Liczba fal kątowych Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Liczba fal kątowych = (2*pi)/Długość fali
k = (2*pi)/λwave
Ta formuła używa 1 Stałe, 2 Zmienne
Używane stałe
pi - Archimedes' constant Wartość przyjęta jako 3.14159265358979323846264338327950288
Używane zmienne
Liczba fal kątowych - (Mierzone w Metr) - Liczba fal kątowych to liczba radianów na jednostkę odległości i jest znana jako częstotliwość przestrzenna.
Długość fali - (Mierzone w Metr) - Długość fali to odległość między dwoma kolejnymi uciśnięciami lub dwoma kolejnymi rozrzedzeniami fali.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Długość fali: 9.9 Metr --> 9.9 Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
k = (2*pi)/λwave --> (2*pi)/9.9
Ocenianie ... ...
k = 0.634665182543393
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.634665182543393 Metr --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.634665182543393 0.634665 Metr <-- Liczba fal kątowych
(Obliczenie zakończone za 00.003 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Soupayan banerjee
Narodowy Uniwersytet Nauk Sądowych (NUJS), Kalkuta
Soupayan banerjee utworzył ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Prerana Bakli
Narodowy Instytut Technologiczny (GNIDA), Meghalaja
Prerana Bakli zweryfikował ten kalkulator i 1500+ więcej kalkulatorów!

15 Spektroskopia elektroniczna Kalkulatory

Wartość własna energii przy danej liczbie kwantowej pędu kątowego
Iść Wartość własna energii = (Liczba kwantowa pędu kątowego*(Liczba kwantowa pędu kątowego+1)*([hP])^2)/(2*Moment bezwładności)
Moment bezwładności przy danej wartości własnej energii
Iść Moment bezwładności = (Liczba kwantowa pędu kątowego*(Liczba kwantowa pędu kątowego+1)*([hP])^2)/(2*Wartość własna energii)
Energia kinetyczna fotoelektronu
Iść Energia kinetyczna fotoelektronu = ([hP]*Częstotliwość fotonów)-Energia wiązania fotoelektronu-Funkcja pracy
Energia wiązania fotoelektronu
Iść Energia wiązania fotoelektronu = ([hP]*Częstotliwość fotonów)-Energia kinetyczna fotoelektronu-Funkcja pracy
Funkcja pracy
Iść Funkcja pracy = ([hP]*Częstotliwość fotonów)-Energia wiązania fotoelektronu-Energia kinetyczna fotoelektronu
Częstotliwość pochłanianego promieniowania
Iść Częstotliwość pochłanianego promieniowania = (Energia Państwa Wyższego-Energia niższego stanu)/[hP]
Energia stanu wyższego
Iść Energia Państwa Wyższego = (Częstotliwość pochłanianego promieniowania*[hP])+Energia niższego stanu
Energia stanu niższego
Iść Energia niższego stanu = (Częstotliwość pochłanianego promieniowania*[hP])+Energia Państwa Wyższego
Stała Rydberga przy danej długości fali Compton
Iść Stała Rydberga = (Stała struktury precyzyjnej)^2/(2*Compton Długość fali)
Długość fali koherencji
Iść Długość koherencji = (Długość fali)^2/(2*Zakres długości fal)
Zakres długości fali
Iść Zakres długości fal = (Długość fali)^2/(2*Długość koherencji)
Długość fali podana Numer fali kątowej
Iść Długość fali = (2*pi)/Liczba fal kątowych
Liczba fal kątowych
Iść Liczba fal kątowych = (2*pi)/Długość fali
Długość fali podana Spektroskopowa liczba fal
Iść Długość fali fali świetlnej = 1/Spektroskopowa liczba falowa
Liczba fal spektroskopowych
Iść Spektroskopowa liczba falowa = 1/Długość fali fali świetlnej

Liczba fal kątowych Formułę

Liczba fal kątowych = (2*pi)/Długość fali
k = (2*pi)/λwave
Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!