Różnica wysokości ciśnienia cieczy lekkiej w manometrze Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Różnica wysokości ciśnienia w manometrze = Różnica poziomu cieczy w manometrze*(1-(Ciężar właściwy lżejszej cieczy/Ciężar właściwy przepływającej cieczy))
h = z'*(1-(Sl/So))
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Różnica wysokości ciśnienia w manometrze - (Mierzone w Metr) - Różnica wysokości ciśnienia w manometrze to różnica wysokości kolumn ciśnienia manometru.
Różnica poziomu cieczy w manometrze - (Mierzone w Metr) - Różnica poziomu cieczy w manometrze to różnica wysokości słupów cieczy w manometrze.
Ciężar właściwy lżejszej cieczy - Ciężar właściwy lżejszej cieczy to ciężar właściwy zapalniczki z dwóch cieczy uwzględnianych w manometrze.
Ciężar właściwy przepływającej cieczy - Ciężar właściwy przepływającej cieczy to ciężar cieczy na jednostkę objętości przepływającej przez rurkę manometru.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Różnica poziomu cieczy w manometrze: 19.8 Centymetr --> 0.198 Metr (Sprawdź konwersję tutaj)
Ciężar właściwy lżejszej cieczy: 0.7 --> Nie jest wymagana konwersja
Ciężar właściwy przepływającej cieczy: 1.01 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
h = z'*(1-(Sl/So)) --> 0.198*(1-(0.7/1.01))
Ocenianie ... ...
h = 0.0607722772277228
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.0607722772277228 Metr -->6.07722772277228 Centymetr (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
6.07722772277228 6.077228 Centymetr <-- Różnica wysokości ciśnienia w manometrze
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Maiarutselvan V
PSG College of Technology (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V utworzył ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Sanjay Krishna
Amrita School of Engineering (ASE), Vallikavu
Sanjay Krishna zweryfikował ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!

17 Kinematyka przepływu Kalkulatory

Rzeczywiste rozładowanie w Venturimeter
Iść Rzeczywiste rozładowanie przez Venturimetr = Współczynnik rozładowania Venturimetru*((Pole przekroju poprzecznego wlotu Venturimetru*Pole przekroju poprzecznego gardzieli Venturimetru)/(sqrt((Pole przekroju poprzecznego wlotu Venturimetru^2)-(Pole przekroju poprzecznego gardzieli Venturimetru^2)))*sqrt(2*[g]*Wysokość netto cieczy w Venturimetrze))
Względna prędkość płynu względem ciała przy danej sile oporu
Iść Względna prędkość płynnego ciała przeszłego = sqrt((Siła przeciągania przez płyn na ciele*2)/(Przewidywany obszar ciała*Gęstość poruszającego się płynu*Współczynnik oporu dla przepływu płynu))
Współczynnik oporu podany Siła oporu
Iść Współczynnik oporu dla przepływu płynu = (Siła przeciągania przez płyn na ciele*2)/(Przewidywany obszar ciała*Gęstość poruszającego się płynu*Względna prędkość płynnego ciała przeszłego^2)
Różnica wysokości ciśnienia cieczy lekkiej w manometrze
Iść Różnica wysokości ciśnienia w manometrze = Różnica poziomu cieczy w manometrze*(1-(Ciężar właściwy lżejszej cieczy/Ciężar właściwy przepływającej cieczy))
Różnica w wysokości podnoszenia dla cięższej cieczy w manometrze
Iść Różnica wysokości ciśnienia w manometrze = Różnica poziomu cieczy w manometrze*(Ciężar właściwy cięższej cieczy/Ciężar właściwy przepływającej cieczy-1)
Całkowita siła nacisku na dnie cylindra
Iść Siła nacisku na dół = Gęstość*9.81*pi*(Promień^2)*Wysokość cylindra+Siła nacisku na górze
Wypadkowa siła zginająca w kierunku x i y
Iść Siła wypadkowa na zgięciu rury = sqrt((Wymuszaj wzdłuż kierunku X na zgięciu rury^2)+(Wymuś kierunek Y na zgięciu rury^2))
Wysokość lub głębokość paraboloidy dla objętości powietrza
Iść Wysokość pęknięcia = ((Średnica^2)/(2*(Promień^2)))*(Długość-Początkowa wysokość cieczy)
Współczynnik rurki Pitota dla prędkości w dowolnym punkcie
Iść Współczynnik rurki Pitota = Prędkość w dowolnym punkcie rurki Pitota/(sqrt(2*9.81*Wzrost cieczy w rurce Pitota))
Prędkość w dowolnym punkcie dla współczynnika rurki Pitota
Iść Prędkość w dowolnym punkcie rurki Pitota = Współczynnik rurki Pitota*sqrt(2*9.81*Wzrost cieczy w rurce Pitota)
Całkowita siła nacisku na górze cylindra
Iść Siła nacisku na górze = (Gęstość cieczy/4)*(Prędkość kątowa^2)*pi*(Promień^4)
Wypadkowa prędkość dla dwóch składowych prędkości
Iść Wynikowa prędkość = sqrt((Składnik prędkości w U^2)+(Składowa prędkości w V^2))
Prędkość kątowa wiru przy użyciu głębokości paraboli
Iść Prędkość kątowa = sqrt((Głębokość paraboli*2*9.81)/(Promień^2))
Opór powietrza Siła
Iść Opór powietrza = Stała powietrza*Prędkość^2
Głębokość paraboli uformowanej na swobodnej powierzchni wody
Iść Głębokość paraboli = ((Prędkość kątowa^2)*(Promień^2))/(2*9.81)
Szybkość przepływu lub rozładowania
Iść Szybkość przepływu = Powierzchnia przekroju*Średnia prędkość
Prędkość cząstek płynu
Iść Prędkość cząstek płynu = Przemieszczenie/Całkowity czas

Różnica wysokości ciśnienia cieczy lekkiej w manometrze Formułę

Różnica wysokości ciśnienia w manometrze = Różnica poziomu cieczy w manometrze*(1-(Ciężar właściwy lżejszej cieczy/Ciężar właściwy przepływającej cieczy))
h = z'*(1-(Sl/So))

Co to jest manometr?

Do pomiaru ciśnienia cieczy lub gazów służy manometr. PCE Instruments (PCE) oferuje podręczne cyfrowe manometry, a także manometry kołnierzowe i stałe manometry do użytku w różnych praktycznych zastosowaniach do pomiaru ciśnienia.

Kiedy rozpatruje się ten przypadek dla różnicy wysokości ciśnienia?

Ten przypadek jest brany pod uwagę, gdy manometr różnicowy zawiera ciecz, która jest lżejsza od cieczy przepływającej przez rurkę.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!