Średnia szerokość piku przy danej rozdzielczości i zmianie czasu retencji Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Średnia szerokość pików przy danej RT = (Zmiana czasu retencji/Rozkład)
wav_RT = (Δtr/R)
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Średnia szerokość pików przy danej RT - (Mierzone w Drugi) - Średnia szerokość pików przy danej RT to suma szerokości liczby pików podzielona przez całkowitą liczbę pików.
Zmiana czasu retencji - (Mierzone w Drugi) - Zmiana czasu retencji to odjęcie czasu retencji substancji rozpuszczonej 2 od substancji rozpuszczonej 1.
Rozkład - Rozdzielczość definiuje się jako zdolność rozdzielczą kolumny.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Zmiana czasu retencji: 12 Drugi --> 12 Drugi Nie jest wymagana konwersja
Rozkład: 11 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
wav_RT = (Δtr/R) --> (12/11)
Ocenianie ... ...
wav_RT = 1.09090909090909
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
1.09090909090909 Drugi --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
1.09090909090909 1.090909 Drugi <-- Średnia szerokość pików przy danej RT
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Bombaj
Prashant Singh utworzył ten kalkulator i 700+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Prerana Bakli
Uniwersytet Hawajski w Mānoa (UH Manoa), Hawaje, USA
Prerana Bakli zweryfikował ten kalkulator i 1600+ więcej kalkulatorów!

10+ Czas retencji Kalkulatory

Czas retencji podany Numer płyty teoretycznej i połowa szerokości piku
Iść Czas retencji podany dla NP i HP = (Połowa średniej szerokości szczytów)*(sqrt(Liczba płyt teoretycznych/5.55))
Połowa szerokości piku podana liczba płytek teoretycznych i czas retencji
Iść Połowa średniej szerokości szczytów = (sqrt(5.55/Liczba płyt teoretycznych))*(Czas retencji)
Czas retencji podana liczba płytek teoretycznych i odchylenie standardowe
Iść Czas retencji podany NP i SD = (Odchylenie standardowe)*(sqrt(Liczba płyt teoretycznych))
Podany czas retencji Liczba płytek teoretycznych i szerokość piku
Iść Czas retencji podany NP i WP = (Szerokość szczytu/4)*(sqrt(Liczba płyt teoretycznych))
Czas retencji podany współczynnik pojemności
Iść Czas retencji podany CF = Niezatrzymany czas podróży Solute*(Współczynnik wydajności dla celów analitycznych+1)
Szerokość piku podana liczba płyt teoretycznych i czas retencji
Iść Szerokość piku NP i RT = (4*Czas retencji)/(sqrt(Liczba płyt teoretycznych))
Skorygowany czas retencji podany czas retencji
Iść Skorygowany czas retencji w temperaturze pokojowej = (Czas retencji-Niezatrzymany czas podróży Solute)
Podany czas retencji Skorygowany czas retencji
Iść Czas retencji podany ART = (Skorygowany czas retencji+Niezatrzymany czas podróży Solute)
Czas retencji przy danej objętości retencji
Iść Czas retencji podany RV = (Objętość retencji/Szybkość przepływu fazy ruchomej)
Średnia szerokość piku przy danej rozdzielczości i zmianie czasu retencji
Iść Średnia szerokość pików przy danej RT = (Zmiana czasu retencji/Rozkład)

10+ Ważne wzory dotyczące zatrzymania i odchylenia Kalkulatory

Promień pierwszej kolumny zgodnie z równaniem skalowania
Iść Promień 1. kolumny = (sqrt(Masa pierwszego analitu/Masa drugiego analitu))*Promień drugiej kolumny
Masa drugiego analitu zgodnie z równaniem skalującym
Iść Masa analitu 2 = ((Promień drugiej kolumny/Promień pierwszej kolumny)^2)*Masa pierwszego analitu
Odchylenie standardowe dla czasu retencji i liczby płytek teoretycznych
Iść Odchylenie standardowe przy danych RT i NP = (Czas retencji)/(sqrt(Liczba płyt teoretycznych))
Czas retencji podany współczynnik pojemności
Iść Czas retencji podany CF = Niezatrzymany czas podróży Solute*(Współczynnik wydajności dla celów analitycznych+1)
Szerokość piku podana liczba płyt teoretycznych i czas retencji
Iść Szerokość piku NP i RT = (4*Czas retencji)/(sqrt(Liczba płyt teoretycznych))
Skorygowany czas retencji podany czas retencji
Iść Skorygowany czas retencji w temperaturze pokojowej = (Czas retencji-Niezatrzymany czas podróży Solute)
Współczynnik retencji
Iść Rzeczywisty współczynnik retencji = Odległość rozpuszczona/Odległość rozpuszczalnika
Średnia szerokość piku przy danej rozdzielczości i zmianie objętości retencji
Iść Średnia szerokość pików przy danym RV = (Zmiana wielkości retencji/Rozkład)
Średnia szerokość piku przy danej rozdzielczości i zmianie czasu retencji
Iść Średnia szerokość pików przy danej RT = (Zmiana czasu retencji/Rozkład)
Czas na dyfuzję przy danym odchyleniu standardowym
Iść Czas dyfuzji = ((Odchylenie standardowe)^2)/(2*Współczynnik dyfuzji)

Średnia szerokość piku przy danej rozdzielczości i zmianie czasu retencji Formułę

Średnia szerokość pików przy danej RT = (Zmiana czasu retencji/Rozkład)
wav_RT = (Δtr/R)

Co to jest chromatografia?

Proces separacji oparty na różnych współczynnikach podziału różnych substancji rozpuszczonych między dwiema fazami. Obejmująca interakcję substancji rozpuszczonej i dwóch faz Faza ruchoma: gaz lub ciecz, która przemieszcza się przez kolumnę. Faza stacjonarna: ciało stałe lub ciecz, które pozostaje na miejscu.

Jakie są rodzaje chromatografii?

1) Chromatografia adsorpcyjna 2) Chromatografia jonowymienna 3) Chromatografia z podziałem 4) Chromatografia z wykluczaniem wielkości cząsteczek 5) Chromatografia powinowactwa

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!