Częstotliwość kątowa przy użyciu okresu czasu Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Częstotliwość kątowa = (2*pi)/Okres fali progresywnej
ωf = (2*pi)/Tw
Ta formuła używa 1 Stałe, 2 Zmienne
Używane stałe
pi - Archimedes' constant Wartość przyjęta jako 3.14159265358979323846264338327950288
Używane zmienne
Częstotliwość kątowa - (Mierzone w Herc) - Częstotliwość kątowa stale powtarzającego się zjawiska wyrażona w radianach na sekundę.
Okres fali progresywnej - (Mierzone w Drugi) - Okres fali progresywnej to czas, w którym fala wykonuje jedną oscylację.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Okres fali progresywnej: 2.6 Drugi --> 2.6 Drugi Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
ωf = (2*pi)/Tw --> (2*pi)/2.6
Ocenianie ... ...
ωf = 2.41660973353061
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
2.41660973353061 Herc --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
2.41660973353061 2.41661 Herc <-- Częstotliwość kątowa
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Anirudh Singh
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Jamshedpur
Anirudh Singh utworzył ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indie
Team Softusvista zweryfikował ten kalkulator i 1100+ więcej kalkulatorów!

4 Częstotliwość kątowa Kalkulatory

Częstotliwość kątowa podana prędkość
Iść Częstotliwość kątowa = (2*pi*Prędkość fali)/Długość fali
Częstotliwość kątowa przy użyciu okresu czasu
Iść Częstotliwość kątowa = (2*pi)/Okres fali progresywnej
Częstotliwość kątowa przy użyciu częstotliwości
Iść Częstotliwość kątowa = 2*pi*Częstotliwość fali
Częstotliwość kątowa za pomocą liczby fali
Iść Częstotliwość kątowa = Numer fali*Prędkość fali

Częstotliwość kątowa przy użyciu okresu czasu Formułę

Częstotliwość kątowa = (2*pi)/Okres fali progresywnej
ωf = (2*pi)/Tw

Co to jest dźwięk?

Dźwięk to wibracja rozchodząca się przez ośrodek w postaci fali mechanicznej. Medium, w którym się rozchodzi, może być ciałem stałym, cieczą lub gazem.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!