Głębokość skrawania przy użyciu średniego wzrostu temperatury wiórów z wtórnego odkształcenia Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Głębokość cięcia = Szybkość wytwarzania ciepła w wtórnej strefie ścinania/(Specyficzna pojemność cieplna przedmiotu obrabianego*Gęstość obrabianego przedmiotu*Prędkość cięcia*Niezdeformowana grubość wiórów*Średni wzrost temperatury wiórów w wtórnej strefie ścinania)
dcut = Pf/(C*ρwork piece*Vcutting*ac*θf)
Ta formuła używa 7 Zmienne
Używane zmienne
Głębokość cięcia - (Mierzone w Metr) - Głębokość skrawania to trzeciorzędny ruch skrawania, który zapewnia niezbędną głębokość materiału, która jest wymagana do usunięcia podczas obróbki. Zwykle podaje się go w trzecim kierunku prostopadłym.
Szybkość wytwarzania ciepła w wtórnej strefie ścinania - (Mierzone w Wat) - Szybkość wytwarzania ciepła w wtórnej strefie ścinania to szybkość wytwarzania ciepła w obszarze otaczającym obszar styku wiór-narzędzie.
Specyficzna pojemność cieplna przedmiotu obrabianego - (Mierzone w Dżul na kilogram na K) - Specyficzna pojemność cieplna przedmiotu obrabianego to ilość ciepła na jednostkę masy wymagana do podniesienia temperatury o jeden stopień Celsjusza.
Gęstość obrabianego przedmiotu - (Mierzone w Kilogram na metr sześcienny) - Gęstość przedmiotu obrabianego to stosunek masy do jednostki objętości materiału przedmiotu obrabianego.
Prędkość cięcia - (Mierzone w Metr na sekundę) - Prędkość skrawania definiuje się jako prędkość, z jaką praca porusza się względem narzędzia (zwykle mierzona w stopach na minutę).
Niezdeformowana grubość wiórów - (Mierzone w Metr) - Grubość niezdeformowanego wióra podczas frezowania jest definiowana jako odległość między dwiema kolejnymi powierzchniami skrawania.
Średni wzrost temperatury wiórów w wtórnej strefie ścinania - (Mierzone w kelwin) - Średni wzrost temperatury wiórów w wtórnej strefie ścinania jest definiowany jako wielkość wzrostu temperatury w wtórnej strefie ścinania.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Szybkość wytwarzania ciepła w wtórnej strefie ścinania: 400 Wat --> 400 Wat Nie jest wymagana konwersja
Specyficzna pojemność cieplna przedmiotu obrabianego: 502 Dżul na kilogram na K --> 502 Dżul na kilogram na K Nie jest wymagana konwersja
Gęstość obrabianego przedmiotu: 7200 Kilogram na metr sześcienny --> 7200 Kilogram na metr sześcienny Nie jest wymagana konwersja
Prędkość cięcia: 2 Metr na sekundę --> 2 Metr na sekundę Nie jest wymagana konwersja
Niezdeformowana grubość wiórów: 0.25 Milimetr --> 0.00025 Metr (Sprawdź konwersję tutaj)
Średni wzrost temperatury wiórów w wtórnej strefie ścinania: 88.5 Stopień Celsjusza --> 88.5 kelwin (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
dcut = Pf/(C*ρwork piece*Vcutting*acf) --> 400/(502*7200*2*0.00025*88.5)
Ocenianie ... ...
dcut = 0.00250098163529185
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.00250098163529185 Metr -->2.50098163529185 Milimetr (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
2.50098163529185 2.500982 Milimetr <-- Głębokość cięcia
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Parul Keshav
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Srinagar
Parul Keshav utworzył ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Kumar Siddhant
Indyjski Instytut Technologii Informacyjnych, Projektowania i Produkcji (IIITDM), Jabalpur
Kumar Siddhant zweryfikował ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!

18 Temperatury w obróbce metali Kalkulatory

Grubość niezdeformowanego wióra przy średnim wzroście temperatury materiału pod podstawową strefą ścinania
Iść Niezdeformowana grubość wiórów = ((1-Frakcja ciepła przewodzonego do przedmiotu obrabianego)*Szybkość wytwarzania ciepła w pierwotnej strefie ścinania)/(Gęstość obrabianego przedmiotu*Specyficzna pojemność cieplna przedmiotu obrabianego*Prędkość cięcia*Średni wzrost temperatury*Głębokość cięcia)
Gęstość materiału przy użyciu średniego wzrostu temperatury materiału pod pierwotną strefą ścinania
Iść Gęstość obrabianego przedmiotu = ((1-Frakcja ciepła przewodzonego do przedmiotu obrabianego)*Szybkość wytwarzania ciepła w pierwotnej strefie ścinania)/(Średni wzrost temperatury*Specyficzna pojemność cieplna przedmiotu obrabianego*Prędkość cięcia*Niezdeformowana grubość wiórów*Głębokość cięcia)
Szybkość skrawania przy średnim wzroście temperatury materiału pod podstawową strefą ścinania
Iść Prędkość cięcia = ((1-Frakcja ciepła przewodzonego do przedmiotu obrabianego)*Szybkość wytwarzania ciepła w pierwotnej strefie ścinania)/(Gęstość obrabianego przedmiotu*Specyficzna pojemność cieplna przedmiotu obrabianego*Średni wzrost temperatury*Niezdeformowana grubość wiórów*Głębokość cięcia)
Ciepło właściwe przy średnim wzroście temperatury materiału pod pierwotną strefą ścinania
Iść Specyficzna pojemność cieplna przedmiotu obrabianego = ((1-Frakcja ciepła przewodzonego do przedmiotu obrabianego)*Szybkość wytwarzania ciepła w pierwotnej strefie ścinania)/(Gęstość obrabianego przedmiotu*Średni wzrost temperatury*Prędkość cięcia*Niezdeformowana grubość wiórów*Głębokość cięcia)
Głębokość cięcia przy średnim wzroście temperatury materiału pod główną strefą ścinania
Iść Głębokość cięcia = ((1-Frakcja ciepła przewodzonego do przedmiotu obrabianego)*Szybkość wytwarzania ciepła w pierwotnej strefie ścinania)/(Gęstość obrabianego przedmiotu*Specyficzna pojemność cieplna przedmiotu obrabianego*Prędkość cięcia*Niezdeformowana grubość wiórów*Średni wzrost temperatury)
Niezdeformowana grubość wióra przy użyciu średniego wzrostu temperatury wióra z wtórnego odkształcenia
Iść Niezdeformowana grubość wiórów = Szybkość wytwarzania ciepła w wtórnej strefie ścinania/(Specyficzna pojemność cieplna przedmiotu obrabianego*Gęstość obrabianego przedmiotu*Prędkość cięcia*Średni wzrost temperatury wiórów w wtórnej strefie ścinania*Głębokość cięcia)
Ciepło właściwe z wykorzystaniem średniego wzrostu temperatury wiórów z wtórnego odkształcenia
Iść Specyficzna pojemność cieplna przedmiotu obrabianego = Szybkość wytwarzania ciepła w wtórnej strefie ścinania/(Średni wzrost temperatury wiórów w wtórnej strefie ścinania*Gęstość obrabianego przedmiotu*Prędkość cięcia*Niezdeformowana grubość wiórów*Głębokość cięcia)
Głębokość skrawania przy użyciu średniego wzrostu temperatury wiórów z wtórnego odkształcenia
Iść Głębokość cięcia = Szybkość wytwarzania ciepła w wtórnej strefie ścinania/(Specyficzna pojemność cieplna przedmiotu obrabianego*Gęstość obrabianego przedmiotu*Prędkość cięcia*Niezdeformowana grubość wiórów*Średni wzrost temperatury wiórów w wtórnej strefie ścinania)
Prędkość skrawania przy użyciu średniego wzrostu temperatury wiórów z wtórnego odkształcenia
Iść Prędkość cięcia = Szybkość wytwarzania ciepła w wtórnej strefie ścinania/(Specyficzna pojemność cieplna przedmiotu obrabianego*Gęstość obrabianego przedmiotu*Średni wzrost temperatury wiórów w wtórnej strefie ścinania*Niezdeformowana grubość wiórów*Głębokość cięcia)
Gęstość materiału przy użyciu średniego wzrostu temperatury wiórów z wtórnego odkształcenia
Iść Gęstość obrabianego przedmiotu = Szybkość wytwarzania ciepła w wtórnej strefie ścinania/(Specyficzna pojemność cieplna przedmiotu obrabianego*Średni wzrost temperatury wiórów w wtórnej strefie ścinania*Prędkość cięcia*Niezdeformowana grubość wiórów*Głębokość cięcia)
Początkowa temperatura przedmiotu obrabianego przy użyciu maksymalnej temperatury w strefie wtórnego odkształcenia
Iść Temperatura początkowa przedmiotu obrabianego = Maksymalna temperatura w wiórach w strefie wtórnego odkształcenia-Wzrost temperatury przy wtórnym odkształceniu-Wzrost temperatury w pierwotnym odkształceniu
Maksymalna temperatura w strefie wtórnego odkształcenia
Iść Maksymalna temperatura w wiórach w strefie wtórnego odkształcenia = Wzrost temperatury przy wtórnym odkształceniu+Wzrost temperatury w pierwotnym odkształceniu+Temperatura początkowa przedmiotu obrabianego
Szybkość przewodzenia ciepła do przedmiotu obrabianego przy podanej całkowitej szybkości wytwarzania ciepła
Iść Szybkość przewodzenia ciepła do przedmiotu obrabianego = Całkowite tempo wytwarzania ciepła podczas skrawania metalu-Szybkość transportu ciepła przez chip-Szybkość przewodzenia ciepła do narzędzia
Szybkość przewodzenia ciepła do narzędzia podana całkowita szybkość wytwarzania ciepła
Iść Szybkość przewodzenia ciepła do narzędzia = Całkowite tempo wytwarzania ciepła podczas skrawania metalu-Szybkość transportu ciepła przez chip-Szybkość przewodzenia ciepła do przedmiotu obrabianego
Szybkość transportu ciepła przez chip podana całkowita szybkość wytwarzania ciepła
Iść Szybkość transportu ciepła przez chip = Całkowite tempo wytwarzania ciepła podczas skrawania metalu-Szybkość przewodzenia ciepła do przedmiotu obrabianego-Szybkość przewodzenia ciepła do narzędzia
Długość źródła ciepła na grubość wióra przy maksymalnym wzroście temperatury w wtórnej strefie ścinania
Iść Długość źródła ciepła na grubość wióra = Numer termiczny/((Maksymalna temperatura w wiórach w strefie wtórnego odkształcenia/(Średni wzrost temperatury wiórów w wtórnej strefie ścinania*1.13))^2)
Liczba termiczna przy maksymalnym wzroście temperatury w chipie w strefie wtórnego odkształcenia
Iść Numer termiczny = Długość źródła ciepła na grubość wióra*((Maksymalna temperatura w wiórach w strefie wtórnego odkształcenia/(Średni wzrost temperatury wiórów w wtórnej strefie ścinania*1.13))^2)
Szybkość zużycia energii przy użyciu szybkości wytwarzania ciepła podczas obróbki
Iść Szybkość zużycia energii podczas obróbki = Szybkość wytwarzania ciepła w pierwotnej strefie ścinania+Szybkość wytwarzania ciepła w wtórnej strefie ścinania

Głębokość skrawania przy użyciu średniego wzrostu temperatury wiórów z wtórnego odkształcenia Formułę

Głębokość cięcia = Szybkość wytwarzania ciepła w wtórnej strefie ścinania/(Specyficzna pojemność cieplna przedmiotu obrabianego*Gęstość obrabianego przedmiotu*Prędkość cięcia*Niezdeformowana grubość wiórów*Średni wzrost temperatury wiórów w wtórnej strefie ścinania)
dcut = Pf/(C*ρwork piece*Vcutting*ac*θf)

Jaka jest głębokość skrawania i jak jest określana?

Jest to całkowita ilość metalu usuwanego podczas jednego przejścia narzędzia tnącego. Jest wyrażona w mm. Może się różnić i zależeć od rodzaju narzędzia i materiału obrabianego. Matematycznie to połowa różnicy średnic. Głębokość skrawania (t) to prostopadła odległość mierzona od obrabianej powierzchni do nieobrobionej powierzchni przedmiotu obrabianego.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!