Równanie Blasiusa Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Stopień tarcia = (0.316)/(Liczba Reynoldsa chropowatości^(1/4))
f = (0.316)/(Re^(1/4))
Ta formuła używa 2 Zmienne
Używane zmienne
Stopień tarcia - Wykres współczynnika tarcia lub wykres Moody'ego to wykres względnej chropowatości (e/D) rury w funkcji liczby Reynoldsa.
Liczba Reynoldsa chropowatości - Liczba Reynoldsa chropowatości jest rozpatrywana w przepływie turbulentnym.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Liczba Reynoldsa chropowatości: 10 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
f = (0.316)/(Re^(1/4)) --> (0.316)/(10^(1/4))
Ocenianie ... ...
f = 0.17769985876015
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.17769985876015 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.17769985876015 0.1777 <-- Stopień tarcia
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Shareef Alex
Velagapudi ramakrishna siddhartha kolegium inżynierskie (vr siddhartha szkoła inżynierska), widźajawada
Shareef Alex utworzył ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Anshika Arya
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Hamirpur
Anshika Arya zweryfikował ten kalkulator i 2500+ więcej kalkulatorów!

18 Przepływ burzliwy Kalkulatory

Średnia wysokość nieregularności dla przepływu turbulentnego w rurach
Iść Nieregularności średniego wzrostu = (Lepkość kinematyczna*Liczba Reynoldsa chropowatości)/Prędkość ścinania
Chropowatość Liczba Reynoldsa dla przepływu turbulentnego w rurach
Iść Liczba Reynoldsa chropowatości = (Nieregularności średniego wzrostu*Prędkość ścinania)/Lepkość kinematyczna
Utrata ciśnienia spowodowana tarciem przy danej mocy wymaganej w przepływie turbulentnym
Iść Utrata głowy z powodu tarcia = Moc/(Gęstość płynu*[g]*Wypisać)
Rozładowanie przez rurę przy utracie ciśnienia w przepływie turbulentnym
Iść Wypisać = Moc/(Gęstość płynu*[g]*Utrata głowy z powodu tarcia)
Moc wymagana do utrzymania przepływu turbulentnego
Iść Moc = Gęstość płynu*[g]*Wypisać*Utrata głowy z powodu tarcia
Średnia prędkość podana prędkość linii środkowej
Iść Średnia prędkość = Prędkość linii środkowej/(1.43*sqrt(1+Stopień tarcia))
Prędkość linii środkowej
Iść Prędkość linii środkowej = 1.43*Średnia prędkość*sqrt(1+Stopień tarcia)
Naprężenie ścinające w przepływie turbulentnym
Iść Naprężenie ścinające = (Gęstość płynu*Stopień tarcia*Prędkość^2)/2
Prędkość ścinania podana Średnia prędkość
Iść Prędkość ścinania 1 = Średnia prędkość*sqrt(Stopień tarcia/8)
Prędkość ścinania dla przepływu turbulentnego w rurach
Iść Prędkość ścinania = sqrt(Naprężenie ścinające/Gęstość płynu)
Grubość warstwy granicznej podwarstwy laminarnej
Iść Grubość warstwy granicznej = (11.6*Lepkość kinematyczna)/(Prędkość ścinania)
Prędkość ścinania przy danej prędkości linii środkowej
Iść Prędkość ścinania 1 = (Prędkość linii środkowej-Średnia prędkość)/3.75
Prędkość w linii środkowej przy danym ścinaniu i średniej prędkości
Iść Prędkość linii środkowej = 3.75*Prędkość ścinania+Średnia prędkość
Średnia prędkość podana prędkość ścinania
Iść Średnia prędkość = 3.75*Prędkość ścinania-Prędkość linii środkowej
Naprężenie ścinające opracowane dla przepływu turbulentnego w rurach
Iść Naprężenie ścinające = Gęstość płynu*Prędkość ścinania^2
Naprężenie ścinające spowodowane lepkością
Iść Naprężenie ścinające = Lepkość*Zmiana prędkości
Współczynnik tarcia przy danej liczbie Reynoldsa
Iść Stopień tarcia = 0.0032+0.221/(Liczba Reynoldsa chropowatości^0.237)
Równanie Blasiusa
Iść Stopień tarcia = (0.316)/(Liczba Reynoldsa chropowatości^(1/4))

Równanie Blasiusa Formułę

Stopień tarcia = (0.316)/(Liczba Reynoldsa chropowatości^(1/4))
f = (0.316)/(Re^(1/4))
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!