Średnia prędkość gazu podana ciśnienie i gęstość w 2D Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Średnia prędkość przy danych P i D = sqrt((pi*Ciśnienie gazu)/(2*Gęstość gazu))
vavg_P_D = sqrt((pi*Pgas)/(2*ρgas))
Ta formuła używa 1 Stałe, 1 Funkcje, 3 Zmienne
Używane stałe
pi - Archimedes' constant Wartość przyjęta jako 3.14159265358979323846264338327950288
Używane funkcje
sqrt - Square root function, sqrt(Number)
Używane zmienne
Średnia prędkość przy danych P i D - (Mierzone w Metr na sekundę) - Średnia prędkość podana dla P i D jest definiowana jako średnia wszystkich różnych prędkości.
Ciśnienie gazu - (Mierzone w Pascal) - Ciśnienie gazu to siła, jaką gaz wywiera na ścianki pojemnika.
Gęstość gazu - (Mierzone w Kilogram na metr sześcienny) - Gęstość gazu jest definiowana jako masa na jednostkę objętości gazu w określonych warunkach temperatury i ciśnienia.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Ciśnienie gazu: 0.215 Pascal --> 0.215 Pascal Nie jest wymagana konwersja
Gęstość gazu: 0.00128 Kilogram na metr sześcienny --> 0.00128 Kilogram na metr sześcienny Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
vavg_P_D = sqrt((pi*Pgas)/(2*ρgas)) --> sqrt((pi*0.215)/(2*0.00128))
Ocenianie ... ...
vavg_P_D = 16.2432969410871
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
16.2432969410871 Metr na sekundę --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
16.2432969410871 16.2433 Metr na sekundę <-- Średnia prędkość przy danych P i D
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Prerana Bakli
Uniwersytet Hawajski w Mānoa (UH Manoa), Hawaje, USA
Prerana Bakli utworzył ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Bombaj
Prashant Singh zweryfikował ten kalkulator i 500+ więcej kalkulatorów!

9 Średnia prędkość gazu Kalkulatory

Prędkość końcowa podana prędkość kątowa
Iść Prędkość końcowa przy danej prędkości kątowej = (Masa cząstek*Promień cząsteczki*(Prędkość kątowa)^2)/(6*pi*Lepkość dynamiczna*Promień sferycznej cząstki)
Średnia prędkość gazu podana ciśnienie i objętość w 2D
Iść Średnia prędkość przy danych P i V = sqrt((pi*Ciśnienie gazu*Objętość gazu)/(2*Masa cząsteczkowa))
Średnia prędkość gazu podana ciśnienie i objętość
Iść Średnia prędkość przy danych P i V = sqrt((8*Ciśnienie gazu*Objętość gazu)/(pi*Masa cząsteczkowa))
Średnia prędkość gazu podana temperatura w 2D
Iść Średnia prędkość w danej temperaturze = sqrt((pi*[R]*Temperatura gazu)/(2*Masa cząsteczkowa))
Średnia prędkość gazu podana temperatura
Iść Średnia prędkość gazu = sqrt((8*[R]*Temperatura gazu)/(pi*Masa cząsteczkowa))
Średnia prędkość gazu podana ciśnienie i gęstość w 2D
Iść Średnia prędkość przy danych P i D = sqrt((pi*Ciśnienie gazu)/(2*Gęstość gazu))
Średnia prędkość gazu podana ciśnienie i gęstość
Iść Średnia prędkość przy danych P i D = sqrt((8*Ciśnienie gazu)/(pi*Gęstość gazu))
Średnia prędkość gazu podana średnia kwadratowa prędkość w 2D
Iść Średnia prędkość podana RMS = (0.8862*Średni kwadrat prędkości)
Średnia prędkość gazu podana średnia kwadratowa prędkość
Iść Średnia prędkość podana RMS = (0.9213*Średni kwadrat prędkości)

11 Średnia prędkość gazu i współczynnik acentryczny Kalkulatory

Prędkość końcowa podana prędkość kątowa
Iść Prędkość końcowa przy danej prędkości kątowej = (Masa cząstek*Promień cząsteczki*(Prędkość kątowa)^2)/(6*pi*Lepkość dynamiczna*Promień sferycznej cząstki)
Średnia prędkość gazu podana ciśnienie i objętość w 2D
Iść Średnia prędkość przy danych P i V = sqrt((pi*Ciśnienie gazu*Objętość gazu)/(2*Masa cząsteczkowa))
Średnia prędkość gazu podana ciśnienie i objętość
Iść Średnia prędkość przy danych P i V = sqrt((8*Ciśnienie gazu*Objętość gazu)/(pi*Masa cząsteczkowa))
Średnia prędkość gazu podana temperatura w 2D
Iść Średnia prędkość w danej temperaturze = sqrt((pi*[R]*Temperatura gazu)/(2*Masa cząsteczkowa))
Średnia prędkość gazu podana temperatura
Iść Średnia prędkość gazu = sqrt((8*[R]*Temperatura gazu)/(pi*Masa cząsteczkowa))
Średnia prędkość gazu podana ciśnienie i gęstość w 2D
Iść Średnia prędkość przy danych P i D = sqrt((pi*Ciśnienie gazu)/(2*Gęstość gazu))
Średnia prędkość gazu podana ciśnienie i gęstość
Iść Średnia prędkość przy danych P i D = sqrt((8*Ciśnienie gazu)/(pi*Gęstość gazu))
Współczynnik acentryczny przy danym rzeczywistym i krytycznym ciśnieniu pary nasycenia
Iść Czynnik Acentryczny VP = -log10(Prężność pary nasyconej/Krytyczne ciśnienie pary nasyconej)-1
Czynnik acentryczny
Iść Czynnik Acentryczny VP = -log10(Obniżone ciśnienie pary nasyconej)-1
Średnia prędkość gazu podana średnia kwadratowa prędkość w 2D
Iść Średnia prędkość podana RMS = (0.8862*Średni kwadrat prędkości)
Średnia prędkość gazu podana średnia kwadratowa prędkość
Iść Średnia prędkość podana RMS = (0.9213*Średni kwadrat prędkości)

Średnia prędkość gazu podana ciśnienie i gęstość w 2D Formułę

Średnia prędkość przy danych P i D = sqrt((pi*Ciśnienie gazu)/(2*Gęstość gazu))
vavg_P_D = sqrt((pi*Pgas)/(2*ρgas))

Jakie są postulaty kinetycznej teorii gazów?

1) Rzeczywista objętość cząsteczek gazu jest pomijalna w porównaniu z całkowitą objętością gazu. 2) brak siły przyciągania między cząsteczkami gazu. 3) Cząstki gazu są w ciągłym losowym ruchu. 4) Cząsteczki gazu zderzają się ze sobą oraz ze ścianami pojemnika. 5) Zderzenia są doskonale elastyczne. 6) Różne cząsteczki gazu mają różne prędkości. 7) Średnia energia kinetyczna cząsteczki gazu jest wprost proporcjonalna do temperatury bezwzględnej.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!