Współczynnik wydajności kolektora = (Całkowity współczynnik strat*(1/Całkowity współczynnik strat+(Szerokość powierzchni absorbera/(Liczba rur*pi*Rura absorbera o średnicy wewnętrznej*Współczynnik przenikania ciepła wewnątrz))))^-1
Obszar apertury, przy której podano użyteczne zyski ciepła
Iść Efektywny obszar apertury = Użyteczny zysk ciepła/(Strumień pochłaniany przez płytkę- (Całkowity współczynnik strat/Współczynnik koncentracji)*(Średnia temperatura płyty absorbera-Temperatura otoczenia))
Kolektor koncentrujący współczynnik sprawności kolektora
Iść Współczynnik wydajności kolektora = 1/(Całkowity współczynnik strat*(1/Całkowity współczynnik strat+Średnica zewnętrzna rury absorbera/(Rura absorbera o średnicy wewnętrznej*Współczynnik przenikania ciepła wewnątrz)))
Chwilowa skuteczność zbierania kolektora koncentracyjnego na podstawie promieniowania wiązki
Iść Natychmiastowa wydajność zbierania = Użyteczny zysk ciepła/(Komponent wiązki godzinowej*Współczynnik nachylenia dla promieniowania wiązki*Przysłona koncentratora*Długość koncentratora)
Powierzchnia absorbera w centralnym kolektorze odbiornika
Iść Powierzchnia Absorbera w Odbiorniku Centralnym Kolektor = pi/2*Średnica absorbera sferycznego^2*(1+sin(Kąt obręczy)-(cos(Kąt obręczy)/2))
Powierzchnia absorbera podana strata ciepła z absorbera
Iść Powierzchnia płyty absorbera = Straty ciepła z kolektora/(Całkowity współczynnik strat*(Średnia temperatura płyty absorbera-Temperatura otoczenia))
Stosunek stężenia kolektora
Iść Współczynnik koncentracji = (Przysłona koncentratora-Średnica zewnętrzna rury absorbera)/(pi*Średnica zewnętrzna rury absorbera)
Nachylenie reflektorów
Iść Nachylenie reflektora = (pi-Kąt pochylenia-2*Kąt szerokości geograficznej+2*Kąt deklinacji)/3
Promieniowanie wiązki słonecznej ze względu na użyteczną szybkość zysku ciepła i szybkość utraty ciepła z absorbera
Iść Promieniowanie wiązki słonecznej = (Użyteczny zysk ciepła+Straty ciepła z kolektora)/Efektywny obszar apertury
Zysk ciepła użytkowego w kolektorze koncentracyjnym
Iść Użyteczny zysk ciepła = Efektywny obszar apertury*Promieniowanie wiązki słonecznej-Straty ciepła z kolektora
Średnica zewnętrzna rury absorbera przy danym stosunku stężenia
Iść Średnica zewnętrzna rury absorbera = Przysłona koncentratora/(Współczynnik koncentracji*pi+1)
Kąt akceptacji koncentratora 3-D przy danym maksymalnym współczynniku koncentracji
Iść Kąt akceptacji = (acos(1-2/Maksymalny stosunek stężenia))/2
Maksymalny możliwy stosunek stężenia koncentratora 3-D
Iść Maksymalny stosunek stężenia = 2/(1-cos(2*Kąt akceptacji))
Kąt akceptacji koncentratora 2-D przy danym maksymalnym współczynniku koncentracji
Iść Kąt akceptacji = asin(1/Maksymalny stosunek stężenia)
Maksymalny możliwy stosunek stężenia koncentratora 2-D
Iść Maksymalny stosunek stężenia = 1/sin(Kąt akceptacji)

Kąt akceptacji koncentratora 2-D przy danym maksymalnym współczynniku koncentracji Formułę

Kąt akceptacji = asin(1/Maksymalny stosunek stężenia)
θa = asin(1/Cm)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!