Efektywna długość fali, gdy źródło porusza się w kierunku obserwatora Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Długość fali = (Prędkość dźwięku-Prędkość źródła)/Częstotliwość fali
λ = (c-Vsource)/fw
Ta formuła używa 4 Zmienne
Używane zmienne
Długość fali - (Mierzone w Metr) - Długość fali to odległość, jaką pokonuje fala podczas jednej oscylacji.
Prędkość dźwięku - (Mierzone w Metr na sekundę) - Prędkość dźwięku to odległość, jaką pokonuje dźwięk w ciągu jednej sekundy.
Prędkość źródła - (Mierzone w Metr na sekundę) - Prędkość źródła to odległość pokonywana przez źródło w ciągu jednej sekundy.
Częstotliwość fali - (Mierzone w Herc) - Częstotliwość fali to liczba fal, które przechodzą przez ustalony punkt w określonym czasie. Częstotliwość fal można zmierzyć, licząc liczbę grzbietów fal, które przechodzą przez stały punkt w danym okresie czasu.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Prędkość dźwięku: 343 Metr na sekundę --> 343 Metr na sekundę Nie jest wymagana konwersja
Prędkość źródła: 80 Metr na sekundę --> 80 Metr na sekundę Nie jest wymagana konwersja
Częstotliwość fali: 90 Herc --> 90 Herc Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
λ = (c-Vsource)/fw --> (343-80)/90
Ocenianie ... ...
λ = 2.92222222222222
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
2.92222222222222 Metr --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
2.92222222222222 2.922222 Metr <-- Długość fali
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Anirudh Singh
Narodowy Instytut Technologii (GNIDA), Jamshedpur
Anirudh Singh utworzył ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indie
Team Softusvista zweryfikował ten kalkulator i 1100+ więcej kalkulatorów!

7 Długość fali Kalkulatory

Efektywna długość fali, gdy źródło porusza się w kierunku obserwatora
Iść Długość fali = (Prędkość dźwięku-Prędkość źródła)/Częstotliwość fali
Efektywna długość fali, gdy źródło oddala się od obserwatora
Iść Długość fali = (Prędkość dźwięku+Prędkość źródła)/Częstotliwość fali
Zmiana długości fali przy danej częstotliwości kątowej
Iść Długość fali = 2*pi*Prędkość źródła*Częstotliwość kątowa
Zmiana długości fali spowodowana ruchem źródła
Iść Długość fali = Prędkość źródła*Okres fali progresywnej
Długość fali fali za pomocą prędkości
Iść Długość fali = Prędkość fali*Okres fali progresywnej
Zmiana długości fali podana częstotliwość
Iść Długość fali = Prędkość źródła/Częstotliwość fali
Długość fali podana Częstotliwość
Iść Długość fali = Prędkość fali/Częstotliwość fali

Efektywna długość fali, gdy źródło porusza się w kierunku obserwatora Formułę

Długość fali = (Prędkość dźwięku-Prędkość źródła)/Częstotliwość fali
λ = (c-Vsource)/fw

Co to jest efekt Dopplera?

Efekt Dopplera (lub przesunięcie Dopplera) to zmiana częstotliwości fali w stosunku do obserwatora, który porusza się względem źródła fali. [1] Jej nazwa pochodzi od austriackiego fizyka Christiana Dopplera, który opisał to zjawisko w 1842 roku.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!