Współczynnik załamania przy użyciu kątów granicznych Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Współczynnik załamania = sin(Kąt padania)/sin(Kąt załamania)
μ = sin(i)/sin(r)
Ta formuła używa 1 Funkcje, 3 Zmienne
Używane funkcje
sin - Trigonometric sine function, sin(Angle)
Używane zmienne
Współczynnik załamania - Współczynnik załamania to iloraz sinusa kąta padania podzielonego przez sinus kąta załamania.
Kąt padania - (Mierzone w Radian) - Kąt padania to kąt, jaki tworzy prosta lub promień padający z prostopadłą do powierzchni w punkcie padania.
Kąt załamania - (Mierzone w Radian) - Kąt załamania to kąt utworzony przez załamany promień lub falę i linię prostopadłą do powierzchni załamującej w punkcie załamania.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Kąt padania: 40 Stopień --> 0.698131700797601 Radian (Sprawdź konwersję tutaj)
Kąt załamania: 30 Stopień --> 0.5235987755982 Radian (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
μ = sin(i)/sin(r) --> sin(0.698131700797601)/sin(0.5235987755982)
Ocenianie ... ...
μ = 1.28557521937288
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
1.28557521937288 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
1.28557521937288 1.285575 <-- Współczynnik załamania
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Anirudh Singh
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Jamshedpur
Anirudh Singh utworzył ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indie
Team Softusvista zweryfikował ten kalkulator i 1100+ więcej kalkulatorów!

4 Współczynnik załamania Kalkulatory

Współczynnik załamania przy użyciu kątów granicznych
Iść Współczynnik załamania = sin(Kąt padania)/sin(Kąt załamania)
Współczynnik załamania za pomocą głębokości
Iść Współczynnik załamania = Prawdziwa głębia/Pozorna głębokość
Współczynnik załamania za pomocą prędkości
Iść Współczynnik załamania = [c]/Prędkość światła w ośrodku
Współczynnik załamania przy użyciu kąta krytycznego
Iść Współczynnik załamania = cosec(Kąt padania)

Współczynnik załamania przy użyciu kątów granicznych Formułę

Współczynnik załamania = sin(Kąt padania)/sin(Kąt załamania)
μ = sin(i)/sin(r)

Jaki jest kąt padania?

Kąt między normalnym a padającym promieniem w punkcie padania.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!