Aktywność elektrolitu anodowego ogniwa koncentracyjnego z przeniesieniem Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Anodowa aktywność jonowa = Aktywność katodowo-jonowa/(exp((EMF komórki*[Faraday])/(Numer transportowy anionów*[R]*Temperatura)))
a1 = a2/(exp((Ecell*[Faraday])/(t-*[R]*T)))
Ta formuła używa 2 Stałe, 1 Funkcje, 5 Zmienne
Używane stałe
[Faraday] - Faraday constant Wartość przyjęta jako 96485.33212 Coulomb / Mole
[R] - Universal gas constant Wartość przyjęta jako 8.31446261815324 Joule / Kelvin * Mole
Używane funkcje
exp - Exponential function, exp(Number)
Używane zmienne
Anodowa aktywność jonowa - (Mierzone w Kret / kilogram) - Anodowa aktywność jonowa jest miarą efektywnego stężenia cząsteczki lub gatunku jonowego w anodowym półogniwie.
Aktywność katodowo-jonowa - (Mierzone w Kret / kilogram) - Aktywność jonowa katodowa jest miarą efektywnego stężenia cząsteczki lub substancji jonowych w katodowym półogniwie.
EMF komórki - (Mierzone w Wolt) - EMF ogniwa lub siła elektromotoryczna ogniwa to maksymalna różnica potencjałów między dwiema elektrodami ogniwa.
Numer transportowy anionów - Liczba transportowa anionu to stosunek prądu przenoszonego przez anion do prądu całkowitego.
Temperatura - (Mierzone w kelwin) - Temperatura to stopień lub intensywność ciepła obecnego w substancji lub przedmiocie.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Aktywność katodowo-jonowa: 2500000000 Kret / kilogram --> 2500000000 Kret / kilogram Nie jest wymagana konwersja
EMF komórki: 0.51 Wolt --> 0.51 Wolt Nie jest wymagana konwersja
Numer transportowy anionów: 0.48 --> Nie jest wymagana konwersja
Temperatura: 298 kelwin --> 298 kelwin Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
a1 = a2/(exp((Ecell*[Faraday])/(t-*[R]*T))) --> 2500000000/(exp((0.51*[Faraday])/(0.48*[R]*298)))
Ocenianie ... ...
a1 = 2.6849253640043E-09
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
2.6849253640043E-09 Kret / kilogram --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
2.6849253640043E-09 2.7E-9 Kret / kilogram <-- Anodowa aktywność jonowa
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Bombaj
Prashant Singh utworzył ten kalkulator i 700+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Prerana Bakli
Uniwersytet Hawajski w Mānoa (UH Manoa), Hawaje, USA
Prerana Bakli zweryfikował ten kalkulator i 1600+ więcej kalkulatorów!

11 Aktywność elektrolitów Kalkulatory

Aktywność elektrolitu katodowego ogniwa koncentracyjnego z przeniesieniem przy danych wartościowości
Iść Aktywność katodowo-jonowa = (exp((EMF komórki*Liczba jonów dodatnich i ujemnych*Wartościowości jonów dodatnich i ujemnych*[Faraday])/(Numer transportowy anionów*Całkowita liczba jonów*[R]*Temperatura)))*Anodowa aktywność jonowa
Aktywność elektrolitu anodowego ogniwa koncentracyjnego z przeniesieniem przy danych wartościowości
Iść Anodowa aktywność jonowa = Aktywność katodowo-jonowa/(exp((EMF komórki*Liczba jonów dodatnich i ujemnych*Wartościowości jonów dodatnich i ujemnych*[Faraday])/(Numer transportowy anionów*Całkowita liczba jonów*[R]*Temperatura)))
Współczynnik aktywności elektrolitu katodowego ogniwa koncentracyjnego bez przenoszenia
Iść Współczynnik aktywności katodowej = (exp((EMF komórki*[Faraday])/(2*[R]*Temperatura)))*((Molalność elektrolitu anodowego*Współczynnik aktywności anodowej)/Molalność elektrolitu katodowego)
Współczynnik aktywności elektrolitu anodowego ogniwa koncentracyjnego bez przenoszenia
Iść Współczynnik aktywności anodowej = ((Molalność elektrolitu katodowego*Współczynnik aktywności katodowej)/Molalność elektrolitu anodowego)/(exp((EMF komórki*[Faraday])/(2*[R]*Temperatura)))
Aktywność elektrolitu katodowego ogniwa koncentracyjnego z przeniesieniem
Iść Aktywność katodowo-jonowa = (exp((EMF komórki*[Faraday])/(Numer transportowy anionów*[R]*Temperatura)))*Anodowa aktywność jonowa
Aktywność elektrolitu anodowego ogniwa koncentracyjnego z przeniesieniem
Iść Anodowa aktywność jonowa = Aktywność katodowo-jonowa/(exp((EMF komórki*[Faraday])/(Numer transportowy anionów*[R]*Temperatura)))
Aktywność elektrolitu katodowego ogniwa koncentracyjnego bez przenoszenia
Iść Aktywność katodowo-jonowa = Anodowa aktywność jonowa*(exp((EMF komórki*[Faraday])/([R]*Temperatura)))
Aktywność elektrolitu anodowego ogniwa koncentracyjnego bez przenoszenia
Iść Anodowa aktywność jonowa = Aktywność katodowo-jonowa/(exp((EMF komórki*[Faraday])/([R]*Temperatura)))
Aktywność słabo rozpuszczalnych soli
Iść Działanie soli = Koncentracja soli*Współczynnik aktywności soli
Aktywność elektrolitu przy danym stężeniu i niestabilności
Iść Aktywność jonowa = (Rzeczywista koncentracja^2)*(Fugacity^2)
Współczynnik aktywności przy danej aktywności jonowej
Iść Współczynnik aktywności = (Aktywność jonowa/Molalność)

Aktywność elektrolitu anodowego ogniwa koncentracyjnego z przeniesieniem Formułę

Anodowa aktywność jonowa = Aktywność katodowo-jonowa/(exp((EMF komórki*[Faraday])/(Numer transportowy anionów*[R]*Temperatura)))
a1 = a2/(exp((Ecell*[Faraday])/(t-*[R]*T)))

Co to jest komórka koncentracyjna z przeniesieniem?

Komórka, w której przejście substancji z układu o wysokim stężeniu do układu o niskim stężeniu powoduje produkcję energii elektrycznej, nazywana jest komórką koncentracyjną. Składa się z dwóch półogniw z dwiema identycznymi elektrodami i identycznymi elektrolitami, ale o różnych stężeniach. EMF tej komórki zależy od różnicy stężeń. W kuwecie koncentracyjnej z przeniesieniem następuje bezpośrednie przeniesienie elektrolitów. Ta sama elektroda jest odwracalna w odniesieniu do jednego z jonów elektrolitu.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!