Atomowy współczynnik upakowania BCC Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Współczynnik pakowania atomowego = (2*Objętość każdej cząstki)/(Objętość komórki elementarnej)
APF = (2*Vparticle)/(Vunit cell)
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Współczynnik pakowania atomowego - Współczynnik upakowania atomowego to ułamek objętości w strukturze kryształu, który zajmują cząstki składowe.
Objętość każdej cząstki - (Mierzone w Sześcienny Metr ) - Objętość każdej cząstki to objętość każdej cząstki w komórce elementarnej.
Objętość komórki elementarnej - (Mierzone w Sześcienny Metr ) - Objętość komórki elementarnej jest zdefiniowana jako przestrzeń zajmowana w granicach komórki elementarnej.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Objętość każdej cząstki: 10 Cubic Angstrom --> 1E-29 Sześcienny Metr (Sprawdź konwersję tutaj)
Objętość komórki elementarnej: 105 Cubic Angstrom --> 1.05E-28 Sześcienny Metr (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
APF = (2*Vparticle)/(Vunit cell) --> (2*1E-29)/(1.05E-28)
Ocenianie ... ...
APF = 0.19047619047619
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.19047619047619 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.19047619047619 0.190476 <-- Współczynnik pakowania atomowego
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Prerana Bakli
Uniwersytet Hawajski w Mānoa (UH Manoa), Hawaje, USA
Prerana Bakli utworzył ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Akshada Kulkarni
Narodowy Instytut Informatyki (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni zweryfikował ten kalkulator i 900+ więcej kalkulatorów!

8 Współczynnik pakowania atomowego Kalkulatory

Współczynnik upakowania atomowego w kategoriach promienia cząstek
Iść Współczynnik pakowania atomowego = (Liczba atomów*(4/3)*pi*(Promień cząstki^3))/(Długość krawędzi w APF^3)
Współczynnik upakowania atomowego BCC pod względem promienia cząstek
Iść Współczynnik pakowania atomowego = (2*(4/3)*pi*(Promień cząstki^3))/(((4*Promień cząstki)/sqrt(3))^3)
Współczynnik upakowania atomowego FCC pod względem promienia cząstek
Iść Współczynnik pakowania atomowego = (4*(4/3)*pi*(Promień cząstki^3))/((2*sqrt(2)*Promień cząstki)^3)
Współczynnik upakowania atomowego wyrażony jako objętość cząstki i komórki elementarnej
Iść Współczynnik pakowania atomowego = (Liczba atomów*Objętość każdej cząstki)/(Objętość komórki elementarnej)
Współczynnik upakowania atomowego SCC w kategoriach promienia cząstek
Iść Współczynnik pakowania atomowego = ((4/3)*pi*(Promień cząstki^3))/((2*Promień cząstki)^3)
Atomowy współczynnik upakowania FCC
Iść Współczynnik pakowania atomowego = (4*Objętość każdej cząstki)/(Objętość komórki elementarnej)
Atomowy współczynnik upakowania BCC
Iść Współczynnik pakowania atomowego = (2*Objętość każdej cząstki)/(Objętość komórki elementarnej)
Atomowy współczynnik upakowania SCC
Iść Współczynnik pakowania atomowego = Objętość każdej cząstki/Objętość komórki elementarnej

Atomowy współczynnik upakowania BCC Formułę

Współczynnik pakowania atomowego = (2*Objętość każdej cząstki)/(Objętość komórki elementarnej)
APF = (2*Vparticle)/(Vunit cell)

Jakie jest fizyczne znaczenie współczynnika wypełnienia atomowego?

Współczynnik upakowania wskazuje, jak blisko atomy są upakowane w komórce elementarnej i jest wyrażony stosunkiem objętości atomów w komórce elementarnej do objętości komórki elementarnej. W układach atomowych, zgodnie z konwencją, współczynnik upakowania określa się przy założeniu, że atomy są sztywnymi kulami. Jako maksymalną wartość przyjmuje się promień kulek, tak aby atomy nie zachodziły na siebie. Płaszczyzna poślizgu o największej gęstości atomowej jest preferowana do odkształcenia, ponieważ odległość między atomami jest tak mała, że ruch dyslokacji z powodu mniejszego zastosowanego naprężenia jest łatwiejszy, a wyższy współczynnik upakowania atomowego wskazuje na łatwość odkształcenia.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!