Stała dla długości styku narzędzia wiórowego Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Stała materiału = Długość kontaktu narzędzia wiórowego/Grubość wióra
K = lf/ao
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Stała materiału - Stała materiałowa to intensywna właściwość materiałów, definiowana jako stosunek długości kontaktu wióra z narzędziem do grubości wióra.
Długość kontaktu narzędzia wiórowego - (Mierzone w Metr) - Długość kontaktu narzędzia wiórowego to odległość, na jaką ciągły wiór przepływa po powierzchni natarcia narzędzia, utrzymując kontakt.
Grubość wióra - (Mierzone w Metr) - Grubość wióra jest definiowana jako rzeczywista grubość wióra po cięciu.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Długość kontaktu narzędzia wiórowego: 1.43 Milimetr --> 0.00143 Metr (Sprawdź konwersję tutaj)
Grubość wióra: 0.964 Milimetr --> 0.000964 Metr (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
K = lf/ao --> 0.00143/0.000964
Ocenianie ... ...
K = 1.48340248962656
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
1.48340248962656 --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
1.48340248962656 1.483402 <-- Stała materiału
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Parul Keshav
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Srinagar
Parul Keshav utworzył ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Kumar Siddhant
Indyjski Instytut Technologii Informacyjnych, Projektowania i Produkcji (IIITDM), Jabalpur
Kumar Siddhant zweryfikował ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!

4 Kontrola wiórów Kalkulatory

Promień krzywizny wióra przy danej stałej materiału
Iść Promień krzywizny wióra = (((Odległość łamacza wiórów)-((Stała materiału)*(Grubość wióra))^2)/(2*(Wysokość łamacza wiórów)))+(Wysokość łamacza wiórów/2)
Grubość wiórów, gdy stała materiałowa wynosi jedność
Iść Grubość wióra = Odległość łamacza wiórów-sqrt((Promień krzywizny wióra*2*Wysokość łamacza wiórów)-(Wysokość łamacza wiórów^2))
Grubość wióra podana długość kontaktu narzędzia wiórowego
Iść Grubość wióra = Długość kontaktu narzędzia wiórowego/Stała materiału
Stała dla długości styku narzędzia wiórowego
Iść Stała materiału = Długość kontaktu narzędzia wiórowego/Grubość wióra

Stała dla długości styku narzędzia wiórowego Formułę

Stała materiału = Długość kontaktu narzędzia wiórowego/Grubość wióra
K = lf/ao

jaki jest współczynnik grubości wiórów?

Współczynnik kompresji wiórów może być używany jako jedna z ważnych cech skrawalności i reprezentuje energię zużywaną podczas skrawania metalu przy odkształceniu plastycznym. Stwierdzono, że odkształcenie plastyczne w obróbce stali nierdzewnej było większe ze względu na zdolność do utwardzania przez zgniot.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!