Przekrój zderzeniowy w gazie doskonałym Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Przekrój kolizyjny = (Częstotliwość kolizji/Gęstość liczbowa cząsteczek A*Gęstość liczbowa cząsteczek B)*sqrt(pi*Zredukowana masa reagentów A i B/8*[BoltZ]*Temperatura w ujęciu dynamiki molekularnej)
σAB = (Z/nA*nB)*sqrt(pi*μAB/8*[BoltZ]*T)
Ta formuła używa 2 Stałe, 1 Funkcje, 6 Zmienne
Używane stałe
[BoltZ] - Boltzmann constant Wartość przyjęta jako 1.38064852E-23 Joule/Kelvin
pi - Archimedes' constant Wartość przyjęta jako 3.14159265358979323846264338327950288
Używane funkcje
sqrt - Squre root function, sqrt(Number)
Używane zmienne
Przekrój kolizyjny - (Mierzone w Metr Kwadratowy) - Przekrój Zderzeniowy definiuje się jako obszar wokół cząstki, w którym musi znajdować się środek innej cząstki, aby doszło do zderzenia.
Częstotliwość kolizji - (Mierzone w Metr³/Sekunda) - Częstotliwość zderzeń definiuje się jako liczbę zderzeń na sekundę na jednostkę objętości reagującej mieszaniny.
Gęstość liczbowa cząsteczek A - (Mierzone w mole/metr³) - Gęstość liczbowa cząsteczek A jest wyrażona jako liczba moli na jednostkę objętości (i dlatego nazywana jest stężeniem molowym).
Gęstość liczbowa cząsteczek B - (Mierzone w mole/metr³) - Gęstość liczbowa cząsteczek B jest wyrażona jako liczba moli na jednostkę objętości (i dlatego nazywana jest stężeniem molowym) cząsteczek B.
Zredukowana masa reagentów A i B - (Mierzone w Kilogram) - Zredukowana masa reagentów A i B to masa bezwładności występująca w dwuciałowym zagadnieniu mechaniki Newtona.
Temperatura w ujęciu dynamiki molekularnej - (Mierzone w Kelwin) - Temperatura w ujęciu dynamiki molekularnej to stopień lub intensywność ciepła obecnego w cząsteczce podczas zderzenia.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Częstotliwość kolizji: 7 Metr³/Sekunda --> 7 Metr³/Sekunda Nie jest wymagana konwersja
Gęstość liczbowa cząsteczek A: 18 millimole/centymetr³ --> 18000 mole/metr³ (Sprawdź konwersję tutaj)
Gęstość liczbowa cząsteczek B: 14 millimole/centymetr³ --> 14000 mole/metr³ (Sprawdź konwersję tutaj)
Zredukowana masa reagentów A i B: 30 Kilogram --> 30 Kilogram Nie jest wymagana konwersja
Temperatura w ujęciu dynamiki molekularnej: 85 Kelwin --> 85 Kelwin Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
σAB = (Z/nA*nB)*sqrt(pi*μAB/8*[BoltZ]*T) --> (7/18000*14000)*sqrt(pi*30/8*[BoltZ]*85)
Ocenianie ... ...
σAB = 6.40169780905547E-10
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
6.40169780905547E-10 Metr Kwadratowy --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
6.40169780905547E-10 Metr Kwadratowy <-- Przekrój kolizyjny
(Obliczenie zakończone za 00.048 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Soupayan banerjee
Narodowy Uniwersytet Nauk Sądowych (NUJS), Kalkuta
Soupayan banerjee utworzył ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Prerana Bakli
Narodowy Instytut Technologiczny (GNIDA), Meghalaja
Prerana Bakli zweryfikował ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!

10+ Dynamika reakcji molekularnej Kalkulatory

Przekrój zderzeniowy w gazie doskonałym
Przekrój kolizyjny = (Częstotliwość kolizji/Gęstość liczbowa cząsteczek A*Gęstość liczbowa cząsteczek B)*sqrt(pi*Zredukowana masa reagentów A i B/8*[BoltZ]*Temperatura w ujęciu dynamiki molekularnej) Iść
Częstotliwość zderzeń w gazie doskonałym
Częstotliwość kolizji = Gęstość liczbowa cząsteczek A*Gęstość liczbowa cząsteczek B*Przekrój kolizyjny*sqrt((8*[BoltZ]*Czas pod względem gazu doskonałego/pi*Zredukowana masa reagentów A i B)) Iść
Zmniejszona masa reagentów przy użyciu częstotliwości zderzeń
Zredukowana masa reagentów A i B = ((Gęstość liczbowa cząsteczek A*Gęstość liczbowa cząsteczek B*Przekrój kolizyjny/Częstotliwość kolizji)^2)*(8*[BoltZ]*Temperatura w ujęciu dynamiki molekularnej/pi) Iść
Liczba zderzeń na sekundę w cząstkach o tej samej wielkości
Liczba kolizji na sekundę = ((8*[BoltZ]*Temperatura w ujęciu dynamiki molekularnej*Stężenie cząstek o jednakowej wielkości w roztworze)/(3*Lepkość płynu w Quantum)) Iść
Stężenie cząstek o jednakowej wielkości w roztworze przy użyciu współczynnika kolizji
Stężenie cząstek o jednakowej wielkości w roztworze = (3*Lepkość płynu w Quantum*Liczba kolizji na sekundę)/(8*[BoltZ]*Temperatura w ujęciu dynamiki molekularnej) Iść
Pole przekroju poprzecznego z wykorzystaniem szybkości zderzeń molekularnych
Pole przekroju poprzecznego dla Quantum = Częstotliwość kolizji/(Prędkość cząsteczek wiązki*Gęstość liczbowa cząsteczek B*Gęstość liczbowa cząsteczek A) Iść
Gęstość liczb dla cząsteczek A przy użyciu stałej szybkości zderzeń
Gęstość liczbowa cząsteczek A = Częstotliwość kolizji/(Prędkość cząsteczek wiązki*Gęstość liczbowa cząsteczek B*Pole przekroju poprzecznego dla Quantum) Iść
Liczba zderzeń bimolekularnych na jednostkę czasu na jednostkę objętości
Częstotliwość kolizji = Gęstość liczbowa cząsteczek A*Gęstość liczbowa cząsteczek B*Prędkość cząsteczek wiązki*Pole przekroju poprzecznego dla Quantum Iść
Zredukowana masa reagentów A i B
Zredukowana masa reagentów A i B = (Masa reagenta B*Masa reagenta B)/(Masa reagenta A+Masa reagenta B) Iść
Częstotliwość drgań przy danej stałej Boltzmanna
Częstotliwość wibracji = ([BoltZ]*Temperatura w ujęciu dynamiki molekularnej)/[hP] Iść

Przekrój zderzeniowy w gazie doskonałym Formułę

Przekrój kolizyjny = (Częstotliwość kolizji/Gęstość liczbowa cząsteczek A*Gęstość liczbowa cząsteczek B)*sqrt(pi*Zredukowana masa reagentów A i B/8*[BoltZ]*Temperatura w ujęciu dynamiki molekularnej)
σAB = (Z/nA*nB)*sqrt(pi*μAB/8*[BoltZ]*T)
Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!