Kąt padania Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Kąt padania = Kąt odchylenia+Kąt pryzmatu-Kąt pojawienia się
i = D+A-e
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Kąt padania - (Mierzone w Radian) - Kąt padania to kąt, jaki tworzy prosta lub promień padający z prostopadłą do powierzchni w punkcie padania.
Kąt odchylenia - (Mierzone w Radian) - Kąt odchylenia to kąt między promieniem padającym a torem promienia załamanego.
Kąt pryzmatu - (Mierzone w Radian) - Kąt pryzmatu to kąt między pryzmatem między dwiema powierzchniami bocznymi.
Kąt pojawienia się - (Mierzone w Radian) - Kąt wschodu to kąt między promieniem padającym a torem promienia wychodzącego.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Kąt odchylenia: 12.5 Stopień --> 0.21816615649925 Radian (Sprawdź konwersję tutaj)
Kąt pryzmatu: 35 Stopień --> 0.610865238197901 Radian (Sprawdź konwersję tutaj)
Kąt pojawienia się: 4 Stopień --> 0.0698131700797601 Radian (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
i = D+A-e --> 0.21816615649925+0.610865238197901-0.0698131700797601
Ocenianie ... ...
i = 0.759218224617391
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.759218224617391 Radian -->43.5 Stopień (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
43.5 Stopień <-- Kąt padania
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)
Jesteś tutaj -

Kredyty

Stworzone przez Anirudh Singh
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Jamshedpur
Anirudh Singh utworzył ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indie
Team Softusvista zweryfikował ten kalkulator i 1100+ więcej kalkulatorów!

8 Podstawy optyki Kalkulatory

Moc soczewki przy użyciu zasady odległości
Iść Moc soczewki = Moc pierwszego obiektywu+Moc drugiej soczewki-Szerokość obiektywu*Moc pierwszego obiektywu*Moc drugiej soczewki
Kąt odchylenia
Iść Kąt odchylenia = Kąt padania+Kąt pojawienia się-Kąt pryzmatu
Kąt pryzmatu
Iść Kąt pryzmatu = Kąt padania+Kąt pojawienia się-Kąt odchylenia
Kąt wschodu
Iść Kąt pojawienia się = Kąt pryzmatu+Kąt odchylenia-Kąt padania
Kąt padania
Iść Kąt padania = Kąt odchylenia+Kąt pryzmatu-Kąt pojawienia się
Kąt odchylenia w rozproszeniu
Iść Kąt odchylenia = (Współczynnik załamania-1)*Kąt pryzmatu
Liczba obrazów w kalejdoskopie
Iść Liczba obrazów = ((2*pi)/Kąt między lustrami)-1
Moc obiektywu
Iść Moc pierwszego obiektywu = 1/Ogniskowa 1

Kąt padania Formułę

Kąt padania = Kąt odchylenia+Kąt pryzmatu-Kąt pojawienia się
i = D+A-e

Jaki jest kąt minimalnego odchylenia?

Ten kąt padania, w którym kąt odchylenia w pryzmacie jest minimalny, nazywa się minimalną pozycją odchylenia pryzmatu, a ten sam kąt odchylenia jest znany jako minimalny kąt odchylenia

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!