Gęstość materiału przy podanej ściśliwości izentropowej Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Gęstość podana IC = 1/(Ściśliwość izentropowa*(Prędkość dźwięku^2))
ρIC = 1/(KS*(c^2))
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Gęstość podana IC - (Mierzone w Kilogram na metr sześcienny) - Gęstość danego IC materiału pokazuje gęstość tego materiału w określonym danym obszarze. Przyjmuje się to jako masę na jednostkę objętości danego obiektu.
Ściśliwość izentropowa - (Mierzone w Metr kwadratowy / niuton) - Izentropowa ściśliwość to zmiana objętości spowodowana zmianą ciśnienia przy stałej entropii.
Prędkość dźwięku - (Mierzone w Metr na sekundę) - Prędkość dźwięku to odległość przebyta w jednostce czasu przez falę dźwiękową podczas rozchodzenia się w ośrodku elastycznym.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Ściśliwość izentropowa: 70 Metr kwadratowy / niuton --> 70 Metr kwadratowy / niuton Nie jest wymagana konwersja
Prędkość dźwięku: 343 Metr na sekundę --> 343 Metr na sekundę Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
ρIC = 1/(KS*(c^2)) --> 1/(70*(343^2))
Ocenianie ... ...
ρIC = 1.21426567890201E-07
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
1.21426567890201E-07 Kilogram na metr sześcienny --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
1.21426567890201E-07 1.2E-7 Kilogram na metr sześcienny <-- Gęstość podana IC
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Prerana Bakli
Uniwersytet Hawajski w Mānoa (UH Manoa), Hawaje, USA
Prerana Bakli utworzył ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Prashant Singh
KJ Somaiya College of science (KJ Somaiya), Bombaj
Prashant Singh zweryfikował ten kalkulator i 500+ więcej kalkulatorów!

13 Gęstość gazu Kalkulatory

Gęstość podana Współczynnik objętościowy rozszerzalności cieplnej, współczynniki ściśliwości i Cv
Iść Gęstość podana VC = ((Objętościowy współczynnik rozszerzalności cieplnej^2)*Temperatura)/((Ściśliwość izotermiczna-Ściśliwość izentropowa)*(Ciepło właściwe molowo przy stałej objętości+[R]))
Gęstość przy danym współczynniku ciśnienia termicznego, współczynnikach ściśliwości i Cp
Iść Gęstość podana TPC = ((Współczynnik ciśnienia termicznego^2)*Temperatura)/(((1/Ściśliwość izentropowa)-(1/Ściśliwość izotermiczna))*(Ciepło właściwe molowo przy stałym ciśnieniu-[R]))
Gęstość podana Współczynnik objętościowy rozszerzalności cieplnej, współczynniki ściśliwości i Cp
Iść Gęstość podana VC = ((Objętościowy współczynnik rozszerzalności cieplnej^2)*Temperatura)/((Ściśliwość izotermiczna-Ściśliwość izentropowa)*Ciepło właściwe molowo przy stałym ciśnieniu)
Gęstość przy danym współczynniku ciśnienia termicznego, współczynnikach ściśliwości i Cv
Iść Gęstość podana TPC = ((Współczynnik ciśnienia termicznego^2)*Temperatura)/(((1/Ściśliwość izentropowa)-(1/Ściśliwość izotermiczna))*Ciepło właściwe molowo przy stałej objętości)
Gęstość podana Względna wielkość fluktuacji gęstości cząstek
Iść Gęstość ze względu na wahania = sqrt(((Względna wielkość fluktuacji/Tom))/([BoltZ]*Ściśliwość izotermiczna*Temperatura))
Gęstość gazu przy średniej prędkości i ciśnieniu w 2D
Iść Gęstość gazu przy danych AV i P = (pi*Ciśnienie gazu)/(2*((Średnia prędkość gazu)^2))
Gęstość gazu przy średniej prędkości i ciśnieniu
Iść Gęstość gazu przy danych AV i P = (8*Ciśnienie gazu)/(pi*((Średnia prędkość gazu)^2))
Gęstość gazu przy najbardziej prawdopodobnym ciśnieniu prędkości
Iść Gęstość gazu przy danym MPS = (2*Ciśnienie gazu)/((Najbardziej prawdopodobna prędkość)^2)
Gęstość gazu przy najbardziej prawdopodobnym ciśnieniu prędkości w 2D
Iść Gęstość gazu przy danym MPS = (Ciśnienie gazu)/((Najbardziej prawdopodobna prędkość)^2)
Gęstość gazu podana średnia kwadratowa prędkość i ciśnienie w 2D
Iść Gęstość gazu podana RMS i P = (2*Ciśnienie gazu)/((Prędkość średnia kwadratowa)^2)
Gęstość gazu podana średnia kwadratowa prędkość i ciśnienie
Iść Gęstość gazu podana RMS i P = (3*Ciśnienie gazu)/((Prędkość średnia kwadratowa)^2)
Gęstość gazu podana średnia kwadratowa prędkość i ciśnienie w 1D
Iść Gęstość gazu podana RMS i P = (Ciśnienie gazu)/((Prędkość średnia kwadratowa)^2)
Gęstość materiału przy podanej ściśliwości izentropowej
Iść Gęstość podana IC = 1/(Ściśliwość izentropowa*(Prędkość dźwięku^2))

Gęstość materiału przy podanej ściśliwości izentropowej Formułę

Gęstość podana IC = 1/(Ściśliwość izentropowa*(Prędkość dźwięku^2))
ρIC = 1/(KS*(c^2))

Jakie są postulaty kinetycznej teorii gazów?

1) Rzeczywista objętość cząsteczek gazu jest pomijalna w porównaniu z całkowitą objętością gazu. 2) brak siły przyciągania między cząsteczkami gazu. 3) Cząstki gazu są w ciągłym losowym ruchu. 4) Cząsteczki gazu zderzają się ze sobą oraz ze ścianami pojemnika. 5) Zderzenia są doskonale elastyczne. 6) Różne cząsteczki gazu mają różne prędkości. 7) Średnia energia kinetyczna cząsteczki gazu jest wprost proporcjonalna do temperatury bezwzględnej.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!