Przyspieszenie kątowe przy danym przyspieszeniu liniowym Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Przyspieszenie kątowe = Przyspieszenie dla ruchu krzywoliniowego/Promień
αcm = acm/r
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Przyspieszenie kątowe - (Mierzone w Radian na sekundę kwadratową) - Przyspieszenie kątowe definiuje się jako szybkość zmiany prędkości kątowej.
Przyspieszenie dla ruchu krzywoliniowego - (Mierzone w Metr/Sekunda Kwadratowy) - Przyspieszenie w ruchu krzywoliniowym to stosunek zmiany prędkości do zmiany czasu.
Promień - (Mierzone w Metr) - Promień to odcinek linii rozciągający się od środka okręgu lub kuli do obwodu lub powierzchni ograniczającej.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Przyspieszenie dla ruchu krzywoliniowego: 5.59 Metr/Sekunda Kwadratowy --> 5.59 Metr/Sekunda Kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
Promień: 0.69 Metr --> 0.69 Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
αcm = acm/r --> 5.59/0.69
Ocenianie ... ...
αcm = 8.10144927536232
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
8.10144927536232 Radian na sekundę kwadratową --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
8.10144927536232 8.101449 Radian na sekundę kwadratową <-- Przyspieszenie kątowe
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Chilvera Bhanu Teja
Instytut Inżynierii Lotniczej (IARE), Hyderabad
Chilvera Bhanu Teja utworzył ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Sagar S Kulkarni
Dayananda Sagar College of Engineering (DSCE), Bengaluru
Sagar S Kulkarni zweryfikował ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!

11 Ruch krzywoliniowy Kalkulatory

Przemieszczenie kątowe przy przyspieszeniu kątowym
Iść Przemieszczenie kątowe = Początkowa prędkość kątowa obiektu*Okres czasu+1/2*Przyspieszenie kątowe*Okres czasu^2
Początkowa prędkość kątowa
Iść Początkowa prędkość kątowa obiektu = Końcowa prędkość kątowa obiektu-Przyspieszenie kątowe*Okres czasu
Końcowa prędkość kątowa
Iść Końcowa prędkość kątowa obiektu = Początkowa prędkość kątowa obiektu+Przyspieszenie kątowe*Okres czasu
Średnia prędkość kątowa
Iść Prędkość kątowa = (Początkowa prędkość kątowa obiektu+Końcowa prędkość kątowa obiektu)/2
Promień ruchu krzywoliniowego przy danym przyspieszeniu liniowym
Iść Promień = Przyspieszenie dla ruchu krzywoliniowego/Przyspieszenie kątowe
Przyspieszenie kątowe przy danym przyspieszeniu liniowym
Iść Przyspieszenie kątowe = Przyspieszenie dla ruchu krzywoliniowego/Promień
Przyspieszenie liniowe w ruchu krzywoliniowym
Iść Przyspieszenie dla ruchu krzywoliniowego = Przyspieszenie kątowe*Promień
Prędkość w ruchu krzywoliniowym przy danej prędkości kątowej
Iść Prędkość ruchu krzywoliniowego = Prędkość kątowa*Promień
Promień ruchu krzywoliniowego przy danej prędkości kątowej
Iść Promień = Prędkość ruchu krzywoliniowego/Prędkość kątowa
Prędkość kątowa przy danej prędkości liniowej
Iść Prędkość kątowa = Prędkość ruchu krzywoliniowego/Promień
Prędkość kątowa ciała poruszającego się po okręgu
Iść Prędkość kątowa = Przemieszczenie kątowe/Okres czasu

Przyspieszenie kątowe przy danym przyspieszeniu liniowym Formułę

Przyspieszenie kątowe = Przyspieszenie dla ruchu krzywoliniowego/Promień
αcm = acm/r

Co to jest przyspieszenie kątowe?

Przyspieszenie kątowe to szybkość zmiany prędkości kątowej w czasie ruchu obiektu. Przyspieszenie kątowe jest również nazywane przyspieszeniem obrotowym. Jest ilościowym wyrażeniem zmiany prędkości kątowej w jednostce czasu.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!