Efektywny współczynnik przenikania ciepła dla zmienności Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Efektywny współczynnik przenikania ciepła = Konwekcyjne przenikanie ciepła Współczynnik energii słonecznej*(1+(2*Wysokość płetwy*Skuteczność płetw*Konwekcyjne przenikanie ciepła Współczynnik żeber solarnych)/(Odległość między płetwami*Konwekcyjne przenikanie ciepła Współczynnik energii słonecznej))+(Równoważny współczynnik przenikania ciepła przez promieniowanie*Konwekcyjny współczynnik przenikania ciepła dna słonecznego)/(Równoważny współczynnik przenikania ciepła przez promieniowanie+Konwekcyjny współczynnik przenikania ciepła dna słonecznego)
he = hfp*(1+(2*Lf*Φf*hff)/(W*hfp))+(hr*hfb)/(hr+hfb)
Ta formuła używa 8 Zmienne
Używane zmienne
Efektywny współczynnik przenikania ciepła - (Mierzone w Wat na metr kwadratowy na kelwin) - Efektywny współczynnik przenikania ciepła definiowany jest jako współczynnik przenikania ciepła pomiędzy płytą absorbera a strumieniem powietrza.
Konwekcyjne przenikanie ciepła Współczynnik energii słonecznej - (Mierzone w Wat na metr kwadratowy na kelwin) - Współczynnik przenikania ciepła przez konwekcję energii słonecznej to współczynnik przenikania ciepła pomiędzy płytą absorbera a strumieniem powietrza.
Wysokość płetwy - (Mierzone w Metr) - Wysokość płetwy jest definiowana jako wysokość płetwy od podstawy do góry.
Skuteczność płetw - Efektywność żebra to stosunek szybkości wymiany ciepła przy użyciu żebra do szybkości wymiany ciepła bez żebra.
Konwekcyjne przenikanie ciepła Współczynnik żeber solarnych - (Mierzone w Wat na metr kwadratowy na kelwin) - Współczynnik przenikania ciepła przez konwekcję Współczynnik przenikania ciepła płetwy solarnej jest definiowany jako współczynnik przenikania ciepła pomiędzy powierzchnią żebra a strumieniem powietrza.
Odległość między płetwami - (Mierzone w Metr) - Odległość między płetwami jest definiowana jako odległość między dwoma płetwami mierzona od ich środka.
Równoważny współczynnik przenikania ciepła przez promieniowanie - (Mierzone w Wat na metr kwadratowy na kelwin) - Równoważny współczynnik przenikania ciepła przez promieniowanie jest zdefiniowany jako całkowity współczynnik przenikania ciepła, który mówi, jak dobrze ciepło jest przewodzone przez szereg odpornych mediów.
Konwekcyjny współczynnik przenikania ciepła dna słonecznego - (Mierzone w Wat na metr kwadratowy na kelwin) - Konwekcyjny współczynnik przenikania ciepła dna solarnego to współczynnik przenikania ciepła pomiędzy dolną płytą a strumieniem powietrza.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Konwekcyjne przenikanie ciepła Współczynnik energii słonecznej: 4.5 Wat na metr kwadratowy na kelwin --> 4.5 Wat na metr kwadratowy na kelwin Nie jest wymagana konwersja
Wysokość płetwy: 12 Milimetr --> 0.012 Metr (Sprawdź konwersję tutaj)
Skuteczność płetw: 0.1 --> Nie jest wymagana konwersja
Konwekcyjne przenikanie ciepła Współczynnik żeber solarnych: 1.9 Wat na metr kwadratowy na kelwin --> 1.9 Wat na metr kwadratowy na kelwin Nie jest wymagana konwersja
Odległość między płetwami: 30 Milimetr --> 0.03 Metr (Sprawdź konwersję tutaj)
Równoważny współczynnik przenikania ciepła przez promieniowanie: 0.8 Wat na metr kwadratowy na kelwin --> 0.8 Wat na metr kwadratowy na kelwin Nie jest wymagana konwersja
Konwekcyjny współczynnik przenikania ciepła dna słonecznego: 3.2 Wat na metr kwadratowy na kelwin --> 3.2 Wat na metr kwadratowy na kelwin Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
he = hfp*(1+(2*Lff*hff)/(W*hfp))+(hr*hfb)/(hr+hfb) --> 4.5*(1+(2*0.012*0.1*1.9)/(0.03*4.5))+(0.8*3.2)/(0.8+3.2)
Ocenianie ... ...
he = 5.292
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
5.292 Wat na metr kwadratowy na kelwin --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
5.292 Wat na metr kwadratowy na kelwin <-- Efektywny współczynnik przenikania ciepła
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Stworzone przez ADITYA RAWAT
DIT UNIWERSYTET (DITU), Dehradun
ADITYA RAWAT utworzył ten kalkulator i 50+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Anshika Arya
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Hamirpur
Anshika Arya zweryfikował ten kalkulator i 2500+ więcej kalkulatorów!

8 Solarny podgrzewacz powietrza Kalkulatory

Efektywny współczynnik przenikania ciepła dla zmienności
Iść Efektywny współczynnik przenikania ciepła = Konwekcyjne przenikanie ciepła Współczynnik energii słonecznej*(1+(2*Wysokość płetwy*Skuteczność płetw*Konwekcyjne przenikanie ciepła Współczynnik żeber solarnych)/(Odległość między płetwami*Konwekcyjne przenikanie ciepła Współczynnik energii słonecznej))+(Równoważny współczynnik przenikania ciepła przez promieniowanie*Konwekcyjny współczynnik przenikania ciepła dna słonecznego)/(Równoważny współczynnik przenikania ciepła przez promieniowanie+Konwekcyjny współczynnik przenikania ciepła dna słonecznego)
Strumień padający, gdy przepływ jest między pokrywą a płytą absorbera
Iść Strumień pochłaniany przez płytkę = Konwekcyjne przenikanie ciepła Współczynnik energii słonecznej*(Średnia temperatura płyty absorbera-Płaski kolektor o temperaturze cieczy na wlocie)+(Równoważny współczynnik przenikania ciepła przez promieniowanie*(Średnia temperatura płyty absorbera-Temperatura pokrywy))+(Dolny współczynnik strat*(Średnia temperatura płyty absorbera-Temperatura otoczenia))
Średnia temperatura płyty poniżej
Iść Średnia temperatura płyty poniżej = (Równoważny współczynnik przenikania ciepła przez promieniowanie*Średnia temperatura płyty absorbera+Konwekcyjny współczynnik przenikania ciepła dna słonecznego*Średnia temperatura wlotu i wylotu płynu)/(Równoważny współczynnik przenikania ciepła przez promieniowanie+Konwekcyjny współczynnik przenikania ciepła dna słonecznego)
Efektywny współczynnik przenikania ciepła
Iść Efektywny współczynnik przenikania ciepła = Konwekcyjne przenikanie ciepła Współczynnik energii słonecznej+(Równoważny współczynnik przenikania ciepła przez promieniowanie*Konwekcyjny współczynnik przenikania ciepła dna słonecznego)/ (Równoważny współczynnik przenikania ciepła przez promieniowanie+Konwekcyjny współczynnik przenikania ciepła dna słonecznego)
Średnia temperatura płyty absorbera
Iść Średnia temperatura płyty absorbera = (Strumień pochłaniany przez płytkę+Całkowity współczynnik strat*Temperatura otoczenia+Efektywny współczynnik przenikania ciepła*Średnia temperatura wlotu i wylotu płynu)/(Całkowity współczynnik strat+Efektywny współczynnik przenikania ciepła)
Równoważny współczynnik przenikania ciepła przez promieniowanie
Iść Równoważny współczynnik przenikania ciepła przez promieniowanie = (4*[Stefan-BoltZ]*(Średnia temperatura płyty absorbera+Średnia temperatura płyty poniżej)^3)/((1/Emisyjność powierzchni płyty absorbera)+(1/Emisyjność powierzchni płyty dolnej)-1*8)
Równoważna średnica kanału płetwy
Iść Równoważna średnica kanału płetwy = (4*(Odległość między płetwami*Odległość między absorberem a dolną płytą-Grubość płetwy*Wysokość płetwy))/(2*(Odległość między płetwami+Wysokość płetwy))
Współczynnik sprawności kolektora
Iść Współczynnik wydajności kolektora = (1+Całkowity współczynnik strat/Efektywny współczynnik przenikania ciepła)^-1

Efektywny współczynnik przenikania ciepła dla zmienności Formułę

Efektywny współczynnik przenikania ciepła = Konwekcyjne przenikanie ciepła Współczynnik energii słonecznej*(1+(2*Wysokość płetwy*Skuteczność płetw*Konwekcyjne przenikanie ciepła Współczynnik żeber solarnych)/(Odległość między płetwami*Konwekcyjne przenikanie ciepła Współczynnik energii słonecznej))+(Równoważny współczynnik przenikania ciepła przez promieniowanie*Konwekcyjny współczynnik przenikania ciepła dna słonecznego)/(Równoważny współczynnik przenikania ciepła przez promieniowanie+Konwekcyjny współczynnik przenikania ciepła dna słonecznego)
he = hfp*(1+(2*Lf*Φf*hff)/(W*hfp))+(hr*hfb)/(hr+hfb)
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!