Wartość własna energii przy danej liczbie kwantowej pędu kątowego Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Wartość własna energii = (Liczba kwantowa pędu kątowego*(Liczba kwantowa pędu kątowego+1)*([hP])^2)/(2*Moment bezwładności)
E = (l*(l+1)*([hP])^2)/(2*I)
Ta formuła używa 1 Stałe, 3 Zmienne
Używane stałe
[hP] - Planck constant Wartość przyjęta jako 6.626070040E-34 Kilogram Meter² / Second
Używane zmienne
Wartość własna energii - (Mierzone w Dżul) - Wartość własna energii jest wartością rozwiązania, która istnieje dla niezależnego od czasu równania Schrodingera tylko dla pewnych wartości energii.
Liczba kwantowa pędu kątowego - Liczba kwantowa momentu pędu to liczba kwantowa związana z momentem pędu elektronu atomowego.
Moment bezwładności - (Mierzone w Kilogram Metr Kwadratowy) - Moment bezwładności jest miarą oporu ciała na przyspieszenie kątowe wokół danej osi.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Liczba kwantowa pędu kątowego: 1.9 --> Nie jest wymagana konwersja
Moment bezwładności: 1.125 Kilogram Metr Kwadratowy --> 1.125 Kilogram Metr Kwadratowy Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
E = (l*(l+1)*([hP])^2)/(2*I) --> (1.9*(1.9+1)*([hP])^2)/(2*1.125)
Ocenianie ... ...
E = 1.07517987112965E-66
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
1.07517987112965E-66 Dżul --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
1.07517987112965E-66 Dżul <-- Wartość własna energii
(Obliczenie zakończone za 00.000 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Pratibha
Instytut Nauk Stosowanych Amity (AIAS, Uniwersytet Amity), Noida, Indie
Pratibha utworzył ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Prerana Bakli
Narodowy Instytut Technologiczny (GNIDA), Meghalaja
Prerana Bakli zweryfikował ten kalkulator i 1300+ więcej kalkulatorów!

7 Spektroskopia elektroniczna Kalkulatory

Wartość własna energii przy danej liczbie kwantowej pędu kątowego
Iść Wartość własna energii = (Liczba kwantowa pędu kątowego*(Liczba kwantowa pędu kątowego+1)*([hP])^2)/(2*Moment bezwładności)
Energia wiązania fotoelektronu
Iść Energia wiązania fotoelektronu = ([hP]*Częstotliwość fotonów)-Energia kinetyczna fotoelektronu-Funkcja pracy
Częstotliwość pochłanianego promieniowania
Iść Częstotliwość pochłanianego promieniowania = (Energia Państwa Wyższego-Energia niższego stanu)/[hP]
Stała Rydberga przy danej długości fali Compton
Iść Rydberg Constant = (Stała struktury precyzyjnej)^2/(2*Compton Długość fali)
Długość fali koherencji
Iść Długość koherencji = (Długość fali)^2/(2*Zakres długości fal)
Liczba fal kątowych
Iść Liczba fal kątowych = (2*pi)/Długość fali
Liczba fal spektroskopowych
Iść Spektroskopowa liczba falowa = 1/Długość fali fali świetlnej

Wartość własna energii przy danej liczbie kwantowej pędu kątowego Formułę

Wartość własna energii = (Liczba kwantowa pędu kątowego*(Liczba kwantowa pędu kątowego+1)*([hP])^2)/(2*Moment bezwładności)
E = (l*(l+1)*([hP])^2)/(2*I)
Share Image
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!