Długość cięciwy ćwiartki koła o podanym obwodzie Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Długość cięciwy ćwiartki koła = (sqrt(8)*Obwód ćwiartki koła)/(pi+4)
lChord = (sqrt(8)*P)/(pi+4)
Ta formuła używa 1 Stałe, 1 Funkcje, 2 Zmienne
Używane stałe
pi - Archimedes' constant Wartość przyjęta jako 3.14159265358979323846264338327950288
Używane funkcje
sqrt - Squre root function, sqrt(Number)
Używane zmienne
Długość cięciwy ćwiartki koła - (Mierzone w Metr) - Długość cięciwy ćwiartki okręgu to długość linii łączącej dwa promienie ćwiartki okręgu.
Obwód ćwiartki koła - (Mierzone w Metr) - Obwód ćwiartki koła to całkowita długość wszystkich krawędzi granicznych ćwiartki koła.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Obwód ćwiartki koła: 18 Metr --> 18 Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
lChord = (sqrt(8)*P)/(pi+4) --> (sqrt(8)*18)/(pi+4)
Ocenianie ... ...
lChord = 7.12889837252761
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
7.12889837252761 Metr --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
7.12889837252761 Metr <-- Długość cięciwy ćwiartki koła
(Obliczenie zakończone za 00.010 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Shivakshi Bhardwaj
Centrum Innowacji Klastrów (CIC), Delhi, 110007
Shivakshi Bhardwaj utworzył ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Jaseem K
IIT Madras (IIT Madras), Ćennaj
Jaseem K zweryfikował ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!

4 Długość cięciwy ćwiartki koła Kalkulatory

Długość cięciwy ćwiartki koła podana długość łuku
Długość cięciwy ćwiartki koła = (sqrt(8)*Długość łuku ćwiartki okręgu)/pi Iść
Długość cięciwy ćwiartki koła o podanym obwodzie
Długość cięciwy ćwiartki koła = (sqrt(8)*Obwód ćwiartki koła)/(pi+4) Iść
Długość cięciwy ćwiartki okręgu podanego obszaru
Długość cięciwy ćwiartki koła = sqrt((8*Obszar ćwiartki koła)/pi) Iść
Długość cięciwy ćwiartki koła
Długość cięciwy ćwiartki koła = Promień okręgu ćwiartkowego*sqrt(2) Iść

Długość cięciwy ćwiartki koła o podanym obwodzie Formułę

Długość cięciwy ćwiartki koła = (sqrt(8)*Obwód ćwiartki koła)/(pi+4)
lChord = (sqrt(8)*P)/(pi+4)
Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!