Odległość od krawędzi wiodącej dla rozwiązania Blasiusa Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Odległość krawędzi czołowej dla przepływu warstwy granicznej = Grubość warstwy granicznej*sqrt(Liczba Reynoldsa dla przepływu warstwy granicznej)/4.91
x = 𝛿*sqrt(Re)/4.91
Ta formuła używa 1 Funkcje, 3 Zmienne
Używane funkcje
sqrt - Square root function, sqrt(Number)
Używane zmienne
Odległość krawędzi czołowej dla przepływu warstwy granicznej - (Mierzone w Metr) - Odległość krawędzi czołowej dla przepływu warstwy granicznej jest znana jako odległość krawędzi czołowej od końca płyty.
Grubość warstwy granicznej - (Mierzone w Metr) - Grubość warstwy granicznej to odległość normalna od ściany do punktu, w którym prędkość przepływu zasadniczo osiągnęła prędkość „asymptotyczną”.
Liczba Reynoldsa dla przepływu warstwy granicznej - Liczba Reynoldsa dla przepływu w warstwie granicznej to stosunek sił bezwładności do sił lepkości w płynie, który podlega względnemu ruchowi wewnętrznemu z powodu różnych prędkości płynu.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Grubość warstwy granicznej: 0.014 Metr --> 0.014 Metr Nie jest wymagana konwersja
Liczba Reynoldsa dla przepływu warstwy granicznej: 150000 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
x = 𝛿*sqrt(Re)/4.91 --> 0.014*sqrt(150000)/4.91
Ocenianie ... ...
x = 1.10431297040537
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
1.10431297040537 Metr --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
1.10431297040537 1.104313 Metr <-- Odległość krawędzi czołowej dla przepływu warstwy granicznej
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Maiarutselvan V
PSG College of Technology (PSGCT), Coimbatore
Maiarutselvan V utworzył ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Sanjay Krishna
Amrita School of Engineering (ASE), Vallikavu
Sanjay Krishna zweryfikował ten kalkulator i 200+ więcej kalkulatorów!

21 Przepływ warstwy granicznej Kalkulatory

Naprężenie ścinające na granicy dla turbulentnej warstwy granicznej na płaskiej płycie
Iść Naprężenie ścinające dla przepływu w warstwie granicznej = 0.0225*Gęstość płynu dla przepływu w warstwie granicznej*Prędkość strumienia swobodnego dla przepływu w warstwie granicznej^2*(Lepkość płynu dla przepływu w warstwie granicznej/(Gęstość płynu dla przepływu w warstwie granicznej*Prędkość strumienia swobodnego dla przepływu w warstwie granicznej*Grubość warstwy granicznej))^(1/4)
Szerokość płyty dla siły oporu na płycie
Iść Szerokość płyty dla przepływu warstwy granicznej = Siła przeciągania na płytce przepływowej warstwy granicznej/(0.73*Lepkość płynu dla przepływu w warstwie granicznej*Prędkość strumienia swobodnego dla przepływu w warstwie granicznej*sqrt(Liczba Reynoldsa dla przepływu warstwy granicznej))
Lepkość cieczy dla siły oporu na płycie
Iść Lepkość płynu dla przepływu w warstwie granicznej = Siła przeciągania na płytce przepływowej warstwy granicznej/(0.73*Szerokość płyty dla przepływu warstwy granicznej*Prędkość strumienia swobodnego dla przepływu w warstwie granicznej*sqrt(Liczba Reynoldsa dla przepływu warstwy granicznej))
Siła przeciągania na płycie
Iść Siła przeciągania na płytce przepływowej warstwy granicznej = 0.73*Szerokość płyty dla przepływu warstwy granicznej*Lepkość płynu dla przepływu w warstwie granicznej*Prędkość strumienia swobodnego dla przepływu w warstwie granicznej*sqrt(Liczba Reynoldsa dla przepływu warstwy granicznej)
Pole powierzchni dla średniego współczynnika oporu
Iść Obszar powierzchni dla przepływu warstwy granicznej = Siła przeciągania na płytce przepływowej warstwy granicznej/(1/2*Współczynnik oporu dla przepływu warstwy granicznej*Gęstość płynu dla przepływu w warstwie granicznej*Prędkość strumienia swobodnego dla przepływu w warstwie granicznej^2)
Średni współczynnik oporu dla siły oporu
Iść Współczynnik oporu dla przepływu warstwy granicznej = Siła przeciągania na płytce przepływowej warstwy granicznej/(1/2*Gęstość płynu dla przepływu w warstwie granicznej*Obszar powierzchni dla przepływu warstwy granicznej*Prędkość strumienia swobodnego dla przepływu w warstwie granicznej^2)
Siła oporu dla średniego współczynnika oporu
Iść Siła przeciągania na płytce przepływowej warstwy granicznej = 1/2*Współczynnik oporu dla przepływu warstwy granicznej*Gęstość płynu dla przepływu w warstwie granicznej*Obszar powierzchni dla przepływu warstwy granicznej*Prędkość strumienia swobodnego dla przepływu w warstwie granicznej^2
Liczba Reynoldsa dla siły oporu na płycie
Iść Liczba Reynoldsa dla przepływu warstwy granicznej = (Siła przeciągania na płytce przepływowej warstwy granicznej/(0.73*Szerokość płyty dla przepływu warstwy granicznej*Lepkość płynu dla przepływu w warstwie granicznej*Prędkość strumienia swobodnego dla przepływu w warstwie granicznej))^2
Długość płytki dla liczby Reynoldsa
Iść Długość płyty dla przepływu warstwy granicznej = (Liczba Reynoldsa dla przepływu warstwy granicznej*Lepkość płynu dla przepływu w warstwie granicznej)/(Gęstość płynu dla przepływu w warstwie granicznej*Prędkość strumienia swobodnego dla przepływu w warstwie granicznej)
Prędkość płynu dla liczby Reynoldsa
Iść Prędkość strumienia swobodnego dla przepływu w warstwie granicznej = (Liczba Reynoldsa dla przepływu warstwy granicznej*Lepkość płynu dla przepływu w warstwie granicznej)/(Gęstość płynu dla przepływu w warstwie granicznej*Długość płyty dla przepływu warstwy granicznej)
Liczba Reynoldsa na końcu płyty
Iść Liczba Reynoldsa dla przepływu warstwy granicznej = (Gęstość płynu dla przepływu w warstwie granicznej*Prędkość strumienia swobodnego dla przepływu w warstwie granicznej*Długość płyty dla przepływu warstwy granicznej)/Lepkość płynu dla przepływu w warstwie granicznej
Prędkość strumienia swobodnego dla lokalnego współczynnika oporu
Iść Prędkość strumienia swobodnego dla przepływu w warstwie granicznej = sqrt(Naprężenie ścinające dla przepływu w warstwie granicznej/(1/2*Gęstość płynu dla przepływu w warstwie granicznej*Lokalny współczynnik oporu dla warstwy granicznej))
Lokalny współczynnik oporu dla naprężenia ścinającego
Iść Lokalny współczynnik oporu dla warstwy granicznej = Naprężenie ścinające dla przepływu w warstwie granicznej/(1/2*Gęstość płynu dla przepływu w warstwie granicznej*Prędkość strumienia swobodnego dla przepływu w warstwie granicznej^2)
Naprężenie ścinające dla lokalnego współczynnika oporu
Iść Naprężenie ścinające dla przepływu w warstwie granicznej = 1/2*Lokalny współczynnik oporu dla warstwy granicznej*Gęstość płynu dla przepływu w warstwie granicznej*Prędkość strumienia swobodnego dla przepływu w warstwie granicznej^2
Grubość warstwy granicznej rozwiązania Blasiusa
Iść Grubość warstwy granicznej = (4.91*Odległość krawędzi czołowej dla przepływu warstwy granicznej)/(sqrt(Liczba Reynoldsa dla przepływu warstwy granicznej))
Grubość warstwy granicznej
Iść Grubość warstwy granicznej = (5.48*Odległość krawędzi czołowej dla przepływu warstwy granicznej)/(sqrt(Liczba Reynoldsa dla przepływu warstwy granicznej))
Odległość od krawędzi czołowej
Iść Odległość krawędzi czołowej dla przepływu warstwy granicznej = Grubość warstwy granicznej*(sqrt(Liczba Reynoldsa dla przepływu warstwy granicznej))/5.48
Odległość od krawędzi wiodącej dla rozwiązania Blasiusa
Iść Odległość krawędzi czołowej dla przepływu warstwy granicznej = Grubość warstwy granicznej*sqrt(Liczba Reynoldsa dla przepływu warstwy granicznej)/4.91
Współczynnik oporu dla rozwiązania Blasiusa
Iść Współczynnik oporu dla przepływu warstwy granicznej = 1.328/(sqrt(Liczba Reynoldsa dla przepływu warstwy granicznej))
Współczynnik oporu dla liczby Reynoldsa
Iść Współczynnik oporu dla przepływu warstwy granicznej = 1.46/sqrt(Liczba Reynoldsa dla przepływu warstwy granicznej)
Liczba Reynoldsa dla współczynnika oporu w rozwiązaniu Blasiusa
Iść Liczba Reynoldsa dla przepływu warstwy granicznej = (1.328/Współczynnik oporu dla przepływu warstwy granicznej)^2

Odległość od krawędzi wiodącej dla rozwiązania Blasiusa Formułę

Odległość krawędzi czołowej dla przepływu warstwy granicznej = Grubość warstwy granicznej*sqrt(Liczba Reynoldsa dla przepływu warstwy granicznej)/4.91
x = 𝛿*sqrt(Re)/4.91

Jaka jest liczba Reynoldsa w przepływie warstwy granicznej?

Liczba Reynoldsa to stosunek sił bezwładności do sił lepkości w płynie, który jest poddawany względnemu ruchowi wewnętrznemu z powodu różnych prędkości płynu. Obszar, w którym te siły zmieniają zachowanie, jest nazywany warstwą graniczną, na przykład powierzchnia graniczna we wnętrzu rury.

Jakie są dwa rodzaje przepływu związane z warstwą graniczną?

Istnieją dwa różne rodzaje przepływu warstwy granicznej: laminarny i turbulentny. Granica laminarna jest bardzo płynnym przepływem, podczas gdy burzliwa warstwa graniczna zawiera wiry lub „wiry”. Przepływ laminarny stwarza mniejszy opór tarcia skóry niż przepływ turbulentny, ale jest mniej stabilny.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!