Moment zginający w zakrzywionej belce przy naprężeniu zginającym na wewnętrznym włóknie Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Moment zginający w zakrzywionej belce = (Naprężenie zginające w włóknie wewnętrznym*(Pole przekroju zakrzywionej belki)*Mimośród między osią środkową i neutralną*(Promień włókna wewnętrznego))/(Odległość włókna wewnętrznego od osi neutralnej)
Mb = (b)i*(A)*e*(Ri))/(hi)
Ta formuła używa 6 Zmienne
Używane zmienne
Moment zginający w zakrzywionej belce - (Mierzone w newton metr) - Moment zginający w zakrzywionej belce jest reakcją wywołaną w elemencie konstrukcyjnym, gdy do elementu zostanie przyłożona zewnętrzna siła lub moment, powodujący zginanie elementu.
Naprężenie zginające w włóknie wewnętrznym - (Mierzone w Pascal) - Naprężenie zginające w wewnętrznym włóknie to wielkość momentu zginającego w wewnętrznym włóknie zakrzywionego elementu konstrukcyjnego.
Pole przekroju zakrzywionej belki - (Mierzone w Metr Kwadratowy) - Pole przekroju poprzecznego belki zakrzywionej to pole przekroju dwuwymiarowego, które uzyskuje się, gdy belka jest przecięta prostopadle do określonej osi w punkcie.
Mimośród między osią środkową i neutralną - (Mierzone w Metr) - Mimośród między osią środkową i neutralną to odległość między osią środkową i neutralną zakrzywionego elementu konstrukcyjnego.
Promień włókna wewnętrznego - (Mierzone w Metr) - Promień wewnętrznego włókna to promień wewnętrznego włókna zakrzywionego elementu konstrukcyjnego.
Odległość włókna wewnętrznego od osi neutralnej - (Mierzone w Metr) - Odległość włókna wewnętrznego od osi neutralnej to punkt, w którym włókna materiału poddawanego zginaniu są maksymalnie rozciągnięte.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Naprężenie zginające w włóknie wewnętrznym: 78.5 Newton na milimetr kwadratowy --> 78500000 Pascal (Sprawdź konwersję tutaj)
Pole przekroju zakrzywionej belki: 240 Milimetr Kwadratowy --> 0.00024 Metr Kwadratowy (Sprawdź konwersję tutaj)
Mimośród między osią środkową i neutralną: 6.5 Milimetr --> 0.0065 Metr (Sprawdź konwersję tutaj)
Promień włókna wewnętrznego: 70 Milimetr --> 0.07 Metr (Sprawdź konwersję tutaj)
Odległość włókna wewnętrznego od osi neutralnej: 10 Milimetr --> 0.01 Metr (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Mb = ((σb)i*(A)*e*(Ri))/(hi) --> (78500000*(0.00024)*0.0065*(0.07))/(0.01)
Ocenianie ... ...
Mb = 857.22
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
857.22 newton metr -->857220 newton milimetr (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
857220 newton milimetr <-- Moment zginający w zakrzywionej belce
(Obliczenie zakończone za 00.047 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Saurabh Patil
Instytut Technologii i Nauki Shri Govindram Seksaria (SGSITS), Indore
Saurabh Patil utworzył ten kalkulator i 700+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Anshika Arya
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Hamirpur
Anshika Arya zweryfikował ten kalkulator i 2600+ więcej kalkulatorów!

10+ Projektowanie belek zakrzywionych Kalkulatory

Naprężenie zginające we włóknie zakrzywionej belki przy danym promieniu osi środka ciężkości
Obezwładniający stres = ((Moment zginający w zakrzywionej belce*Odległość od neutralnej osi zakrzywionej belki)/(Pole przekroju zakrzywionej belki*(Promień osi środka ciężkości-Promień osi neutralnej)*(Promień osi neutralnej-Odległość od neutralnej osi zakrzywionej belki))) Iść
Moment zginający na włóknie zakrzywionej belki przy naprężeniu zginającym i promieniu osi środka ciężkości
Moment zginający w zakrzywionej belce = (Obezwładniający stres*(Pole przekroju zakrzywionej belki*(Promień osi środka ciężkości-Promień osi neutralnej)*(Promień osi neutralnej-Odległość od neutralnej osi zakrzywionej belki)))/Odległość od neutralnej osi zakrzywionej belki Iść
Naprężenie zginające we włóknie zakrzywionej belki przy danej mimośrodowości
Obezwładniający stres = ((Moment zginający w zakrzywionej belce*Odległość od neutralnej osi zakrzywionej belki)/(Pole przekroju zakrzywionej belki*(Mimośród między osią środkową i neutralną)*(Promień osi neutralnej-Odległość od neutralnej osi zakrzywionej belki))) Iść
Naprężenie zginające w włóknie zakrzywionej belki
Obezwładniający stres = (Moment zginający w zakrzywionej belce*Odległość od neutralnej osi zakrzywionej belki)/(Pole przekroju zakrzywionej belki*(Mimośród między osią środkową i neutralną)*(Promień osi neutralnej-Odległość od neutralnej osi zakrzywionej belki)) Iść
Moment zginający na włóknie zakrzywionej belki przy naprężeniu zginającym i mimośrodowości
Moment zginający w zakrzywionej belce = (Obezwładniający stres*(Pole przekroju zakrzywionej belki*(Promień osi środka ciężkości-Promień osi neutralnej)*(Mimośród między osią środkową i neutralną)))/Odległość od neutralnej osi zakrzywionej belki Iść
Odległość włókna wewnętrznego od osi neutralnej zakrzywionej belki przy naprężeniu zginającym na włóknie
Odległość włókna wewnętrznego od osi neutralnej = (Naprężenie zginające w włóknie wewnętrznym*(Pole przekroju zakrzywionej belki)*Mimośród między osią środkową i neutralną*(Promień włókna wewnętrznego))/(Moment zginający w zakrzywionej belce) Iść
Naprężenie zginające w wewnętrznym włóknie zakrzywionej belki przy danym momencie zginającym
Naprężenie zginające w włóknie wewnętrznym = (Moment zginający w zakrzywionej belce*Odległość włókna wewnętrznego od osi neutralnej)/((Pole przekroju zakrzywionej belki)*Mimośród między osią środkową i neutralną*(Promień włókna wewnętrznego)) Iść
Moment zginający w zakrzywionej belce przy naprężeniu zginającym na wewnętrznym włóknie
Moment zginający w zakrzywionej belce = (Naprężenie zginające w włóknie wewnętrznym*(Pole przekroju zakrzywionej belki)*Mimośród między osią środkową i neutralną*(Promień włókna wewnętrznego))/(Odległość włókna wewnętrznego od osi neutralnej) Iść
Mimośród między środkową i neutralną osią zakrzywionej belki przy danym promieniu obu osi
Mimośród między osią środkową i neutralną = Promień osi środka ciężkości-Promień osi neutralnej Iść
Mimośród między centralną a neutralną osią zakrzywionej belki
Mimośród między osią środkową i neutralną = Promień osi środka ciężkości-Promień osi neutralnej Iść

Moment zginający w zakrzywionej belce przy naprężeniu zginającym na wewnętrznym włóknie Formułę

Moment zginający w zakrzywionej belce = (Naprężenie zginające w włóknie wewnętrznym*(Pole przekroju zakrzywionej belki)*Mimośród między osią środkową i neutralną*(Promień włókna wewnętrznego))/(Odległość włókna wewnętrznego od osi neutralnej)
Mb = (b)i*(A)*e*(Ri))/(hi)
Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!