Gęstość gazu podana średnia kwadratowa prędkość i ciśnienie w 2D Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Gęstość gazu podana RMS i P = (2*Ciśnienie gazu)/((Prędkość średnia kwadratowa)^2)
ρRMS_P = (2*Pgas)/((CRMS)^2)
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Gęstość gazu podana RMS i P - (Mierzone w Kilogram na metr sześcienny) - Gęstość gazu, biorąc pod uwagę RMS i P, definiuje się jako masę na jednostkę objętości gazu w określonych warunkach temperatury i ciśnienia.
Ciśnienie gazu - (Mierzone w Pascal) - Ciśnienie gazu to siła, jaką gaz wywiera na ścianki pojemnika.
Prędkość średnia kwadratowa - (Mierzone w Metr na sekundę) - Pierwiastkowa prędkość średniokwadratowa to wartość pierwiastka kwadratowego z sumy kwadratów wartości prędkości układania podzielona przez liczbę wartości.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Ciśnienie gazu: 0.215 Pascal --> 0.215 Pascal Nie jest wymagana konwersja
Prędkość średnia kwadratowa: 10 Metr na sekundę --> 10 Metr na sekundę Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
ρRMS_P = (2*Pgas)/((CRMS)^2) --> (2*0.215)/((10)^2)
Ocenianie ... ...
ρRMS_P = 0.0043
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.0043 Kilogram na metr sześcienny --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.0043 Kilogram na metr sześcienny <-- Gęstość gazu podana RMS i P
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Prerana Bakli
Uniwersytet Hawajski w Mānoa (UH Manoa), Hawaje, USA
Prerana Bakli utworzył ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Akshada Kulkarni
Narodowy Instytut Informatyki (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni zweryfikował ten kalkulator i 900+ więcej kalkulatorów!

13 Gęstość gazu Kalkulatory

Gęstość podana Współczynnik objętościowy rozszerzalności cieplnej, współczynniki ściśliwości i Cv
Iść Gęstość podana VC = ((Objętościowy współczynnik rozszerzalności cieplnej^2)*Temperatura)/((Ściśliwość izotermiczna-Ściśliwość izentropowa)*(Ciepło właściwe molowo przy stałej objętości+[R]))
Gęstość przy danym współczynniku ciśnienia termicznego, współczynnikach ściśliwości i Cp
Iść Gęstość podana TPC = ((Współczynnik ciśnienia termicznego^2)*Temperatura)/(((1/Ściśliwość izentropowa)-(1/Ściśliwość izotermiczna))*(Ciepło właściwe molowo przy stałym ciśnieniu-[R]))
Gęstość podana Współczynnik objętościowy rozszerzalności cieplnej, współczynniki ściśliwości i Cp
Iść Gęstość podana VC = ((Objętościowy współczynnik rozszerzalności cieplnej^2)*Temperatura)/((Ściśliwość izotermiczna-Ściśliwość izentropowa)*Ciepło właściwe molowo przy stałym ciśnieniu)
Gęstość przy danym współczynniku ciśnienia termicznego, współczynnikach ściśliwości i Cv
Iść Gęstość podana TPC = ((Współczynnik ciśnienia termicznego^2)*Temperatura)/(((1/Ściśliwość izentropowa)-(1/Ściśliwość izotermiczna))*Ciepło właściwe molowo przy stałej objętości)
Gęstość podana Względna wielkość fluktuacji gęstości cząstek
Iść Gęstość ze względu na wahania = sqrt(((Względna wielkość fluktuacji/Tom))/([BoltZ]*Ściśliwość izotermiczna*Temperatura))
Gęstość gazu przy średniej prędkości i ciśnieniu w 2D
Iść Gęstość gazu przy danych AV i P = (pi*Ciśnienie gazu)/(2*((Średnia prędkość gazu)^2))
Gęstość gazu przy średniej prędkości i ciśnieniu
Iść Gęstość gazu przy danych AV i P = (8*Ciśnienie gazu)/(pi*((Średnia prędkość gazu)^2))
Gęstość gazu przy najbardziej prawdopodobnym ciśnieniu prędkości
Iść Gęstość gazu przy danym MPS = (2*Ciśnienie gazu)/((Najbardziej prawdopodobna prędkość)^2)
Gęstość gazu przy najbardziej prawdopodobnym ciśnieniu prędkości w 2D
Iść Gęstość gazu przy danym MPS = (Ciśnienie gazu)/((Najbardziej prawdopodobna prędkość)^2)
Gęstość gazu podana średnia kwadratowa prędkość i ciśnienie w 2D
Iść Gęstość gazu podana RMS i P = (2*Ciśnienie gazu)/((Prędkość średnia kwadratowa)^2)
Gęstość gazu podana średnia kwadratowa prędkość i ciśnienie
Iść Gęstość gazu podana RMS i P = (3*Ciśnienie gazu)/((Prędkość średnia kwadratowa)^2)
Gęstość gazu podana średnia kwadratowa prędkość i ciśnienie w 1D
Iść Gęstość gazu podana RMS i P = (Ciśnienie gazu)/((Prędkość średnia kwadratowa)^2)
Gęstość materiału przy podanej ściśliwości izentropowej
Iść Gęstość podana IC = 1/(Ściśliwość izentropowa*(Prędkość dźwięku^2))

Gęstość gazu podana średnia kwadratowa prędkość i ciśnienie w 2D Formułę

Gęstość gazu podana RMS i P = (2*Ciśnienie gazu)/((Prędkość średnia kwadratowa)^2)
ρRMS_P = (2*Pgas)/((CRMS)^2)

Jakie są postulaty kinetycznej teorii gazów?

1) Rzeczywista objętość cząsteczek gazu jest pomijalna w porównaniu z całkowitą objętością gazu. 2) brak siły przyciągania między cząsteczkami gazu. 3) Cząstki gazu są w ciągłym losowym ruchu. 4) Cząsteczki gazu zderzają się ze sobą oraz ze ścianami pojemnika. 5) Zderzenia są doskonale elastyczne. 6) Różne cząsteczki gazu mają różne prędkości. 7) Średnia energia kinetyczna cząsteczki gazu jest wprost proporcjonalna do temperatury bezwzględnej.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!