Godziny dzienne Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Godziny dzienne = 3600*acos(-tan(Kąt szerokości geograficznej)*tan(Kąt deklinacji))
td = 3600*acos(-tan(Φ)*tan(δ))
Ta formuła używa 3 Funkcje, 3 Zmienne
Używane funkcje
cos - Trigonometric cosine function, cos(Angle)
tan - Trigonometric tangent function, tan(Angle)
acos - Inverse trigonometric cosine function, acos(Number)
Używane zmienne
Godziny dzienne - (Mierzone w Drugi) - Godziny dzienne są definiowane jako liczba godzin, przez które światło słoneczne jest dostępne między wschodem a zachodem słońca.
Kąt szerokości geograficznej - (Mierzone w Radian) - Kąt szerokości geograficznej jest definiowany jako kąt między promieniami słonecznymi a ich rzutem na powierzchnię poziomą.
Kąt deklinacji - (Mierzone w Radian) - Kąt deklinacji Słońca to kąt między równikiem a linią biegnącą od środka Ziemi do środka Słońca.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Kąt szerokości geograficznej: 55 Stopień --> 0.959931088596701 Radian (Sprawdź konwersję tutaj)
Kąt deklinacji: 23 Stopień --> 0.40142572795862 Radian (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
td = 3600*acos(-tan(Φ)*tan(δ)) --> 3600*acos(-tan(0.959931088596701)*tan(0.40142572795862))
Ocenianie ... ...
td = 7999.51083383851
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
7999.51083383851 Drugi -->2.22208634273292 Godzina (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
2.22208634273292 2.222086 Godzina <-- Godziny dzienne
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez ADITYA RAWAT
DIT UNIWERSYTET (DITU), Dehradun
ADITYA RAWAT utworzył ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Saurabh Patil
Instytut Technologii i Nauki Shri Govindram Seksaria (SGSITS), Indore
Saurabh Patil zweryfikował ten kalkulator i 25+ więcej kalkulatorów!

8 Podstawy Kalkulatory

Kąt padania promieni słonecznych
Iść Kąt padania = acos(sin(Kąt szerokości geograficznej)*(sin(Kąt deklinacji)*cos(Kąt pochylenia)+cos(Kąt deklinacji)*cos(Kąt azymutu powierzchni)*cos(Kąt godzinny)*sin(Kąt pochylenia))+cos(Kąt szerokości geograficznej)*(cos(Kąt deklinacji)*cos(Kąt godzinny)*cos(Kąt pochylenia)-sin(Kąt deklinacji)*cos(Kąt azymutu powierzchni)*sin(Kąt pochylenia))+cos(Kąt deklinacji)*sin(Kąt azymutu powierzchni)*sin(Kąt godzinny)*sin(Kąt pochylenia))
Kąt godzinny o wschodzie i zachodzie słońca
Iść Kąt godzinny = acos(-tan(Kąt szerokości geograficznej-Kąt pochylenia)*tan(Kąt deklinacji))
Godziny dzienne
Iść Godziny dzienne = 3600*acos(-tan(Kąt szerokości geograficznej)*tan(Kąt deklinacji))
Współczynnik nachylenia dla promieniowania odbitego
Iść Współczynnik nachylenia dla promieniowania odbitego = (Odbicie*(1-cos(Kąt pochylenia)))/2
Efektywność konwersji energii komina słonecznego
Iść Maksymalna wydajność komina słonecznego = 9.81*Wysokość komina/(1005*Temperatura otoczenia)
Współczynnik nachylenia dla promieniowania rozproszonego
Iść Współczynnik nachylenia dla promieniowania rozproszonego = (1+cos(Kąt pochylenia))/2
Kąt deklinacji
Iść Kąt deklinacji = 23.45*sin(0.9863*(284+Liczba dni))
Kąt godzinny
Iść Kąt godzinny = (Czas słoneczny/3600-12)*15*0.0175

Godziny dzienne Formułę

Godziny dzienne = 3600*acos(-tan(Kąt szerokości geograficznej)*tan(Kąt deklinacji))
td = 3600*acos(-tan(Φ)*tan(δ))
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!