Zmiana entalpii podczas topnienia Rozwiązanie

KROK 0: Podsumowanie wstępnych obliczeń
Formułę używana
Zmiana entalpii podczas topnienia = Zmiana entropii podczas topnienia*Temperatura topnienia polimeru
ΔHm = ΔSm*Tm
Ta formuła używa 3 Zmienne
Używane zmienne
Zmiana entalpii podczas topnienia - (Mierzone w Dżul) - Zmiana entalpii podczas topnienia to ilość ciepła wydzielonego lub pochłoniętego podczas topienia krystalicznego polimeru.
Zmiana entropii podczas topnienia - (Mierzone w Dżul na Kelvin) - Zmiana entropii w topnieniu mierzy różnicę w entropii między zawartością krystaliczną obecną w krystalicznym polimerze podczas topienia.
Temperatura topnienia polimeru - (Mierzone w kelwin) - Temperatura topnienia polimeru to temperatura, w której polimer przechodzi ze stanu krystalicznego do lepkiego stanu płynięcia.
KROK 1: Zamień wejście (a) na jednostkę bazową
Zmiana entropii podczas topnienia: 20 Dżul na Kelvin --> 20 Dżul na Kelvin Nie jest wymagana konwersja
Temperatura topnienia polimeru: 400 kelwin --> 400 kelwin Nie jest wymagana konwersja
KROK 2: Oceń formułę
Zastępowanie wartości wejściowych we wzorze
ΔHm = ΔSm*Tm --> 20*400
Ocenianie ... ...
ΔHm = 8000
KROK 3: Konwertuj wynik na jednostkę wyjścia
8000 Dżul --> Nie jest wymagana konwersja
OSTATNIA ODPOWIEDŹ
8000 Dżul <-- Zmiana entalpii podczas topnienia
(Obliczenie zakończone za 00.019 sekund)

Kredyty

Stworzone przez Prerana Bakli
Uniwersytet Hawajski w Mānoa (UH Manoa), Hawaje, USA
Prerana Bakli utworzył ten kalkulator i 800+ więcej kalkulatorów!
Zweryfikowane przez Torsha_Paul
Uniwersytet w Kalkucie (CU), Kalkuta
Torsha_Paul zweryfikował ten kalkulator i 10+ więcej kalkulatorów!

14 Polimeryzacja krokowa Kalkulatory

Czas orientacji polimeru
Iść Czas orientacji = Czynnik przedwykładniczy*(exp(Energia aktywacji/([R]*Temperatura)))
Parametr interakcji Flory-Huggins
Iść Parametr interakcji Flory'ego-Hugginsa = (Numer koordynacyjny sieci*Zmiana entalpii)/([R]*Temperatura)
Waga Średni stopień polimeryzacji
Iść Średni wagowo stopień polimeryzacji = Wagowo średnia masa cząsteczkowa/Waga Średnia masa cząsteczkowa w witrynie sieciowanej
Zmiana entropii podczas topnienia
Iść Zmiana entropii podczas topnienia = Zmiana entalpii podczas topnienia/Temperatura topnienia polimeru
Zmiana entalpii podczas topnienia
Iść Zmiana entalpii podczas topnienia = Zmiana entropii podczas topnienia*Temperatura topnienia polimeru
Temperatura topnienia polimeru
Iść Temperatura topnienia polimeru = Zmiana entalpii podczas topnienia/Zmiana entropii podczas topnienia
Wolna objętość w systemie polimerowym
Iść Wolny wolumen = Całkowita objętość próbki polimeru-Objętość zajmowana przez cząsteczki polimeru
Całkowita objętość próbki polimeru
Iść Całkowita objętość próbki polimeru = Objętość zajmowana przez cząsteczki polimeru+Wolny wolumen
Objętość zajmowana przez polimer
Iść Objętość zajmowana przez cząsteczki polimeru = Całkowita objętość próbki polimeru-Wolny wolumen
Specyficzna odporność peletu
Iść Specyficzna odporność = Opór*(Obszar pelletu/Grubość peletu)
Powierzchnia próbki podana rezystywność
Iść Obszar próbki = Specyficzna odporność*(Grubość próbki/Opór)
Parametr rozpuszczalności podany Ciepło parowania dla rozpuszczalników niepolarnych
Iść Parametr rozpuszczalności = sqrt(Ciepło parowania/Tom)
Ciepło parowania przy danym parametrze rozpuszczalności
Iść Ciepło parowania = (Parametr rozpuszczalności)^2*Tom
Objętość podana Parametr rozpuszczalności
Iść Tom = Ciepło parowania/(Parametr rozpuszczalności)^2

Zmiana entalpii podczas topnienia Formułę

Zmiana entalpii podczas topnienia = Zmiana entropii podczas topnienia*Temperatura topnienia polimeru
ΔHm = ΔSm*Tm
Let Others Know
Facebook
Twitter
Reddit
LinkedIn
Email
WhatsApp
Copied!