Energia fotonu w efekcie fotoelektrycznym Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Energia fotonu EEF = Energia progowa+Energia kinetyczna
Ephoton_EEF = W+KE
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Energia fotonu EEF - (Mierzone w Dżul) - Energia fotonu EEF to energia przenoszona przez pojedynczy foton. Oznacza to E.
Energia progowa - (Mierzone w Dżul) - Energia progowa lub funkcja pracy cząstki to minimalna energia kinetyczna, jaką musi posiadać para poruszających się cząstek, kiedy się zderzają.
Energia kinetyczna - (Mierzone w Dżul) - Energię kinetyczną definiuje się jako pracę potrzebną do przyspieszenia ciała o danej masie od spoczynku do określonej prędkości. Uzyskawszy tę energię podczas przyspieszania, ciało utrzymuje tę energię kinetyczną, dopóki nie zmieni się jego prędkość.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Energia progowa: 900 Dżul --> 900 Dżul Nie jest wymagana konwersja
Energia kinetyczna: 75 Dżul --> 75 Dżul Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
Ephoton_EEF = W+KE --> 900+75
Ocenianie ... ...
Ephoton_EEF = 975
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
975 Dżul --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
975 Dżul <-- Energia fotonu EEF
(Obliczenie zakończone za 00.004 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Akshada Kulkarni
Narodowy Instytut Informatyki (NIIT), Neemrana
Akshada Kulkarni utworzył ten kalkulator i 500+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Suman Ray Pramanik
Indyjski Instytut Technologii (IIT), Kanpur
Suman Ray Pramanik zweryfikował ten kalkulator i 100+ więcej kalkulatorów!

7 Efekt fotoelektryczny Kalkulatory

Energia kinetyczna podana długość fali progowej
Iść Energia kinetyczna = [hP]*[c]*(Długość fali progowej-Długość fali)/(Długość fali*Długość fali progowej)
Energia kinetyczna fotoelektronów
Iść Energia kinetyczna fotonu = [hP]*(Częstotliwość fotonu-Częstotliwość progowa)
Intensywność światła w efekcie fotoelektrycznym
Iść Intensywność światła = Liczba fotonów/(Obszar*Czas na efekt fotoelektryczny)
Energia fotonu w efekcie fotoelektrycznym
Iść Energia fotonu EEF = Energia progowa+Energia kinetyczna
Energia kinetyczna fotoelektronów przy danej energii progowej
Iść Energia kinetyczna = Energia fotonu-Energia progowa
Energia progowa podana Energia fotonu
Iść Energia progowa = Energia fotonu-Energia kinetyczna
Częstotliwość progowa podana Energia progowa
Iść Częstotliwość progowa = Energia progowa/[hP]

Energia fotonu w efekcie fotoelektrycznym Formułę

Energia fotonu EEF = Energia progowa+Energia kinetyczna
Ephoton_EEF = W+KE

Co to jest efekt fotoelektryczny?

Zjawisko wyrzucania elektronów z powierzchni metalu przy padaniu światła o odpowiedniej częstotliwości nazywane jest efektem fotoelektrycznym. Wyrzucane elektrony nazywane są fotoelektronami. Minimalna częstotliwość wymagana do wyrzucenia elektronów nazywana jest częstotliwością progową. Część energii fotonu jest wykorzystywana do ucieczki elektronu przed siłami przyciągania, a pozostała energia jest wykorzystywana do zwiększania energii kinetycznej elektronu.

Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!