Potencjał elektryczny dipola Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Potencjał elektrostatyczny = ([Coulomb]*Elektryczny moment dipolowy*cos(Kąt między dowolnymi dwoma wektorami))/(Wielkość wektora pozycji^2)
V = ([Coulomb]*p*cos(θ))/(r^2)
Ta formuła używa 1 Stałe, 1 Funkcje, 4 Zmienne
Używane stałe
[Coulomb] - Coulomb constant Wartość przyjęta jako 8.9875517923E9 Newton * Meter ^2 / Coulomb ^2
Używane funkcje
cos - Trigonometric cosine function, cos(Angle)
Używane zmienne
Potencjał elektrostatyczny - (Mierzone w Wolt) - Potencjał elektrostatyczny jest miarą energii potencjalnej przypadającej na jednostkę ładunku.
Elektryczny moment dipolowy - (Mierzone w Miernik kulombowski) - Elektryczny moment dipolowy jest miarą rozdzielenia dodatnich i ujemnych ładunków elektrycznych w układzie. Jest to miara ogólnej polaryzacji systemu.
Kąt między dowolnymi dwoma wektorami - (Mierzone w Radian) - Kąt między dowolnymi dwoma wektorami to kąt między dowolnymi dwoma wektorami.
Wielkość wektora pozycji - (Mierzone w Metr) - Wielkość wektora położenia od punktu odniesienia do dowolnego określonego punktu w przestrzeni.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Elektryczny moment dipolowy: 12 Miernik kulombowski --> 12 Miernik kulombowski Nie jest wymagana konwersja
Kąt między dowolnymi dwoma wektorami: 90 Stopień --> 1.5707963267946 Radian (Sprawdź konwersję tutaj)
Wielkość wektora pozycji: 0.5 Metr --> 0.5 Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
V = ([Coulomb]*p*cos(θ))/(r^2) --> ([Coulomb]*12*cos(1.5707963267946))/(0.5^2)
Ocenianie ... ...
V = 0.128002649262532
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
0.128002649262532 Wolt --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
0.128002649262532 0.128003 Wolt <-- Potencjał elektrostatyczny
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Muskaan Maheshwari
Indyjski Instytut Technologii (IIT), Palakkad
Muskaan Maheshwari utworzył ten kalkulator i 10 więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indie
Team Softusvista zweryfikował ten kalkulator i 1100+ więcej kalkulatorów!

13 Elektrostatyka Kalkulatory

Potencjał elektryczny dipola
Iść Potencjał elektrostatyczny = ([Coulomb]*Elektryczny moment dipolowy*cos(Kąt między dowolnymi dwoma wektorami))/(Wielkość wektora pozycji^2)
Prąd elektryczny przy danej prędkości dryfu
Iść Prąd elektryczny = Liczba swobodnie naładowanych cząstek na jednostkę objętości*[Charge-e]*Powierzchnia przekroju*Prędkość dryfu
Pole elektryczne dla równomiernie naładowanego pierścienia
Iść Pole elektryczne = ([Coulomb]*Opłata*Dystans)/(Promień pierścienia^2+Dystans^2)^(3/2)
Elektrostatyczna energia potencjalna ładunku punktowego lub układu ładunków
Iść Elektrostatyczna energia potencjalna = ([Coulomb]*Opłata 1*Opłata 2)/Separacja między ładunkami
Siła elektryczna według prawa Coulomba
Iść Siła elektryczna = ([Coulomb]*Opłata 1*Opłata 2)/(Separacja między ładunkami^2)
Pole elektryczne spowodowane ładunkiem liniowym
Iść Pole elektryczne = (2*[Coulomb]*Liniowa gęstość ładunku)/Promień pierścienia
Potencjał elektrostatyczny spowodowany ładunkiem punktowym
Iść Potencjał elektrostatyczny = ([Coulomb]*Opłata)/Separacja między ładunkami
Pole elektryczne wywołane ładunkiem punktowym
Iść Pole elektryczne = ([Coulomb]*Opłata)/(Separacja między ładunkami^2)
Pole elektryczne spowodowane nieskończonym arkuszem
Iść Pole elektryczne = Gęstość ładunku powierzchniowego/(2*[Permitivity-vacuum])
Pole elektryczne między dwoma przeciwnie naładowanymi równoległymi płytami
Iść Pole elektryczne = Gęstość ładunku powierzchniowego/([Permitivity-vacuum])
Pole elektryczne
Iść Pole elektryczne = Różnica potencjału elektrycznego/Długość przewodu
Intensywność pola elektrycznego
Iść Natężenie pola elektrycznego = Siła elektryczna/Ładunek elektryczny
Elektryczny moment dipolowy
Iść Elektryczny moment dipolowy = Opłata*Separacja między ładunkami

Potencjał elektryczny dipola Formułę

Potencjał elektrostatyczny = ([Coulomb]*Elektryczny moment dipolowy*cos(Kąt między dowolnymi dwoma wektorami))/(Wielkość wektora pozycji^2)
V = ([Coulomb]*p*cos(θ))/(r^2)

Co to jest dipol potencjału elektrycznego?

Potencjał elektryczny dipola to ilość pracy potrzebna do przeniesienia jednostkowego ładunku dodatniego z punktu odniesienia do określonego punktu wewnątrz pola elektrycznego bez powodowania przyspieszenia.

Ważne punkty dotyczące potencjału związanego z dipolem

Potencjał związany z dipolem zależy od r (odległość między dowolnym punktem a środkiem dipola) i kąta między wektorem położenia r a momentem dipolowym p. Potencjał związany z dipolem spada o 1 / r².

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!