Pojemność kabla Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Pojemność kabla = Aktualna pojemność generatora-(Pojemność przetwornika+Pojemność wzmacniacza)
Ccable = Cg-(Ccr+Camp)
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Pojemność kabla - (Mierzone w Farad) - Pojemność kabla definiuje się jako stosunek ilości ładunku elektrycznego zgromadzonego w przewodniku do różnicy w kablu.
Aktualna pojemność generatora - (Mierzone w Farad) - Pojemność generatora prądu definiuje się jako stosunek ilości ładunku elektrycznego zmagazynowanego w przewodniku do różnicy potencjałów elektrycznych.
Pojemność przetwornika - (Mierzone w Farad) - Pojemność przetwornika definiuje się jako stosunek ilości ładunku elektrycznego zmagazynowanego w przewodniku do różnicy w przetworniku.
Pojemność wzmacniacza - (Mierzone w Farad) - Pojemność wzmacniacza definiuje się jako stosunek ilości ładunku elektrycznego zgromadzonego w przewodniku do różnicy we wzmacniaczu.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Aktualna pojemność generatora: 25.5 Mikrofarad --> 2.55E-05 Farad (Sprawdź konwersję tutaj)
Pojemność przetwornika: 10.5 Mikrofarad --> 1.05E-05 Farad (Sprawdź konwersję tutaj)
Pojemność wzmacniacza: 3 Mikrofarad --> 3E-06 Farad (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Ccable = Cg-(Ccr+Camp) --> 2.55E-05-(1.05E-05+3E-06)
Ocenianie ... ...
Ccable = 1.2E-05
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
1.2E-05 Farad -->12 Mikrofarad (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
12 Mikrofarad <-- Pojemność kabla
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Shobhit Dimri
Bipin Tripathi Kumaon Institute of Technology (BTKIT), Dwarahat
Shobhit Dimri utworzył ten kalkulator i 900+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Urvi Rathod
Vishwakarma Government Engineering College (VGEC), Ahmedabad
Urvi Rathod zweryfikował ten kalkulator i 1900+ więcej kalkulatorów!

11 Przetworniki Kalkulatory

Pojemność przetwornika
Iść Pojemność przetwornika = Aktualna pojemność generatora-(Pojemność wzmacniacza+Pojemność kabla)
Pojemność kabla
Iść Pojemność kabla = Aktualna pojemność generatora-(Pojemność przetwornika+Pojemność wzmacniacza)
Pojemność generatora prądu
Iść Aktualna pojemność generatora = Pojemność przetwornika+Pojemność wzmacniacza+Pojemność kabla
Wykrywalność przetwornika
Iść Wykrywalność przetwornika = Stosunek sygnału do szumu sygnału wyjściowego/Beta w równaniu Schrodingera
Sygnał wyjściowy przetwornika
Iść Sygnał wyjściowy przetwornika = Sygnał wejściowy przemieszczenia*Czułość przetwornika
Sygnał wejściowy przetwornika
Iść Sygnał wejściowy przemieszczenia = Sygnał wyjściowy przetwornika/Czułość przetwornika
Czułość przetwornika
Iść Czułość przetwornika = Sygnał wyjściowy przetwornika/Sygnał wejściowy przemieszczenia
Czułość przetwornika fotorezystywnego
Iść Czułość przetwornika fotorezystancyjnego = Zmiana napromieniowania/Zmiana oporu
Zmiana w napromieniowaniu
Iść Zmiana napromieniowania = Zmiana oporu*Czułość przetwornika fotorezystancyjnego
Zmiana w oporze
Iść Zmiana oporu = Zmiana napromieniowania/Czułość przetwornika fotorezystancyjnego
Sprawność przetwornika
Iść Wydajność przetwornika = Różnica temperatur/Wzrost temperatury

Pojemność kabla Formułę

Pojemność kabla = Aktualna pojemność generatora-(Pojemność przetwornika+Pojemność wzmacniacza)
Ccable = Cg-(Ccr+Camp)

Co to jest pojemność i kondensator?

Pojemność kondensatora jest definiowana jako stosunek maksymalnego ładunku, który może być przechowywany w kondensatorze, do przyłożonego napięcia na jego płytach. Innymi słowy, pojemność to największa ilość ładunku na wolt, jaka może być przechowywana w urządzeniu.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!