Przebyta odległość przy danej prędkości Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Przebyty dystans = sqrt(Odległość przebyta, gdy prędkość wynosi 0^2-Prędkość^2/Częstotliwość kątowa^2)
D = sqrt(D0^2-v^2/ω^2)
Ta formuła używa 1 Funkcje, 4 Zmienne
Używane funkcje
sqrt - Square root function, sqrt(Number)
Używane zmienne
Przebyty dystans - (Mierzone w Metr) - Przebyta odległość określa, jaką drogę przebył obiekt, aby dotrzeć do celu w danym okresie.
Odległość przebyta, gdy prędkość wynosi 0 - (Mierzone w Metr) - Odległość przebyta, gdy prędkość wynosi 0, to odległość przebyta przez cząstkę, gdy traci ona całą swoją energię i zatrzymuje się po przebyciu określonej odległości.
Prędkość - (Mierzone w Metr na sekundę) - Prędkość jest wielkością wektorową (ma zarówno wartość, jak i kierunek) i jest szybkością zmiany położenia obiektu w czasie.
Częstotliwość kątowa - (Mierzone w Herc) - Częstotliwość kątowa stale powtarzającego się zjawiska wyrażona w radianach na sekundę.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Odległość przebyta, gdy prędkość wynosi 0: 70 Metr --> 70 Metr Nie jest wymagana konwersja
Prędkość: 60 Metr na sekundę --> 60 Metr na sekundę Nie jest wymagana konwersja
Częstotliwość kątowa: 10.28 Rewolucja na sekundę --> 10.28 Herc (Sprawdź konwersję tutaj)
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
D = sqrt(D0^2-v^2/ω^2) --> sqrt(70^2-60^2/10.28^2)
Ocenianie ... ...
D = 69.7562497705381
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
69.7562497705381 Metr --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
69.7562497705381 69.75625 Metr <-- Przebyty dystans
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Dipto Mandal
Indyjski Instytut Technologii Informacyjnych (IIIT), Guwahati
Dipto Mandal utworzył ten kalkulator i 25+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Anshika Arya
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Hamirpur
Anshika Arya zweryfikował ten kalkulator i 2500+ więcej kalkulatorów!

3 Dystans Kalkulatory

Przebyta odległość przy danej prędkości
Iść Przebyty dystans = sqrt(Odległość przebyta, gdy prędkość wynosi 0^2-Prędkość^2/Częstotliwość kątowa^2)
Całkowita przebyta odległość przy danej prędkości i częstotliwości kątowej
Iść Całkowity przebyty dystans = (Prędkość^2)/(Częstotliwość kątowa^2)
Odległość od początku przy danej sile przywracania i stałej K
Iść Przebyty dystans = -Siła regeneracji/Stała wiosenna

Przebyta odległość przy danej prędkości Formułę

Przebyty dystans = sqrt(Odległość przebyta, gdy prędkość wynosi 0^2-Prędkość^2/Częstotliwość kątowa^2)
D = sqrt(D0^2-v^2/ω^2)

Co to jest SHM?

SHM definiuje się jako okresowy ruch punktu wzdłuż linii prostej, tak że jego przyspieszenie jest zawsze w kierunku stałego punktu na tej linii i jest proporcjonalne do jego odległości od tego punktu.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!