Głębokość penetracji pocisku w element betonowy o nieskończonej grubości Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Głębokość penetracji pocisku = 12*Współczynnik penetracji Beton*pocisk wag./Obszar czołowy pocisku*log10(1+Prędkość uderzenia pocisku^2/215000)
X = 12*Kp*Wm/A*log10(1+Vs^2/215000)
Ta formuła używa 1 Funkcje, 5 Zmienne
Używane funkcje
log10 - Common logarithm function (base 10), log10(Number)
Używane zmienne
Głębokość penetracji pocisku - (Mierzone w Metr) - Głębokość penetracji pocisku to penetracja i perforacja pocisku, przy założeniu, że pocisk uderza w cel.
Współczynnik penetracji Beton - Współczynnik penetracji betonu opisuje ilość cząstek betonu zmniejszoną w wyniku infiltracji cząstek zewnętrznych w wyniku efektu filtrującego przegród zewnętrznych.
pocisk wag. - (Mierzone w Kilogram) - pocisk wag. to całkowita odpowiednia masa pocisku.
Obszar czołowy pocisku - (Mierzone w Metr Kwadratowy) - Obszar czołowy pocisku to obszar rzutowany wzdłuż toru płynu do płaszczyzny prostopadłej do kierunku ruchu.
Prędkość uderzenia pocisku - (Mierzone w Metr na sekundę) - Prędkość uderzenia pocisku to prędkość, z jaką pocisk uderza w cel i przenika.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Współczynnik penetracji Beton: 0.7 --> Nie jest wymagana konwersja
pocisk wag.: 1500 Kilogram --> 1500 Kilogram Nie jest wymagana konwersja
Obszar czołowy pocisku: 20 Metr Kwadratowy --> 20 Metr Kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
Prędkość uderzenia pocisku: 155 Metr na sekundę --> 155 Metr na sekundę Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
X = 12*Kp*Wm/A*log10(1+Vs^2/215000) --> 12*0.7*1500/20*log10(1+155^2/215000)
Ocenianie ... ...
X = 28.9830661783912
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
28.9830661783912 Metr --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
28.9830661783912 28.98307 Metr <-- Głębokość penetracji pocisku
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Kaki Warun Kryszna
Instytut Technologii Mahatmy Gandhiego (MGIT), Hajdarabad
Kaki Warun Kryszna utworzył ten kalkulator i 25+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Prasana Kannan
Szkoła inżynierska Sri sivasubramaniyanadar (ssn kolegium inżynierskie), Ćennaj
Prasana Kannan zweryfikował ten kalkulator i 10+ więcej kalkulatorów!

3 Inni Kalkulatory

Głębokość penetracji pocisku w element betonowy o nieskończonej grubości
Iść Głębokość penetracji pocisku = 12*Współczynnik penetracji Beton*pocisk wag./Obszar czołowy pocisku*log10(1+Prędkość uderzenia pocisku^2/215000)
Współczynnik tarcia
Iść Lokalny współczynnik tarcia = Naprężenie ścinające ściany/(0.5*Gęstość*(Prędkość płynu^2))
Praca wykonana przez Roots Blower
Iść Praca wykonana na cykl = 4*Tom*(Ciśnienie końcowe systemu-Początkowe ciśnienie systemu)

Głębokość penetracji pocisku w element betonowy o nieskończonej grubości Formułę

Głębokość penetracji pocisku = 12*Współczynnik penetracji Beton*pocisk wag./Obszar czołowy pocisku*log10(1+Prędkość uderzenia pocisku^2/215000)
X = 12*Kp*Wm/A*log10(1+Vs^2/215000)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!