Stężenie rodników w niestacjonarnych reakcjach łańcuchowych Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Stężenie rodników przy danym nonCR = (Stała szybkości reakcji dla etapu inicjacji*Stężenie reagenta A)/(-Stała szybkości reakcji dla kroku propagacji*(Liczba utworzonych rodników-1)*Stężenie reagenta A+(Stała szybkości przy ścianie+Stała szybkości w fazie gazowej))
[R]nonCR = (k1*[A])/(-k2*(α-1)*[A]+(kw+kg))
Ta formuła używa 7 Zmienne
Używane zmienne
Stężenie rodników przy danym nonCR - (Mierzone w Mol na metr sześcienny) - Stężenie rodników przy danym nonCR definiuje się jako ilość rodników w etapie propagacji łańcucha.
Stała szybkości reakcji dla etapu inicjacji - (Mierzone w Metr sześcienny / Mole sekunda) - Stała szybkości reakcji dla etapu inicjacji jest zdefiniowana jako stała szybkości dla pierwszego etapu reakcji, w którym powstają wysoce reaktywne związki pośrednie, takie jak wolne rodniki, atomy.
Stężenie reagenta A - (Mierzone w Mol na metr sześcienny) - Stężenie reagenta A definiuje się jako stężenie substancji A po przereagowaniu w zadanym przedziale czasu t.
Stała szybkości reakcji dla kroku propagacji - (Mierzone w Metr sześcienny / Mole sekunda) - Stała szybkości reakcji dla etapu propagacji jest zdefiniowana jako stała szybkości dla etapu reakcji, w którym wysoce reaktywne półprodukty reagują w celu wytworzenia produktów lub nowych reaktywnych półproduktów.
Liczba utworzonych rodników - Liczba utworzonych rodników jest zdefiniowana jako całkowita liczba rodników utworzonych na etapie propagacji łańcucha reakcji łańcuchowej.
Stała szybkości przy ścianie - (Mierzone w 1 na sekundę) - Stała szybkości przy ścianie jest zdefiniowana jako współczynnik proporcjonalności odnoszący się do szybkości reakcji chemicznej zachodzącej przy ścianie.
Stała szybkości w fazie gazowej - (Mierzone w 1 na sekundę) - Stała szybkości w fazie gazowej jest zdefiniowana jako współczynnik proporcjonalności odnoszący się do szybkości reakcji chemicznej zachodzącej w fazie gazowej.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Stała szybkości reakcji dla etapu inicjacji: 70 Litr na mol sekund --> 0.07 Metr sześcienny / Mole sekunda (Sprawdź konwersję tutaj)
Stężenie reagenta A: 60.5 Trzonowy (M) --> 60500 Mol na metr sześcienny (Sprawdź konwersję tutaj)
Stała szybkości reakcji dla kroku propagacji: 0.00011 Litr na mol sekund --> 1.1E-07 Metr sześcienny / Mole sekunda (Sprawdź konwersję tutaj)
Liczba utworzonych rodników: 2.5 --> Nie jest wymagana konwersja
Stała szybkości przy ścianie: 30.75 1 na sekundę --> 30.75 1 na sekundę Nie jest wymagana konwersja
Stała szybkości w fazie gazowej: 27.89 1 na sekundę --> 27.89 1 na sekundę Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
[R]nonCR = (k1*[A])/(-k2*(α-1)*[A]+(kw+kg)) --> (0.07*60500)/(-1.1E-07*(2.5-1)*60500+(30.75+27.89))
Ocenianie ... ...
[R]nonCR = 72.2326238432387
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
72.2326238432387 Mol na metr sześcienny -->0.0722326238432387 Trzonowy (M) (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.0722326238432387 0.072233 Trzonowy (M) <-- Stężenie rodników przy danym nonCR
(Obliczenie zakończone za 00.035 sekund)

Kredyty

Stworzone przez SUDIPTA SAHA
ACHARYA PRAFULLA CHANDRA COLLEGE (APC), KOLKATA
SUDIPTA SAHA utworzył ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Prerana Bakli
Uniwersytet Hawajski w Mānoa (UH Manoa), Hawaje, USA
Prerana Bakli zweryfikował ten kalkulator i 1600+ więcej kalkulatorów!

4 Reakcje łańcuchowe Kalkulatory

Stężenie rodników w niestacjonarnych reakcjach łańcuchowych
Iść Stężenie rodników przy danym nonCR = (Stała szybkości reakcji dla etapu inicjacji*Stężenie reagenta A)/(-Stała szybkości reakcji dla kroku propagacji*(Liczba utworzonych rodników-1)*Stężenie reagenta A+(Stała szybkości przy ścianie+Stała szybkości w fazie gazowej))
Stężenie rodników powstałych podczas etapu propagacji łańcucha, podane kw i kg
Iść Stężenie rodników przy danym CP = (Stała szybkości reakcji dla etapu inicjacji*Stężenie reagenta A)/(Stała szybkości reakcji dla kroku propagacji*(1-Liczba utworzonych rodników)*Stężenie reagenta A+(Stała szybkości przy ścianie+Stała szybkości w fazie gazowej))
Koncentracja rodników powstałych w reakcji łańcuchowej
Iść Stężenie rodników przy danym CR = (Stała szybkości reakcji dla etapu inicjacji*Stężenie reagenta A)/(Stała szybkości reakcji dla kroku propagacji*(1-Liczba utworzonych rodników)*Stężenie reagenta A+Stała szybkości reakcji dla etapu zakończenia)
Stężenie rodników w stacjonarnych reakcjach łańcuchowych
Iść Stężenie rodników przy danym SCR = (Stała szybkości reakcji dla etapu inicjacji*Stężenie reagenta A)/(Stała szybkości przy ścianie+Stała szybkości w fazie gazowej)

8 Teoria zderzeń i reakcje łańcuchowe Kalkulatory

Stężenie rodników w niestacjonarnych reakcjach łańcuchowych
Iść Stężenie rodników przy danym nonCR = (Stała szybkości reakcji dla etapu inicjacji*Stężenie reagenta A)/(-Stała szybkości reakcji dla kroku propagacji*(Liczba utworzonych rodników-1)*Stężenie reagenta A+(Stała szybkości przy ścianie+Stała szybkości w fazie gazowej))
Stężenie rodników powstałych podczas etapu propagacji łańcucha, podane kw i kg
Iść Stężenie rodników przy danym CP = (Stała szybkości reakcji dla etapu inicjacji*Stężenie reagenta A)/(Stała szybkości reakcji dla kroku propagacji*(1-Liczba utworzonych rodników)*Stężenie reagenta A+(Stała szybkości przy ścianie+Stała szybkości w fazie gazowej))
Koncentracja rodników powstałych w reakcji łańcuchowej
Iść Stężenie rodników przy danym CR = (Stała szybkości reakcji dla etapu inicjacji*Stężenie reagenta A)/(Stała szybkości reakcji dla kroku propagacji*(1-Liczba utworzonych rodników)*Stężenie reagenta A+Stała szybkości reakcji dla etapu zakończenia)
Liczba kolizji na jednostkę objętości na jednostkę czasu między A i B
Iść Liczba kolizji między A i B = (pi*((Bliskość podejścia do kolizji)^2)*Zderzenie molekularne na jednostkę objętości na jednostkę czasu*(((8*[BoltZ]*Temperatura_Kinetyka)/(pi*Zmniejszona masa))^1/2))
Stosunek czynnika przedwykładniczego
Iść Stosunek czynnika przedwykładniczego = (((Średnica kolizji 1)^2)*(sqrt(Zmniejszona masa 2)))/(((Średnica kolizji 2)^2)*(sqrt(Zmniejszona masa 1)))
Stężenie rodników w stacjonarnych reakcjach łańcuchowych
Iść Stężenie rodników przy danym SCR = (Stała szybkości reakcji dla etapu inicjacji*Stężenie reagenta A)/(Stała szybkości przy ścianie+Stała szybkości w fazie gazowej)
Liczba kolizji na jednostkę objętości na jednostkę czasu między tą samą cząsteczką
Iść Zderzenie molekularne = (1*pi*((Średnica cząsteczki A)^2) *Średnia prędkość gazu*((Liczba cząsteczek A na jednostkę objętości naczynia)^2))/1.414
Stosunek dwóch maksymalnych szybkości reakcji biomolekularnej
Iść Stosunek dwóch maksymalnych szybkości reakcji biomolekularnej = (Temperatura 1/Temperatura 2)^1/2

Stężenie rodników w niestacjonarnych reakcjach łańcuchowych Formułę

Stężenie rodników przy danym nonCR = (Stała szybkości reakcji dla etapu inicjacji*Stężenie reagenta A)/(-Stała szybkości reakcji dla kroku propagacji*(Liczba utworzonych rodników-1)*Stężenie reagenta A+(Stała szybkości przy ścianie+Stała szybkości w fazie gazowej))
[R]nonCR = (k1*[A])/(-k2*(α-1)*[A]+(kw+kg))
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!