Częstotliwość zderzeń w gazie doskonałym Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Częstotliwość kolizji = Gęstość liczbowa cząsteczek A*Gęstość liczbowa cząsteczek B*Przekrój kolizyjny*sqrt((8*[BoltZ]*Czas pod względem gazu doskonałego/pi*Zredukowana masa reagentów A i B))
Z = nA*nB*σAB*sqrt((8*[BoltZ]*t/pi*μAB))
Ta formuła używa 2 Stałe, 1 Funkcje, 6 Zmienne
Używane stałe
[BoltZ] - Boltzmann constant Wartość przyjęta jako 1.38064852E-23 Joule/Kelvin
pi - Archimedes' constant Wartość przyjęta jako 3.14159265358979323846264338327950288
Używane funkcje
sqrt - Squre root function, sqrt(Number)
Używane zmienne
Częstotliwość kolizji - (Mierzone w Metr³/Sekunda) - Częstotliwość zderzeń definiuje się jako liczbę zderzeń na sekundę na jednostkę objętości reagującej mieszaniny.
Gęstość liczbowa cząsteczek A - (Mierzone w mole/metr³) - Gęstość liczbowa cząsteczek A jest wyrażona jako liczba moli na jednostkę objętości (i dlatego nazywana jest stężeniem molowym).
Gęstość liczbowa cząsteczek B - (Mierzone w mole/metr³) - Gęstość liczbowa cząsteczek B jest wyrażona jako liczba moli na jednostkę objętości (i dlatego nazywana jest stężeniem molowym) cząsteczek B.
Przekrój kolizyjny - (Mierzone w Metr Kwadratowy) - Przekrój Zderzeniowy definiuje się jako obszar wokół cząstki, w którym musi znajdować się środek innej cząstki, aby doszło do zderzenia.
Czas pod względem gazu doskonałego - (Mierzone w Sekunda) - Czas w kategoriach gazu doskonałego to ciągła sekwencja egzystencji i wydarzeń, która ma miejsce w pozornie nieodwracalnej kolejności od przeszłości, przez teraźniejszość, do przyszłości.
Zredukowana masa reagentów A i B - (Mierzone w Kilogram) - Zredukowana masa reagentów A i B to masa bezwładności występująca w dwuciałowym zagadnieniu mechaniki Newtona.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Gęstość liczbowa cząsteczek A: 18 millimole/centymetr³ --> 18000 mole/metr³ (Sprawdź konwersję tutaj)
Gęstość liczbowa cząsteczek B: 14 millimole/centymetr³ --> 14000 mole/metr³ (Sprawdź konwersję tutaj)
Przekrój kolizyjny: 5.66 Metr Kwadratowy --> 5.66 Metr Kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
Czas pod względem gazu doskonałego: 2.55 Rok --> 80470227.6 Sekunda (Sprawdź konwersję tutaj)
Zredukowana masa reagentów A i B: 30 Kilogram --> 30 Kilogram Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Z = nA*nBAB*sqrt((8*[BoltZ]*t/pi*μAB)) --> 18000*14000*5.66*sqrt((8*[BoltZ]*80470227.6/pi*30))
Ocenianie ... ...
Z = 415.53426078593
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
415.53426078593 Metr³/Sekunda --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
415.53426078593 Metr³/Sekunda <-- Częstotliwość kolizji
(Obliczenie zakończone za 00.031 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Soupayan banerjee
Narodowy Uniwersytet Nauk Sądowych (NUJS), Kalkuta
Soupayan banerjee utworzył ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Prerana Bakli
Narodowy Instytut Technologiczny (GNIDA), Meghalaja
Prerana Bakli zweryfikował ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!

10+ Dynamika reakcji molekularnej Kalkulatory

Przekrój zderzeniowy w gazie doskonałym
Przekrój kolizyjny = (Częstotliwość kolizji/Gęstość liczbowa cząsteczek A*Gęstość liczbowa cząsteczek B)*sqrt(pi*Zredukowana masa reagentów A i B/8*[BoltZ]*Temperatura w ujęciu dynamiki molekularnej) Iść
Częstotliwość zderzeń w gazie doskonałym
Częstotliwość kolizji = Gęstość liczbowa cząsteczek A*Gęstość liczbowa cząsteczek B*Przekrój kolizyjny*sqrt((8*[BoltZ]*Czas pod względem gazu doskonałego/pi*Zredukowana masa reagentów A i B)) Iść
Zmniejszona masa reagentów przy użyciu częstotliwości zderzeń
Zredukowana masa reagentów A i B = ((Gęstość liczbowa cząsteczek A*Gęstość liczbowa cząsteczek B*Przekrój kolizyjny/Częstotliwość kolizji)^2)*(8*[BoltZ]*Temperatura w ujęciu dynamiki molekularnej/pi) Iść
Liczba zderzeń na sekundę w cząstkach o tej samej wielkości
Liczba kolizji na sekundę = ((8*[BoltZ]*Temperatura w ujęciu dynamiki molekularnej*Stężenie cząstek o jednakowej wielkości w roztworze)/(3*Lepkość płynu w Quantum)) Iść
Stężenie cząstek o jednakowej wielkości w roztworze przy użyciu współczynnika kolizji
Stężenie cząstek o jednakowej wielkości w roztworze = (3*Lepkość płynu w Quantum*Liczba kolizji na sekundę)/(8*[BoltZ]*Temperatura w ujęciu dynamiki molekularnej) Iść
Pole przekroju poprzecznego z wykorzystaniem szybkości zderzeń molekularnych
Pole przekroju poprzecznego dla Quantum = Częstotliwość kolizji/(Prędkość cząsteczek wiązki*Gęstość liczbowa cząsteczek B*Gęstość liczbowa cząsteczek A) Iść
Gęstość liczb dla cząsteczek A przy użyciu stałej szybkości zderzeń
Gęstość liczbowa cząsteczek A = Częstotliwość kolizji/(Prędkość cząsteczek wiązki*Gęstość liczbowa cząsteczek B*Pole przekroju poprzecznego dla Quantum) Iść
Liczba zderzeń bimolekularnych na jednostkę czasu na jednostkę objętości
Częstotliwość kolizji = Gęstość liczbowa cząsteczek A*Gęstość liczbowa cząsteczek B*Prędkość cząsteczek wiązki*Pole przekroju poprzecznego dla Quantum Iść
Zredukowana masa reagentów A i B
Zredukowana masa reagentów A i B = (Masa reagenta B*Masa reagenta B)/(Masa reagenta A+Masa reagenta B) Iść
Częstotliwość drgań pod względem stałej Boltzmanna
Częstotliwość wibracji = ([BoltZ]*Temperatura w ujęciu dynamiki molekularnej)/[hP] Iść

Częstotliwość zderzeń w gazie doskonałym Formułę

Częstotliwość kolizji = Gęstość liczbowa cząsteczek A*Gęstość liczbowa cząsteczek B*Przekrój kolizyjny*sqrt((8*[BoltZ]*Czas pod względem gazu doskonałego/pi*Zredukowana masa reagentów A i B))
Z = nA*nB*σAB*sqrt((8*[BoltZ]*t/pi*μAB))
Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!