Obliczanie dawki dla pożądanego stężenia w stanie stacjonarnym i biodostępności Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Kalibracja dawki Stan stacjonarny = Stężenie leku w stanie stacjonarnym*Lek na odprawę*Interwał dawkowania Stan stacjonarny/Biodostępność Stan stacjonarny
Dss = Css*Cd*τ/F
Ta formuła używa 5 Zmienne
Używane zmienne
Kalibracja dawki Stan stacjonarny - (Mierzone w Kilogram) - Dose Cal Stan stacjonarny reprezentuje ilość leku, którą należy podać, aby osiągnąć pożądane stężenie w stanie stacjonarnym (Css).
Stężenie leku w stanie stacjonarnym - (Mierzone w Kilogram na metr sześcienny) - Stężenie leku w stanie stacjonarnym oznacza pożądane stężenie leku w organizmie w stanie stacjonarnym. Reprezentuje docelowe stężenie, jakie chcesz osiągnąć dla leku.
Lek na odprawę - (Mierzone w Metr sześcienny na sekundę) - Klirens leku można zdefiniować jako szybkość, z jaką lek jest usuwany z organizmu, i można go obliczyć za pomocą iloczynu Vd i K.
Interwał dawkowania Stan stacjonarny - (Mierzone w Drugi) - Stan równowagi między dawkami oznacza odstęp czasu między kolejnymi dawkami leku. Jest to czas potrzebny na jeden pełny cykl dozowania.
Biodostępność Stan stacjonarny - Stan stacjonarny biodostępności odnosi się do proporcji podanej dawki leku lub substancji, która dostaje się do krwioobiegu i staje się dostępna do wywierania efektu terapeutycznego.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Stężenie leku w stanie stacjonarnym: 10 Miligram na litr --> 0.01 Kilogram na metr sześcienny (Sprawdź konwersję tutaj)
Lek na odprawę: 50 Mililitr na minutę --> 8.33333333333333E-07 Metr sześcienny na sekundę (Sprawdź konwersję tutaj)
Interwał dawkowania Stan stacjonarny: 8 Godzina --> 28800 Drugi (Sprawdź konwersję tutaj)
Biodostępność Stan stacjonarny: 0.8 --> Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Dss = Css*Cd*τ/F --> 0.01*8.33333333333333E-07*28800/0.8
Ocenianie ... ...
Dss = 0.0003
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.0003 Kilogram -->300 Miligram (Sprawdź konwersję tutaj)
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
300 Miligram <-- Kalibracja dawki Stan stacjonarny
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez swapnalijadhav
idealny instytutfarmacji (ip), Maharasztra
swapnalijadhav utworzył ten kalkulator i 10+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Soupayan banerjee
Narodowy Uniwersytet Nauk Sądowych (NUJS), Kalkuta
Soupayan banerjee zweryfikował ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!

5 Stężenie w stanie stacjonarnym Kalkulatory

Obliczanie dawki dla pożądanego stężenia w stanie stacjonarnym i biodostępności
Iść Kalibracja dawki Stan stacjonarny = Stężenie leku w stanie stacjonarnym*Lek na odprawę*Interwał dawkowania Stan stacjonarny/Biodostępność Stan stacjonarny
Regulacja odstępu między dawkami dla pożądanego stężenia w stanie stacjonarnym
Iść Interwał dawkowania Stan stacjonarny = Biodostępność Stan stacjonarny*Kalibracja dawki Stan stacjonarny/Stężenie leku w stanie stacjonarnym*Lek na odprawę
Obliczanie biodostępności dla pożądanego stężenia w stanie stacjonarnym
Iść Biodostępność Stan stacjonarny = Stężenie leku w stanie stacjonarnym*Kalibracja dawki Stan stacjonarny*Interwał dawkowania Stan stacjonarny/Lek na odprawę
Zezwolenie na pożądane stężenie w stanie ustalonym
Iść Lek na odprawę = Biodostępność Stan stacjonarny*Kalibracja dawki Stan stacjonarny/Stężenie leku w stanie stacjonarnym*Interwał dawkowania Stan stacjonarny
Obliczanie dawki dla pożądanego stężenia w stanie stacjonarnym
Iść Kalibracja dawki Stan stacjonarny = Stężenie leku w stanie stacjonarnym*Lek na odprawę*Interwał dawkowania Stan stacjonarny

Obliczanie dawki dla pożądanego stężenia w stanie stacjonarnym i biodostępności Formułę

Kalibracja dawki Stan stacjonarny = Stężenie leku w stanie stacjonarnym*Lek na odprawę*Interwał dawkowania Stan stacjonarny/Biodostępność Stan stacjonarny
Dss = Css*Cd*τ/F
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!