Elektrostatyczna energia potencjalna ładunku punktowego lub układu ładunków Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Elektrostatyczna energia potencjalna = ([Coulomb]*Opłata 1*Opłata 2)/Separacja między ładunkami
Ue = ([Coulomb]*q1*q2)/d
Ta formuła używa 1 Stałe, 4 Zmienne
Używane stałe
[Coulomb] - Coulomb constant Wartość przyjęta jako 8.9875517923E9 Newton * Meter ^2 / Coulomb ^2
Używane zmienne
Elektrostatyczna energia potencjalna - (Mierzone w Dżul) - Elektrostatyczną energię potencjalną można zdefiniować jako zdolność do wykonywania pracy, która wynika z położenia lub konfiguracji.
Opłata 1 - (Mierzone w Kulomb) - Ładunek 1 jest podstawową właściwością form materii, które wykazują przyciąganie lub odpychanie elektrostatyczne w obecności innej materii.
Opłata 2 - (Mierzone w Kulomb) - Ładunek 2 jest podstawową właściwością form materii, które wykazują przyciąganie lub odpychanie elektrostatyczne w obecności innej materii.
Separacja między ładunkami - (Mierzone w Metr) - Odstęp między ładunkami jest definiowany jako odległość między dwoma ładunkami elektrycznymi i zależy od biegunowości ładunków.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Opłata 1: 4 Kulomb --> 4 Kulomb Nie jest wymagana konwersja
Opłata 2: 3 Kulomb --> 3 Kulomb Nie jest wymagana konwersja
Separacja między ładunkami: 2 Metr --> 2 Metr Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Ue = ([Coulomb]*q1*q2)/d --> ([Coulomb]*4*3)/2
Ocenianie ... ...
Ue = 53925310753.8
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
53925310753.8 Dżul --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
53925310753.8 5.4E+10 Dżul <-- Elektrostatyczna energia potencjalna
(Obliczenie zakończone za 00.020 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Team Softusvista
Softusvista Office (Pune), Indie
Team Softusvista utworzył ten kalkulator i 600+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Ravi Chiyani
Instytut Technologii i Nauki Shri Govindram Seksaria (SGSITS), Indore
Ravi Chiyani zweryfikował ten kalkulator i 300+ więcej kalkulatorów!

13 Elektrostatyka Kalkulatory

Potencjał elektryczny dipola
Iść Potencjał elektrostatyczny = ([Coulomb]*Elektryczny moment dipolowy*cos(Kąt między dowolnymi dwoma wektorami))/(Wielkość wektora pozycji^2)
Prąd elektryczny przy danej prędkości dryfu
Iść Prąd elektryczny = Liczba swobodnie naładowanych cząstek na jednostkę objętości*[Charge-e]*Powierzchnia przekroju*Prędkość dryfu
Pole elektryczne dla równomiernie naładowanego pierścienia
Iść Pole elektryczne = ([Coulomb]*Opłata*Dystans)/(Promień pierścienia^2+Dystans^2)^(3/2)
Elektrostatyczna energia potencjalna ładunku punktowego lub układu ładunków
Iść Elektrostatyczna energia potencjalna = ([Coulomb]*Opłata 1*Opłata 2)/Separacja między ładunkami
Siła elektryczna według prawa Coulomba
Iść Siła elektryczna = ([Coulomb]*Opłata 1*Opłata 2)/(Separacja między ładunkami^2)
Pole elektryczne spowodowane ładunkiem liniowym
Iść Pole elektryczne = (2*[Coulomb]*Liniowa gęstość ładunku)/Promień pierścienia
Potencjał elektrostatyczny spowodowany ładunkiem punktowym
Iść Potencjał elektrostatyczny = ([Coulomb]*Opłata)/Separacja między ładunkami
Pole elektryczne wywołane ładunkiem punktowym
Iść Pole elektryczne = ([Coulomb]*Opłata)/(Separacja między ładunkami^2)
Pole elektryczne spowodowane nieskończonym arkuszem
Iść Pole elektryczne = Gęstość ładunku powierzchniowego/(2*[Permitivity-vacuum])
Pole elektryczne między dwoma przeciwnie naładowanymi równoległymi płytami
Iść Pole elektryczne = Gęstość ładunku powierzchniowego/([Permitivity-vacuum])
Pole elektryczne
Iść Pole elektryczne = Różnica potencjału elektrycznego/Długość przewodu
Intensywność pola elektrycznego
Iść Natężenie pola elektrycznego = Siła elektryczna/Ładunek elektryczny
Elektryczny moment dipolowy
Iść Elektryczny moment dipolowy = Opłata*Separacja między ładunkami

Elektrostatyczna energia potencjalna ładunku punktowego lub układu ładunków Formułę

Elektrostatyczna energia potencjalna = ([Coulomb]*Opłata 1*Opłata 2)/Separacja między ładunkami
Ue = ([Coulomb]*q1*q2)/d

Definiowanie energii potencjalnej

Elektrostatyczna energia potencjalna jednego ładunku punktowego (q) w położeniu (r) w obecności pola elektrycznego (E) jest definiowana jako ujemna wartość pracy (W) wykonanej przez siłę elektrostatyczną w celu wyprowadzenia go z położenia odniesienia ( r) odniesienie do tego stanowiska (r). Można go również zdefiniować jako iloczyn ładunku (q) i potencjału elektrycznego (V).

Różnica między elektrostatyczną i elektryczną energią potencjalną

Termin „elektryczna energia potencjalna” jest używany do opisania energii potencjalnej w układach z polami elektrycznymi zmiennymi w czasie, natomiast termin „elektrostatyczna energia potencjalna” jest używany do opisania energii potencjalnej w układach z niezmiennymi w czasie polami elektrycznymi.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!