Współczynnik załamania przy użyciu kąta krytycznego Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Współczynnik załamania = cosec(Kąt padania)
μ = cosec(i)
Ta formuła używa 2 Funkcje, 2 Zmienne
Używane funkcje
sec - Sieczna jest funkcją trygonometryczną, czyli stosunkiem przeciwprostokątnej do krótszego boku przylegającego do kąta ostrego (w trójkącie prostokątnym); odwrotność cosinusa., sec(Angle)
cosec - Funkcja cosecans jest funkcją trygonometryczną będącą odwrotnością funkcji sinus., cosec(Angle)
Używane zmienne
Współczynnik załamania - Współczynnik załamania to iloraz sinusa kąta padania podzielonego przez sinus kąta załamania.
Kąt padania - (Mierzone w Radian) - Kąt padania to kąt, jaki tworzy prosta lub promień padający z prostopadłą do powierzchni w punkcie padania.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Kąt padania: 40 Stopień --> 0.698131700797601 Radian (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
μ = cosec(i) --> cosec(0.698131700797601)
Ocenianie ... ...
μ = 1.55572382686065
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
1.55572382686065 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
1.55572382686065 1.555724 <-- Współczynnik załamania
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Anirudh Singh
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Jamshedpur
Anirudh Singh utworzył ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indie
Team Softusvista zweryfikował ten kalkulator i 1100+ więcej kalkulatorów!

4 Współczynnik załamania Kalkulatory

Współczynnik załamania przy użyciu kątów granicznych
Iść Współczynnik załamania = sin(Kąt padania)/sin(Kąt załamania)
Współczynnik załamania za pomocą głębokości
Iść Współczynnik załamania = Prawdziwa głębia/Pozorna głębokość
Współczynnik załamania za pomocą prędkości
Iść Współczynnik załamania = [c]/Prędkość światła w ośrodku
Współczynnik załamania przy użyciu kąta krytycznego
Iść Współczynnik załamania = cosec(Kąt padania)

Współczynnik załamania przy użyciu kąta krytycznego Formułę

Współczynnik załamania = cosec(Kąt padania)
μ = cosec(i)

Co to jest kąt krytyczny?

kąt padania, powyżej którego promienie światła przechodzące przez gęstszy ośrodek do powierzchni mniej gęstego ośrodka nie są już załamywane, ale całkowicie odbijane

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!