Krytyczne ciśnienie Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Krytyczne ciśnienie = (2/(Specyficzny współczynnik ciepła+1))^(Specyficzny współczynnik ciepła/(Specyficzny współczynnik ciepła-1))*Ciśnienie stagnacji
pcr = (2/(γ+1))^(γ/(γ-1))*P0
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Krytyczne ciśnienie - (Mierzone w Pascal) - Ciśnienie krytyczne definiuje się jako ciśnienie, które będzie istniało w momencie, gdy przepływ stanie się w tym punkcie dźwiękowy.
Specyficzny współczynnik ciepła - Współczynnik ciepła właściwego to stosunek pojemności cieplnej przy stałym ciśnieniu do pojemności cieplnej przy stałej objętości przepływającego płynu dla przepływu nielepkiego i ściśliwego.
Ciśnienie stagnacji - (Mierzone w Pascal) - Ciśnienie stagnacji w punkcie przepływu płynu definiuje się jako ciśnienie, które występowałoby, gdyby przepływ został spowolniony izentropowo do prędkości zerowej.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Specyficzny współczynnik ciepła: 1.4 --> Nie jest wymagana konwersja
Ciśnienie stagnacji: 5 Atmosfera techniczna --> 490332.5 Pascal (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
pcr = (2/(γ+1))^(γ/(γ-1))*P0 --> (2/(1.4+1))^(1.4/(1.4-1))*490332.5
Ocenianie ... ...
pcr = 259033.729675831
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
259033.729675831 Pascal -->2.64140893858587 Atmosfera techniczna (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
2.64140893858587 2.641409 Atmosfera techniczna <-- Krytyczne ciśnienie
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Shikha Maurya
Indyjski Instytut Technologii (IIT), Bombaj
Shikha Maurya utworzył ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Vinay Mishra
Indyjski Instytut Inżynierii Lotniczej i Technologii Informacyjnych (IIAEIT), Pune
Vinay Mishra zweryfikował ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!

18 Równania regulujące i fala dźwiękowa Kalkulatory

Prędkość dźwięku poniżej fali dźwiękowej
Iść Prędkość dźwięku w dół = sqrt((Specyficzny współczynnik ciepła-1)*((Prędkość przepływu przed dźwiękiem^2-Prędkość przepływu za dźwiękiem^2)/2+Prędkość dźwięku w górę strumienia^2/(Specyficzny współczynnik ciepła-1)))
Prędkość dźwięku przed falą dźwiękową
Iść Prędkość dźwięku w górę strumienia = sqrt((Specyficzny współczynnik ciepła-1)*((Prędkość przepływu za dźwiękiem^2-Prędkość przepływu przed dźwiękiem^2)/2+Prędkość dźwięku w dół^2/(Specyficzny współczynnik ciepła-1)))
Prędkość przepływu przed falą dźwiękową
Iść Prędkość przepływu przed dźwiękiem = sqrt(2*((Prędkość dźwięku w dół^2-Prędkość dźwięku w górę strumienia^2)/(Specyficzny współczynnik ciepła-1)+Prędkość przepływu za dźwiękiem^2/2))
Prędkość przepływu za falą dźwiękową
Iść Prędkość przepływu za dźwiękiem = sqrt(2*((Prędkość dźwięku w górę strumienia^2-Prędkość dźwięku w dół^2)/(Specyficzny współczynnik ciepła-1)+Prędkość przepływu przed dźwiękiem^2/2))
Stosunek stagnacji i ciśnienia statycznego
Iść Stagnacja do ciśnienia statycznego = (1+((Specyficzny współczynnik ciepła-1)/2)*Liczba Macha^2)^(Specyficzny współczynnik ciepła/(Specyficzny współczynnik ciepła-1))
Krytyczne ciśnienie
Iść Krytyczne ciśnienie = (2/(Specyficzny współczynnik ciepła+1))^(Specyficzny współczynnik ciepła/(Specyficzny współczynnik ciepła-1))*Ciśnienie stagnacji
Współczynnik stagnacji i gęstości statycznej
Iść Stagnacja do gęstości statycznej = (1+((Specyficzny współczynnik ciepła-1)/2)*Liczba Macha^2)^(1/(Specyficzny współczynnik ciepła-1))
Temperatura stagnacji
Iść Temperatura stagnacji = Temperatura statyczna+(Prędkość przepływu za dźwiękiem^2)/(2*Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu)
Prędkość dźwięku
Iść Prędkość dźwięku = sqrt(Specyficzny współczynnik ciepła*[R-Dry-Air]*Temperatura statyczna)
Krytyczna gęstość
Iść Gęstość krytyczna = Gęstość stagnacji*(2/(Specyficzny współczynnik ciepła+1))^(1/(Specyficzny współczynnik ciepła-1))
Formuła Mayera
Iść Specyficzna stała gazowa = Ciepło właściwe przy stałym ciśnieniu-Ciepło właściwe przy stałej objętości
Stosunek stagnacji i statycznej temperatury
Iść Stagnacja do temperatury statycznej = 1+((Specyficzny współczynnik ciepła-1)/2)*Liczba Macha^2
Temperatura krytyczna
Iść Krytyczna temperatura = (2*Temperatura stagnacji)/(Specyficzny współczynnik ciepła+1)
Ściśliwość izentropowa dla danej gęstości i prędkości dźwięku
Iść Ściśliwość izentropowa = 1/(Gęstość*Prędkość dźwięku^2)
Liczba Macha
Iść Liczba Macha = Prędkość obiektu/Prędkość dźwięku
Prędkość dźwięku przy danej zmianie izentropowej
Iść Prędkość dźwięku = sqrt(Zmiana izentropowa)
Kąt Macha
Iść Kąt Macha = asin(1/Liczba Macha)
Zmiana izentropowa w całej fali dźwiękowej
Iść Zmiana izentropowa = Prędkość dźwięku^2

Krytyczne ciśnienie Formułę

Krytyczne ciśnienie = (2/(Specyficzny współczynnik ciepła+1))^(Specyficzny współczynnik ciepła/(Specyficzny współczynnik ciepła-1))*Ciśnienie stagnacji
pcr = (2/(γ+1))^(γ/(γ-1))*P0

Co to jest ciśnienie krytyczne?

Ciśnienie krytyczne definiuje się jako ciśnienie w punkcie przepływu płynu, w którym przepływ jest przyspieszany lub zwalniany do stanu dźwiękowego izentropowego.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!