Współczynnik aktywności przy danej aktywności jonowej Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Współczynnik aktywności = (Aktywność jonowa/Molalność)
γ = (a/m)
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Współczynnik aktywności - Współczynnik aktywności jest czynnikiem stosowanym w termodynamice w celu uwzględnienia odchyleń od idealnego zachowania w mieszaninie substancji chemicznych.
Aktywność jonowa - (Mierzone w Kret / kilogram) - Aktywność jonowa jest miarą efektywnego stężenia cząsteczki lub formy jonowej.
Molalność - (Mierzone w Kret / kilogram) - Molalność definiuje się jako całkowitą liczbę moli substancji rozpuszczonej na kilogram rozpuszczalnika obecnego w roztworze.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Aktywność jonowa: 0.54 Kret / kilogram --> 0.54 Kret / kilogram Nie jest wymagana konwersja
Molalność: 3.6 Kret / kilogram --> 3.6 Kret / kilogram Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
γ = (a/m) --> (0.54/3.6)
Ocenianie ... ...
γ = 0.15
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.15 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.15 <-- Współczynnik aktywności
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Bombaj
Prashant Singh utworzył ten kalkulator i 700+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Prerana Bakli
Uniwersytet Hawajski w Mānoa (UH Manoa), Hawaje, USA
Prerana Bakli zweryfikował ten kalkulator i 1600+ więcej kalkulatorów!

11 Aktywność elektrolitów Kalkulatory

Aktywność elektrolitu katodowego ogniwa koncentracyjnego z przeniesieniem przy danych wartościowości
Iść Aktywność katodowo-jonowa = (exp((EMF komórki*Liczba jonów dodatnich i ujemnych*Wartościowości jonów dodatnich i ujemnych*[Faraday])/(Numer transportowy anionów*Całkowita liczba jonów*[R]*Temperatura)))*Anodowa aktywność jonowa
Aktywność elektrolitu anodowego ogniwa koncentracyjnego z przeniesieniem przy danych wartościowości
Iść Anodowa aktywność jonowa = Aktywność katodowo-jonowa/(exp((EMF komórki*Liczba jonów dodatnich i ujemnych*Wartościowości jonów dodatnich i ujemnych*[Faraday])/(Numer transportowy anionów*Całkowita liczba jonów*[R]*Temperatura)))
Współczynnik aktywności elektrolitu katodowego ogniwa koncentracyjnego bez przenoszenia
Iść Współczynnik aktywności katodowej = (exp((EMF komórki*[Faraday])/(2*[R]*Temperatura)))*((Molalność elektrolitu anodowego*Współczynnik aktywności anodowej)/Molalność elektrolitu katodowego)
Współczynnik aktywności elektrolitu anodowego ogniwa koncentracyjnego bez przenoszenia
Iść Współczynnik aktywności anodowej = ((Molalność elektrolitu katodowego*Współczynnik aktywności katodowej)/Molalność elektrolitu anodowego)/(exp((EMF komórki*[Faraday])/(2*[R]*Temperatura)))
Aktywność elektrolitu katodowego ogniwa koncentracyjnego z przeniesieniem
Iść Aktywność katodowo-jonowa = (exp((EMF komórki*[Faraday])/(Numer transportowy anionów*[R]*Temperatura)))*Anodowa aktywność jonowa
Aktywność elektrolitu anodowego ogniwa koncentracyjnego z przeniesieniem
Iść Anodowa aktywność jonowa = Aktywność katodowo-jonowa/(exp((EMF komórki*[Faraday])/(Numer transportowy anionów*[R]*Temperatura)))
Aktywność elektrolitu katodowego ogniwa koncentracyjnego bez przenoszenia
Iść Aktywność katodowo-jonowa = Anodowa aktywność jonowa*(exp((EMF komórki*[Faraday])/([R]*Temperatura)))
Aktywność elektrolitu anodowego ogniwa koncentracyjnego bez przenoszenia
Iść Anodowa aktywność jonowa = Aktywność katodowo-jonowa/(exp((EMF komórki*[Faraday])/([R]*Temperatura)))
Aktywność słabo rozpuszczalnych soli
Iść Działanie soli = Koncentracja soli*Współczynnik aktywności soli
Aktywność elektrolitu przy danym stężeniu i niestabilności
Iść Aktywność jonowa = (Rzeczywista koncentracja^2)*(Fugacity^2)
Współczynnik aktywności przy danej aktywności jonowej
Iść Współczynnik aktywności = (Aktywność jonowa/Molalność)

12 Ważne wzory aktywności i stężenia elektrolitów Kalkulatory

Aktywność elektrolitu katodowego ogniwa koncentracyjnego z przeniesieniem przy danych wartościowości
Iść Aktywność katodowo-jonowa = (exp((EMF komórki*Liczba jonów dodatnich i ujemnych*Wartościowości jonów dodatnich i ujemnych*[Faraday])/(Numer transportowy anionów*Całkowita liczba jonów*[R]*Temperatura)))*Anodowa aktywność jonowa
Aktywność elektrolitu anodowego ogniwa koncentracyjnego z przeniesieniem przy danych wartościowości
Iść Anodowa aktywność jonowa = Aktywność katodowo-jonowa/(exp((EMF komórki*Liczba jonów dodatnich i ujemnych*Wartościowości jonów dodatnich i ujemnych*[Faraday])/(Numer transportowy anionów*Całkowita liczba jonów*[R]*Temperatura)))
Współczynnik aktywności elektrolitu katodowego ogniwa koncentracyjnego bez przenoszenia
Iść Współczynnik aktywności katodowej = (exp((EMF komórki*[Faraday])/(2*[R]*Temperatura)))*((Molalność elektrolitu anodowego*Współczynnik aktywności anodowej)/Molalność elektrolitu katodowego)
Współczynnik aktywności elektrolitu anodowego ogniwa koncentracyjnego bez przenoszenia
Iść Współczynnik aktywności anodowej = ((Molalność elektrolitu katodowego*Współczynnik aktywności katodowej)/Molalność elektrolitu anodowego)/(exp((EMF komórki*[Faraday])/(2*[R]*Temperatura)))
Molalność elektrolitu katodowego ogniwa koncentracyjnego bez przenoszenia
Iść Molalność elektrolitu katodowego = (exp((EMF komórki*[Faraday])/(2*[R]*Temperatura)))*((Molalność elektrolitu anodowego*Współczynnik aktywności anodowej)/Współczynnik aktywności katodowej)
Molalność elektrolitu anodowego ogniwa koncentracyjnego bez przenoszenia
Iść Molalność elektrolitu anodowego = ((Molalność elektrolitu katodowego*Współczynnik aktywności katodowej)/Współczynnik aktywności anodowej)/(exp((EMF komórki*[Faraday])/(2*[R]*Temperatura)))
Stężenie elektrolitu katodowego ogniwa koncentracyjnego bez przenoszenia
Iść Stężenie katodowe = (exp((EMF komórki*[Faraday])/(2*[R]*Temperatura)))*((Stężenie anodowe*Niestabilność anodowa)/(Fugacyjność katodowa))
Stężenie elektrolitu anodowego ogniwa do koncentracji bez przeniesienia
Iść Stężenie anodowe = ((Stężenie katodowe*Fugacyjność katodowa)/Niestabilność anodowa)/(exp((EMF komórki*[Faraday])/(2*[R]*Temperatura)))
Stężenie elektrolitu podanego fugacity
Iść Rzeczywiste stężenie = (sqrt(Aktywność jonowa)/((Fugacyjność)^2))
Stężenie molowe przy danej stałej dysocjacji słabego elektrolitu
Iść Stężenie jonowe = Stała dysocjacji słabego kwasu/((Stopień dysocjacji)^2)
Molarność roztworu przy danej przewodności molowej
Iść Molarność = (Specyficzna przewodność*1000)/(Przewodność molowa roztworu)
Współczynnik aktywności przy danej aktywności jonowej
Iść Współczynnik aktywności = (Aktywność jonowa/Molalność)

Współczynnik aktywności przy danej aktywności jonowej Formułę

Współczynnik aktywności = (Aktywność jonowa/Molalność)
γ = (a/m)

Co to jest aktywność jonów?

Odchylenie od idealności cząstki substancji rozpuszczonej - (w tym przypadku substancja rozpuszczona zachowuje się jak układ całkowicie zdysocjowany, czyli silny elektrolit) można wyrazić w kategoriach aktywności substancji rozpuszczonej, oznaczonej literą „a”. Aktywność definiuje się jako miarę efektywnego stężenia cząsteczki lub jonów. Aktywność zależy od temperatury, ciśnienia i składu mieszanki gatunków. Aktywność substancji rozpuszczonej zależy od jej stężenia i jest proporcjonalna do stężenia przy wystarczającym rozcieńczeniu.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!