Odległość od początku przy danej sile przywracania i stałej K Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Przebyty dystans = -Siła regeneracji/Stała wiosenna
D = -Frestoring/K
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Przebyty dystans - (Mierzone w Metr) - Przebyta odległość określa, jaką drogę przebył obiekt, aby dotrzeć do celu w danym okresie.
Siła regeneracji - (Mierzone w Newton) - Siła przywracająca to siła, która działa w celu doprowadzenia ciała do pozycji równowagi.
Stała wiosenna - Stała sprężystości to siła potrzebna do rozciągnięcia lub ściśnięcia sprężyny, podzielona przez odległość, o jaką sprężyna się wydłuża lub skraca.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Siła regeneracji: 12.2 Newton --> 12.2 Newton Nie jest wymagana konwersja
Stała wiosenna: 10 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
D = -Frestoring/K --> -12.2/10
Ocenianie ... ...
D = -1.22
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
-1.22 Metr --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
-1.22 Metr <-- Przebyty dystans
(Obliczenie zakończone za 00.098 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Dipto Mandal
Indyjski Instytut Technologii Informacyjnych (IIIT), Guwahati
Dipto Mandal utworzył ten kalkulator i 25+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Anshika Arya
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Hamirpur
Anshika Arya zweryfikował ten kalkulator i 2500+ więcej kalkulatorów!

3 Dystans Kalkulatory

Przebyta odległość przy danej prędkości
Iść Przebyty dystans = sqrt(Odległość przebyta, gdy prędkość wynosi 0^2-Prędkość^2/Częstotliwość kątowa^2)
Całkowita przebyta odległość przy danej prędkości i częstotliwości kątowej
Iść Całkowity przebyty dystans = (Prędkość^2)/(Częstotliwość kątowa^2)
Odległość od początku przy danej sile przywracania i stałej K
Iść Przebyty dystans = -Siła regeneracji/Stała wiosenna

Odległość od początku przy danej sile przywracania i stałej K Formułę

Przebyty dystans = -Siła regeneracji/Stała wiosenna
D = -Frestoring/K

Co to jest SHM?

Prosty ruch harmoniczny definiuje się jako okresowy ruch punktu wzdłuż linii prostej, tak że jego przyspieszenie jest zawsze w kierunku stałego punktu na tej linii i jest proporcjonalne do jego odległości od tego punktu.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!