Stężenie rodników w stacjonarnych reakcjach łańcuchowych Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Stężenie rodników przy danym SCR = (Stała szybkości reakcji dla etapu inicjacji*Stężenie reagenta A)/(Stała szybkości przy ścianie+Stała szybkości w fazie gazowej)
[R]SCR = (k1*[A])/(kw+kg)
Ta formuła używa 5 Zmienne
Używane zmienne
Stężenie rodników przy danym SCR - (Mierzone w Mol na metr sześcienny) - Stężenie rodników przy danym SCR definiuje się jako ilość rodników w etapie propagacji łańcucha.
Stała szybkości reakcji dla etapu inicjacji - (Mierzone w Metr sześcienny / Mole sekunda) - Stała szybkości reakcji dla etapu inicjacji jest zdefiniowana jako stała szybkości dla pierwszego etapu reakcji, w którym powstają wysoce reaktywne związki pośrednie, takie jak wolne rodniki, atomy.
Stężenie reagenta A - (Mierzone w Mol na metr sześcienny) - Stężenie reagenta A definiuje się jako stężenie substancji A po przereagowaniu w zadanym przedziale czasu t.
Stała szybkości przy ścianie - (Mierzone w 1 na sekundę) - Stała szybkości przy ścianie jest zdefiniowana jako współczynnik proporcjonalności odnoszący się do szybkości reakcji chemicznej zachodzącej przy ścianie.
Stała szybkości w fazie gazowej - (Mierzone w 1 na sekundę) - Stała szybkości w fazie gazowej jest zdefiniowana jako współczynnik proporcjonalności odnoszący się do szybkości reakcji chemicznej zachodzącej w fazie gazowej.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Stała szybkości reakcji dla etapu inicjacji: 70 Litr na mol sekund --> 0.07 Metr sześcienny / Mole sekunda (Sprawdź konwersję tutaj)
Stężenie reagenta A: 60.5 Trzonowy (M) --> 60500 Mol na metr sześcienny (Sprawdź konwersję tutaj)
Stała szybkości przy ścianie: 30.75 1 na sekundę --> 30.75 1 na sekundę Nie jest wymagana konwersja
Stała szybkości w fazie gazowej: 27.89 1 na sekundę --> 27.89 1 na sekundę Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
[R]SCR = (k1*[A])/(kw+kg) --> (0.07*60500)/(30.75+27.89)
Ocenianie ... ...
[R]SCR = 72.2203274215553
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
72.2203274215553 Mol na metr sześcienny -->0.0722203274215552 Trzonowy (M) (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.0722203274215552 0.07222 Trzonowy (M) <-- Stężenie rodników przy danym SCR
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez SUDIPTA SAHA
ACHARYA PRAFULLA CHANDRA COLLEGE (APC), KOLKATA
SUDIPTA SAHA utworzył ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Soupayan banerjee
Narodowy Uniwersytet Nauk Sądowych (NUJS), Kalkuta
Soupayan banerjee zweryfikował ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!

4 Reakcje łańcuchowe Kalkulatory

Stężenie rodników w niestacjonarnych reakcjach łańcuchowych
Iść Stężenie rodników przy danym nonCR = (Stała szybkości reakcji dla etapu inicjacji*Stężenie reagenta A)/(-Stała szybkości reakcji dla kroku propagacji*(Liczba utworzonych rodników-1)*Stężenie reagenta A+(Stała szybkości przy ścianie+Stała szybkości w fazie gazowej))
Stężenie rodników powstałych podczas etapu propagacji łańcucha, podane kw i kg
Iść Stężenie rodników przy danym CP = (Stała szybkości reakcji dla etapu inicjacji*Stężenie reagenta A)/(Stała szybkości reakcji dla kroku propagacji*(1-Liczba utworzonych rodników)*Stężenie reagenta A+(Stała szybkości przy ścianie+Stała szybkości w fazie gazowej))
Koncentracja rodników powstałych w reakcji łańcuchowej
Iść Stężenie rodników przy danym CR = (Stała szybkości reakcji dla etapu inicjacji*Stężenie reagenta A)/(Stała szybkości reakcji dla kroku propagacji*(1-Liczba utworzonych rodników)*Stężenie reagenta A+Stała szybkości reakcji dla etapu zakończenia)
Stężenie rodników w stacjonarnych reakcjach łańcuchowych
Iść Stężenie rodników przy danym SCR = (Stała szybkości reakcji dla etapu inicjacji*Stężenie reagenta A)/(Stała szybkości przy ścianie+Stała szybkości w fazie gazowej)

8 Teoria zderzeń i reakcje łańcuchowe Kalkulatory

Stężenie rodników w niestacjonarnych reakcjach łańcuchowych
Iść Stężenie rodników przy danym nonCR = (Stała szybkości reakcji dla etapu inicjacji*Stężenie reagenta A)/(-Stała szybkości reakcji dla kroku propagacji*(Liczba utworzonych rodników-1)*Stężenie reagenta A+(Stała szybkości przy ścianie+Stała szybkości w fazie gazowej))
Stężenie rodników powstałych podczas etapu propagacji łańcucha, podane kw i kg
Iść Stężenie rodników przy danym CP = (Stała szybkości reakcji dla etapu inicjacji*Stężenie reagenta A)/(Stała szybkości reakcji dla kroku propagacji*(1-Liczba utworzonych rodników)*Stężenie reagenta A+(Stała szybkości przy ścianie+Stała szybkości w fazie gazowej))
Koncentracja rodników powstałych w reakcji łańcuchowej
Iść Stężenie rodników przy danym CR = (Stała szybkości reakcji dla etapu inicjacji*Stężenie reagenta A)/(Stała szybkości reakcji dla kroku propagacji*(1-Liczba utworzonych rodników)*Stężenie reagenta A+Stała szybkości reakcji dla etapu zakończenia)
Liczba kolizji na jednostkę objętości na jednostkę czasu między A i B
Iść Liczba kolizji między A i B = (pi*((Bliskość podejścia do kolizji)^2)*Zderzenie molekularne na jednostkę objętości na jednostkę czasu*(((8*[BoltZ]*Temperatura_Kinetyka)/(pi*Zmniejszona masa))^1/2))
Stosunek czynnika przedwykładniczego
Iść Stosunek czynnika przedwykładniczego = (((Średnica kolizji 1)^2)*(sqrt(Zmniejszona masa 2)))/(((Średnica kolizji 2)^2)*(sqrt(Zmniejszona masa 1)))
Stężenie rodników w stacjonarnych reakcjach łańcuchowych
Iść Stężenie rodników przy danym SCR = (Stała szybkości reakcji dla etapu inicjacji*Stężenie reagenta A)/(Stała szybkości przy ścianie+Stała szybkości w fazie gazowej)
Liczba kolizji na jednostkę objętości na jednostkę czasu między tą samą cząsteczką
Iść Zderzenie molekularne = (1*pi*((Średnica cząsteczki A)^2) *Średnia prędkość gazu*((Liczba cząsteczek A na jednostkę objętości naczynia)^2))/1.414
Stosunek dwóch maksymalnych szybkości reakcji biomolekularnej
Iść Stosunek dwóch maksymalnych szybkości reakcji biomolekularnej = (Temperatura 1/Temperatura 2)^1/2

Stężenie rodników w stacjonarnych reakcjach łańcuchowych Formułę

Stężenie rodników przy danym SCR = (Stała szybkości reakcji dla etapu inicjacji*Stężenie reagenta A)/(Stała szybkości przy ścianie+Stała szybkości w fazie gazowej)
[R]SCR = (k1*[A])/(kw+kg)

Jakie są cechy reakcji łańcuchowej?

Reakcja łańcuchowa jest zdefiniowana jako złożona sekwencja elementarnych kroków. Poszczególne etapy można podzielić na: 1. Etap inicjacji łańcucha 2. Etap propagacji łańcucha 3. Etap hamowania łańcucha 4. Etap zakończenia łańcucha

Co to jest reakcja stacjonarna?

W reakcji stacjonarnej stężenie rodnika jest po prostu równe stosunkowi szybkości tworzenia rodnika na etapie inicjacji łańcucha do szybkości niszczenia rodnika na etapie zakończenia łańcucha.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!